Polityka prywatności serwisu internetowego Zaufanekliniki.pl

Polityka ochrony prywatności

 

Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników ZaufaneKiliniki.pl. Szanujemy prywatność Użytkowników serwisu ZaufaneKliniki.pl i dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Udostępnienia danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne. ZaufaneKiliniki.pl. nie udostępnia żadnych danych osobowych o użytkownikach serwisu ZaufaneKiliniki.pl. podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Użytkownika. Każdemu użytkownikowi ZaufaneKiliniki.pl. przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i Partnera jest MedCom Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000485367, NIP: 8513172503.

 

Dane osobowe

MedCom Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności ZaufaneKliniki.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. MedCom Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Partnera w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika lub Partnera dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym ZaufaneKliniki.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez MedCom Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych. Dane osobowe  użytkowników serwisu ZaufaneKliniki.pl będą przetwarzane przez w celu zapewnienia użytkownikom pełnej gamy usług prezentowanych na stronie internetowej serwisu ZaufaneKliniki.pl. Użytkownik korzystając z jakichkolwiek z usług świadczonych przez serwis ZaufaneKliniki.pl potwierdza, że zapoznał się z warunkami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i wyraził na nie zgodę.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkowników serwisu ZaufaneKliniki.pl oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez MedCom Sp. z o.o. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej serwisu ZaufaneKliniki.pl Użytkownicy i Partnerzy mogą przekazać następujące rodzaje danych osobowych:

 

Dane osobowe zbierane automatycznie

Podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej serwisu ZaufaneKliniki.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika. Należą do nich:  adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Informacje zawarte w logach systemowych są przez ZaufaneKliniki.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

Dane osobowe zbierane podczas tworzenia Profilu Kliniki

Partner w celu opublikowania swojego Profilu Kliniki na stronie internetowej serwisu ZaufaneKliniki.pl, jest zobowiązany do przekazania informacji prezentowanych w Profili Kliniki. Dane te są wyświetlane w celu promocji placówki Partnera wśród potencjalnych klientów.

 

Dane osobowe zbierane w razie skorzystania z formularza „Zapytaj o Zabieg”

Użytkownik, który skorzystał z formularza „Zapytaj o zabieg” zamieszczonego na stronie internetowej serwisu ZaufaneKliniki.pl przekazuje dane osobowe niezbędne do identyfikacji użytkownika np.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Wypełnienie i wysłanie formularza oznaczać będzie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Dane wymagane podczas umawiania wizyt w klinice:

Podczas umawiania wizyty u lekarza konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail . Dane te będą przekazane przez ZaufaneKliniki.pl do kliniki , w której umawiana jest wizyta. Wypełnienie i wysłanie formularza oznaczać będzie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Treści zamieszczane przez Użytkowników i Partnerów

Opinie oraz informacje zamieszczane na Profilach Klinik publicznie oraz w dyskusjach przy zabiegach widoczne są dla wszystkich.

 

W jaki sposób użytkownik może poinformować o zmianie danych?

Użytkownik lub Partner, który chciałaby zmienić dane osobowe jest zobowiązany wysłania tej informacji drogą elektroniczną (e-mail). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików Cookies

W związku z udostępnianiem zawartości portalu internetowego ZaufaneKliniki.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu internetowego ZaufaneKliniki.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. Dostosowania zawartości stron portalu internetowego ZaufaneKliniki.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  3. Utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

  4. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W ramach portalu internetowego ZaufaneKliniki.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym ZaufaneKliniki.pl.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika portalu internetowego ZaufaneKliniki.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z portalem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Przeglądarka Firefox»

Przeglądarka Chrome»

Przeglądarka Opera»

Przeglądarka Internet Explorer»

Przeglądarka Safari»

Przeglądarka Comodo Dragon»

 

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez firmę MedCom Sp. z o.o.

 

Zmiany naszej polityki prywatności

MedCom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie internetowej serwisu ZaufaneKliniki.pl

 

Kontakt

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za drogą elektroniczną (e-mail) – info@zaufanekliniki.pl