Kliniki (Szczecin)

Średnia cena operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej (Szczecin) to 5000 zł