ZaufaneKliniki.pl

§1. 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin okre┼Ťla zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów Serwisu ZaufaneKliniki.pl dost─Öpnego pod adresem www.zaufanekliniki.pl .
 2. Serwis ZaufaneKliniki.pl dzia┼éa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególno┼Ťci na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U.02.144.1204 z pó┼║n. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 jt. z pó┼║n. zm.).
 3. W┼éa┼Ťcicielem Serwisu ZaufaneKliniki.pl jest MEDCOM sp. z o.o. z siedzib─ů w Szczecinie, 71-441 Szczecin, ul. Niemierzy┼äska 17a, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem
  KRS: 0000485367, NIP: 8513172503.
 4. Wszystkie opublikowane na stronie materia┼éy, cenniki, dodatkowe informacje nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 5. Materia┼éy na temat zabiegów publikowane na portalu nie mog─ů by─ç wykorzystywane zamiast informacji lub porad udzielonych przez lekarzy lub wyspecjalizowany personel medyczny.
 6. Publikowane w Serwisie artyku┼éy maj─ů jedynie charakter informacyjny, a podj─Öcie jakichkolwiek decyzji, kroków lub metod leczenia nast─Öpuje na podstawie indywidualnych dzia┼éa┼ä i na w┼éasne ryzyko u┼╝ytkownik.
 7. Korzystanie z zasobów Serwisu ZaufaneKlinik.pl jest równoznaczne z akceptacj─ů regulaminu oraz zobowi─ůzaniem do jego przestrzegania.

§2. 
Definicje

 1. Us┼éugodawca - MEDCOM sp. z o. o., 71-441 Szczecin, ul. Niemierzy┼äska 17a, KRS: 0000485367, NIP: 8513172503 zwany równie┼╝ „Administratorem Danych”.
 2. Regulamin - zbiór przepisów, okre┼Ťlaj─ůcych zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów serwisu ZaufaneKliniki.pl, obowi─ůzuj─ůcy ka┼╝dego u┼╝ytkownika.
 3. Polityka prywatno┼Ťci - zbiór zasad bezpiecze┼ästwa, ochrony danych osobowych informuj─ůcy u┼╝ytkowników o tym, jakie dane s─ů o nich zbierane i jak b─Öd─ů wykorzystywane. Zawiera tak┼╝e informacje dot. plików cookies.
 4. U┼╝ytkownik - pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych. 
 5. Partner - podmioty prawne ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi medyczne prezentowane przez Serwis.
 6. Serwis – portal internetowy dost─Öpny pod adresem www.zaufanekliniki.pl.
 7. Profil Kliniki - zbiór informacji i opinii na temat gabinetu lub kliniki ┼Ťwiadcz─ůcej us┼éugi medyczne.
 8. Konto Partnera - obszar Serwisu skonfigurowany i udost─Öpniony dla Partnera, dost─Öpny pod adresem ZaufaneKliniki.pl lub indywidualnym adresem internetowym udost─Öpnionym przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem dedykowanego linka, jak równie┼╝ po zalogowaniu.
 9. Katalog klinik – baza klinik i gabinetów medycznych zlokalizowanych na terenie Polski - przygotowanych na podstawie informacji pochodz─ůcych ze strony internetowej gabinetu / kliniki lub informacji uzyskanych telefonicznie b─ůd┼║ mailowo - dodanych i opublikowanych na stronie ZaufaneKliniki.pl przez pracowników Partnera.
 10. Us┼éuga Medyczna - dowolna us┼éuga zdrowotna realizowana w obszarze medycyny przez podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654).
 11. Poradnik medyczny – zbiór artyku┼éów opisuj─ůcy zabiegi medyczne, które u┼╝ytkownik mo┼╝e znale┼║─ç za pomoc─ů wyszukiwarki dost─Öpnej na stronach serwisu.
 12. Us┼éuga – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů polega na wysy┼éaniu i odbieraniu danych za pomoc─ů publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne ┼╝─ůdanie Us┼éugobiorcy – (u┼╝ytkownika), bez jednoczesnej obecno┼Ťci stron.
 13. Administrator Danych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decyduj─ůca samodzielnie o celach i ┼Ťrodkach przetwarzania danych osobowych.
 14. Dane osobowe - wszelkie informacje dotycz─ůce zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osob─ů mo┼╝liw─ů do zidentyfikowania jest osoba, której to┼╝samo┼Ť─ç mo┼╝na okre┼Ťli─ç bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio, w szczególno┼Ťci przez powo┼éanie si─Ö na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników okre┼Ťlaj─ůcych jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umys┼éowe, ekonomiczne, kulturowe lub spo┼éeczne. 
 15. Informacja handlowa - ka┼╝da informacja przeznaczona bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio do promowania towarów, us┼éug lub wizerunku przedsi─Öbiorcy lub osoby wykonuj─ůcej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzale┼╝nione od spe┼énienia wymaga┼ä okre┼Ťlonych w odr─Öbnych ustawach, z wy┼é─ůczeniem informacji umo┼╝liwiaj─ůcej porozumiewanie si─Ö za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej z okre┼Ťlon─ů osob─ů oraz informacji o towarach i us┼éugach nie s┼éu┼╝─ůcej osi─ůgni─Öciu efektu handlowego po┼╝─ůdanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególno┼Ťci bez wynagrodzenia lub innych korzy┼Ťci od producentów, sprzedawców i ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi.
 16. Newsletter - oznacza zbiór informacji przesy┼éanych przez Us┼éugodawc─Ö na udost─Öpniony przez u┼╝ytkownika adres poczty elektronicznej, z okre┼Ťlon─ů cz─Östotliwo┼Ťci─ů, zawieraj─ůcy tre┼Ťci informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Us┼éugodawcy lub/i innych osób lub/i towarów lub/i us┼éug oferowanych przez Us┼éugodawc─Ö lub/i inne osoby, w szczególno┼Ťci informacje dotycz─ůce us┼éug oferowanych w Serwisie prowadzonym przez Us┼éugodawc─Ö.

§3.
Rodzaje i zakres Usług

 1. Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy nast─Öpuj─ůce Us┼éugi:
 • udost─Öpnia u┼╝ytkownikowi us┼éug─Ö polegaj─ůc─ů na nieodp┼éatnym korzystaniu z inteligentnej wyszukiwarki us┼éug z zakresu medycyny poprzez dost─Öp do Profilu Kliniki. Odwiedzaj─ůcy platform─Ö u┼╝ytkownicy w prosty i intuicyjny sposób, na podstawie wpisanych parametrów - w zamieszczonej na stronie wyszukiwarce (nazwa zabiegu, lokalizacja) - mog─ů znale┼║─ç klinik─Ö lub gabinet. Dzi─Öki informacjom udost─Öpnionym w Profilu Klinki, u┼╝ytkownik w szybki sposób mo┼╝e zapozna─ç si─Ö z prezentowan─ů ofert─ů kliniki lub gabinetu, pozna─ç personel, umówi─ç si─Ö na wizyt─Ö lub przes┼éa─ç bezpo┼Ťrednie zapytanie w formie elektronicznej, ┼╝eby uzyska─ç dodatkowe informacje,
 • umo┼╝liwia u┼╝ytkownikom publikowanie informacji i opinii o zabiegach lub prezentowanych w serwisie gabinetach i klinikach,
 • umo┼╝liwia Partnerom podawanie i korygowanie informacji o sobie, a w szczególno┼Ťci mo┼╝liwo┼Ť─ç umawiania wizyt lekarskich w swoich gabinetach.
 1. Dost─Öp do wi─Ökszo┼Ťci us┼éug Serwisu jest bezp┼éatny, w szczególno┼Ťci nie s─ů pobierane op┼éaty za rejestracj─Ö oraz publikowanie podstawowych informacji o gabinetach i klinikach.
 2. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia op┼éat od dowolnych us┼éug ┼Ťwiadczonych w ramach Serwisu i jednocze┼Ťnie zobowi─ůzuje si─Ö poinformowa─ç o zmianach odpowiednio wcze┼Ťniej.

§4.
Warunki korzystania

 1. Przegl─ůdanie tre┼Ťci Serwisu nie wymaga rejestracji ani posiadania aktywnego konta u┼╝ytkownika.
 2. Informacje cenowe dotycz─ůce prezentowanych w Serwisie us┼éug nie stanowi─ů oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, maj─ů charakter wy┼é─ůcznie orientacyjny. Szczegó┼éowe warunki skorzystania z danej us┼éugi  mog─ů nast─ůpi─ç tylko i wy┼é─ůcznie na podstawie kontaktu za pomoc─ů Serwisu z Partnerem.
 3. U┼╝ytkownik ma prawo umieszczenia na stronie Serwisu opinii i komentarzy na temat zabiegów lub us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Partnerów.
 4. Niezb─Ödnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie urz─ůdzenia pozwalaj─ůcego na dost─Öp do sieci Internet. Serwis obs┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce przegl─ůdarki internetowe: Internet Explorer powy┼╝ej wersji 8, Mozilla Firefox powy┼╝ej wersji 21, Google Chrome powy┼╝ej wersji 25, jak równie┼╝ przegl─ůdarki dost─Öpne na urz─ůdzeniach mobilnych.
 5. Partner posiadaj─ůcy aktywne konto w Serwisie ZaufaneKliniki.pl jest zobowi─ůzany do nie udost─Öpniania go osobom trzecim.
 6. Us┼éugodawca nie jest stron─ů umowy zawartej pomi─Ödzy u┼╝ytkownikiem, a Partnerem.
 7. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci, za to, czy u┼╝ytkownik przejdzie z wynikiem pozytywnym badania kontrolne i zostanie zakwalifikowany do danej procedury medycznej.
 8. Us┼éugodawca nie odpowiada za jako┼Ť─ç, zakres oraz ewentualne szkody powsta┼ée w wyniku czynno┼Ťci powzi─Ötych przez Partnera podczas realizacji umowy zawartej mi─Ödzy U┼╝ytkownikiem, a Partnerem.

§5.
Prawa i obowi─ůzki Us┼éugodawcy

 1. Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö do starannego ┼Ťwiadczenia Us┼éug.
 2. Us┼éugodawca nie odpowiada za zak┼éócenia w realizacji Us┼éugi spowodowane:
 • nieprawid┼éowym funkcjonowaniem przegl─ůdarki internetowej u┼╝ytkownika,
 • nieprawid┼éowym funkcjonowaniem ┼é─ůcza internetowego u┼╝ytkownika,
 • szkodliwym dzia┼éaniem osób trzecich,
 • spowodowane przyczynami niezale┼╝nymi od Us┼éugodawcy.
 1. Us┼éugodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Partnera has┼éa do Konta osobom trzecim oraz za korespondencj─Ö i komunikaty przesy┼éane poprzez funkcjonalno┼Ťci Serwisu bez konieczno┼Ťci wykorzystania Konta.
 2. Us┼éugodawca ma prawo dokonywa─ç uaktualnie┼ä Serwisu oraz zasobów technologicznych s┼éu┼╝─ůcych do realizacji Us┼éugi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokowa─ç dost─Öp do Us┼éugi.
 3. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do usuwania tre┼Ťci lub informacji: zawieraj─ůcych sformu┼éowania wulgarne i obra┼║liwe, ┼éami─ůcych prawo lub zach─Öcaj─ůcych do ┼éamania prawa, naruszaj─ůcych zasady wspó┼é┼╝ycia spo┼éecznego, zawieraj─ůce adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach nie wskazanych dla tych danych, reklamuj─ůcych serwisy konkurencyjne wobec w┼éa┼Ťciciela Serwisu.

§6.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych jest MEDCOM sp. z o.o. z siedzib─ů w Szczecinie przy ul. Niemierzy┼äska 17A , 71 - 441 Szczecin. 
 2. Dane osobowe u┼╝ytkowników s─ů przetwarzane zgodnie z Ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do niej (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz z pó┼║n. zm.) w zakresie niezb─Ödnym do nawi─ůzania, ukszta┼étowania tre┼Ťci, zmiany, rozwi─ůzania i prawid┼éowej realizacji us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů. W szczególno┼Ťci dane b─Öd─ů przetwarzane w celu wysy┼éki newslettera, w celach marketingowych, w celu realizacji Us┼éugi , w celu rozpatrywania sk┼éadanych przez u┼╝ytkowników reklamacji, w celu archiwizacji. 
 3. Je┼╝eli u┼╝ytkownik wyrazi┼é zgod─Ö na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesy┼éanie przez Us┼éugobiorc─Ö drog─ů elektroniczn─ů informacji handlowych, dane osobowe u┼╝ytkowników b─Öd─ů przetwarzane przez Us┼éugodawc─Ö równie┼╝ w celu przekazywania informacji o naszym Serwisie, us┼éugach, ofercie i promocjach, a tak┼╝e informacji dotycz─ůcych produktów i us┼éug podmiotów wspó┼épracuj─ůcych z Us┼éugodawc─ů za wiedz─ů i wyra┼║nym przyzwoleniem Us┼éugodawcy. 
 4. Dane osobowe u┼╝ytkowników mog─ů by─ç przekazywane Partnerom oraz uprawnionym organom ale w tym wypadku wy┼é─ůcznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane osobowe u┼╝ytkowników nie b─Öd─ů przekazywane do Pa┼ästwa Trzeciego.
 5. Podanie przez u┼╝ytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednak┼╝e brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych mo┼╝e uniemo┼╝liwi─ç nam ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů. 
 6. U┼╝ytkownik ma prawo dost─Öpu do swoich danych osobowych, prawo do ich modyfikacji, poprawiania i usuni─Öcia danych w tym celu prosimy o przes┼éanie informacji na adres Administratora Danych z dopiskiem „Dane Osobowe” lub o kontakt z Obs┼éug─ů Serwisu.
 7. U┼╝ytkownik o┼Ťwiadcza, i┼╝ podane przez niego dane osobowe s─ů danymi U┼╝ytkownika.
 8. Proces bezpiecze┼ästwa informacji zosta┼é zbudowany w oparciu o najlepsze praktyki i wymagania min. normy ISO 27001: 2013 oraz uzupe┼éniony o wymagania prawa polskiego reguluj─ůcego proces przetwarzania i ochrony danych osobowych w tym danych wra┼╝liwych jakimi s─ů informacje o stanie zdrowia.
 9. Do prawid┼éowej rezerwacji wizyty w Serwisie niezb─Ödne jest podanie nast─Öpuj─ůcego zakresu danych:
  1. imi─Ö,
  2. nazwisko,
  3. miasto,
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu
  6. nazwa zabiegu
 10. Poniewa┼╝ do rezerwacji us┼éugi niezb─Ödne jest wskazanie nazwy zabiegu lub nazwy wizyty lekarskiej co mo┼╝e wskazywa─ç na przekazanie Administratorowi danych informacji o stanie zdrowia u┼╝ytkownika co stanowi w my┼Ťl przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych wra┼╝liwych. W zwi─ůzku z tym dane takie s─ů pozyskiwane wy┼é─ůcznie na podstawie zgody U┼╝ytkownika wyra┼╝onej na pi┼Ťmie. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest przes┼éa─ç na adres Administratora Danych podpisan─ů w┼éasnor─Öcznie zgod─Ö na przetwarzanie danych o stanie zdrowia.
 11. W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa przekazu komunikatów i danych w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczonymi w ramach Serwisu us┼éugami, Us┼éugodawca podejmuje odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zapewnienia bezpiecze┼ästwa ┼Ťwiadczonych us┼éug, w szczególno┼Ťci ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy┼éanych w Internecie. Serwis u┼╝ywa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikuj─ůcych u┼╝ytkownika i znacz─ůco utrudnia przechwycenie dost─Öpu do jego konta.
 12. U┼╝ytkownik oraz Partner jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i has┼éa do swojego konta w Serwisie. W granicach wynikaj─ůcych z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie dzia┼éania zwi─ůzane z pos┼éugiwaniem si─Ö loginem i has┼éem do danego konta w Serwisie jest u┼╝ytkownik, przy czym has┼éo stanowi informacj─Ö poufn─ů do wy┼é─ůcznej wiadomo┼Ťci u┼╝ytkownika. 
 13. Us┼éugodawca o┼Ťwiadcza, ┼╝e spe┼énia wymagania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr. 101 poz. 926 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy - Rozporz─ůdzenia Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada─ç urz─ůdzenia i systemy informatyczne s┼éu┼╝─ůce do przetwarzania danych osobowych, Dz. U. 2004 Nr 100 poz. 1024). Wi─Öcej informacji znajdziecie Pa┼ästwo w naszej Polityce Prywatno┼Ťci.
 14. Usuni─Öcie danych osobowych u┼╝ytkownika, dokonane na jego ┼╝─ůdanie, uniemo┼╝liwia dalsze ┼Ťwiadczenie us┼éugi przez Serwis i oznacza konieczno┼Ť─ç usuni─Öcia Konta u┼╝ytkownika wraz z ca┼é─ů jego zawarto┼Ťci─ů. Odzyskanie dost─Öpu do usuni─Ötego Konta jest niemo┼╝liwe.
 15. U┼╝ytkownik, który zapisa┼é si─Ö do Newslettera, wyra┼╝a zgod─Ö na otrzymywanie informacji handlowych dotycz─ůcych produktów i us┼éug Us┼éugodawcy oraz podmiotów powi─ůzanych i wspó┼épracuj─ůcych z Us┼éugodawc─ů zgodnie z dalszymi informacjami zawartymi na stronie.

§7.
W┼éasno┼Ť─ç intelektualna

 1. Wy┼é─ůczne prawa autorskie i w┼éasno┼Ťciowe do Us┼éugi nale┼╝─ů do Us┼éugodawcy i s─ů zabezpieczone przepisami w┼éa┼Ťciwego prawa autorskiego oraz traktatami mi─Ödzynarodowymi.
 2. Poprzez korzystanie z Us┼éugi, u┼╝ytkownik korzystaj─ůcy z Serwisu nie nabywa autorskich praw maj─ůtkowych do Us┼éugi i nie uzyskuje w tym zakresie ┼╝adnej licencji.
 3. Us┼éugodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Partnera na swojej li┼Ťcie referencyjnej.

§8.
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. U┼╝ytkownik ma prawo z┼éo┼╝enia reklamacji pisemnie, faksem telefonicznie, elektronicznie (e-mail) lub osobi┼Ťcie (ustnie lub pisemnie) w siedzibie Us┼éugodawcy: MEDCOM sp. z o. o., 71-441 Szczecin, ul. Niemierzy┼äska 17a,  adres e-mail: kontakt@zaufanekliniki.pl.
 2. Reklamacja u┼╝ytkownika powinna zawiera─ç co najmniej: dane pozwalaj─ůce na identyfikacj─Ö u┼╝ytkownika, adres e-mail u┼╝ytkownika, inne dane pozwalaj─ůce na identyfikacj─Ö Us┼éugi b─ůd┼║ inne dane okre┼Ťlaj─ůce dzia┼éanie Operatora stanowi─ůce przedmiot reklamacji oraz okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce reklamacj─Ö.
 3. Je┼╝eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj─ů uzupe┼énienia, Us┼éugodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci si─Ö do u┼╝ytkownika o jej uzupe┼énienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacja u┼╝ytkownika powinna zosta─ç rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Us┼éugodawc─Ö prawid┼éowo z┼éo┼╝onej reklamacji. Us┼éugodawca jest zobowi─ůzany do powiadomienia u┼╝ytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji w sposób pisemny lub za po┼Ťrednictwem adresu e-mail.

§9.
Postanowienia końcowe

 1. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Us┼éugodawca poinformuje o tym U┼╝ytkowników poprzez publikacj─Ö jednolitego tekstu na stronie internetowej www.zaufanekliniki.pl oraz bezpo┼Ťrednio za po┼Ťrednictwem us┼éugi. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w ┼╝ycie w terminie 14 dni od momentu udost─Öpnienia w ramach Serwisu i nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Partnera.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków b─ůd┼║ innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególno┼Ťci automatyzuj─ůcych procesy skryptów i aplikacji b─ůd┼║ innych kodów, plików lub narz─Ödzi).
 3. Us┼éugodawca do┼éo┼╝y wszelkich stara┼ä w celu zapewnienia prawid┼éowego dzia┼éania Serwisu, jednak┼╝e nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno┼Ťci za nienale┼╝yte dzia┼éanie Serwisu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie (w szczególno┼Ťci Us┼éugodawca nie gwarantuje osi─ůgni─Öcia okre┼Ťlonego celu lub realizacji celów biznesowych), w przypadku gdy nie mo┼╝na mu przypisa─ç winy umy┼Ťlnej. ┼╗aden system nie mo┼╝e zapewni─ç absolutnego bezpiecze┼ästwa w ka┼╝dych warunkach. Us┼éuga mo┼╝e nie by─ç dost─Öpna we wszystkich krajach.
 4. Prawem w┼éa┼Ťciwym dla realizacji Us┼éugi i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.
 5. W razie wynikni─Öcia sporów wynikaj─ůcych Regulaminu b─ůd┼║ sporów wynikaj─ůcych z dzia┼éalno┼Ťci Serwisu, rozstrzygane one b─Öd─ů przez w┼éa┼Ťciwy rzeczowo s─ůd powszechny w Szczecinie. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie jedynie w przypadku u┼╝ytkowników nie b─Öd─ůcych konsumentami.
 6. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w ┼╝ycie z dniem opublikowania w Serwisie.