Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej

Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej

Cena od 3500 zł Zapytaj o raty

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej stanowi jedno z najnowszych osiągnięć technologicznych w leczeniu choroby.

Znajdź klinikę  Umów wizytę Suplementy urody 

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej

Ocena

0.00
0

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej charakterystyka

Zaćma stanowi jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób okulistycznych na świecie. Szacuje się, iż stanowi ona również najczęstszą przyczynę utraty wzroku u pacjentów w starszym wieku. Z tego względu skuteczne leczenie zaćmy i ciągłe udoskonalanie technik operacyjnych stanowi bardzo ważny kierunek rozwoju w okulistyce.

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej charakterystyka

Choroba rozpoczyna się zazwyczaj u pacjentów po pięćdziesiątym roku życia. Objawy zazwyczaj postępują powoli wraz ze stopniowym zmniejszaniem przezierności soczewki układu optycznego oka, aż do pełnej utraty zdolności widzenia. Pacjenci z zaawansowaną zaćmą nie są w stanie rozróżniać barwy, kształtu ani odległości przedmiotów dostrzegając wyłącznie kierunek padania intensywnego światła. W przypadku niewielkiego nasilenia choroby leczenie może zostać ograniczone do korekty wady wzroku poprzez zastosowanie okularów lub soczewek kontaktowych. Nie hamuje to jednak rozwoju choroby. Przy znacznym ograniczeniu przezierności układu optycznego oka dla odzyskania wzroku konieczne jest przeprowadzenie leczenia chirurgicznego.
Zabieg jest bezpieczny i u większości pacjentów nie ma konieczności wprowadzania w stan snu farmakologicznego dla ograniczenia odczuwania bólu. Operacja zaćmy przeważnie wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, co dodatkowo ogranicza ilość możliwych powikłań, a także pozwala na przeprowadzenie procedury u szerszego grona pacjentów. Obecnie operację zaćmy przeważnie przeprowadza się metodą fakoemulsyfikacji - czyli przy rozbiciu nieprzeziernego elementu na drobne i możliwe do odessania fragmenty, a następnie wszczepia się implant, mający za zadanie zastąpienie naturalnej soczewki. Wybór soczewki zależy od indywidualnych preferencji pacjenta. Nie wszystkie jednak dostępne są w ramach refundacji NFZ. Przy wyborze nowszych implantów o właściwościach, które mogą szczególnie przyczynić się do poprawy komfortu funkcjonowania pacjenta zazwyczaj koszty leczenia muszą zostać pokryte indywidualnie. Najnowszym osiągnięciem technologicznym są soczewki pseudoakomodacyjne toryczne, zapewniające dobre widzenie przedmiotów znajdujących się zarówno blisko gałki ocznej jak i w znacznej odległości. Poza tym niwelują one zaburzenia widzenia wynikające z astygmatyzmu. Wysoka cena zabiegu oraz konieczność pokrycia kosztów terapii z własnej kieszeni mogą stanowić o wyborze innej metody leczenia niż operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej. Zważywszy jednak na możliwe korzyści i trwałe efekty zabiegu watro przemyśleć ten wybór.

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej korzyści

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej stanowi jedno z najnowszych osiągnięć technologicznych w leczeniu choroby. Głównie za sprawą szczególnych właściwości osiąganych dzięki specjalnie opracowanej budowie implantu. Soczewka pseudoakomodacyjna w odmienny sposób załamuje promienie świetlne w zależności od miejsca ich wpadania do układu optycznego oka. Osiąga się to poprzez wykorzystanie różnych technologii. Niektóre z nich wciąż są w fazie eksperymentów, inne z powodzeniem stosowane w leczeniu pacjentów. Soczewki pseudoakomodacyjne stwarzają warunki podobne do tych panujących w niezmienionym chirurgicznie układzie optycznym oka. Ich działanie opiera się na zdolności zmiany kształtu lub położenia przy kurczeniu mięśni rzęskowych naturalnie odpowiadających za modyfikację soczewki lub przy zastosowaniu elektrycznego zasilania. Dzięki temu po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej pacjenci widzą lepiej przedmioty znajdujące się zarówno w bliskiej jak i dalekiej odległości, a ich cylindryczny kształt dodatkowo pozwala na poprawę ostrości widzenia u osób z astygmatyzmem. Jest to ważną zaletą takiego aparatu, ponieważ zwykłe soczewki jednoogniskowe nie są w stanie zapewnić podobnego efektu i dają możliwość dobrego odbioru obrazu bez konieczności stosowania soczewek ani okularów korekcyjnych wyłącznie dla wcześniej określonych odległości, prowadząc do daleko lub krótkowzroczności. Korzyścią z operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej jest więc nie tylko poprawa jakości odbieranego obrazu u chorego ze zmętnieniem układu optycznego oka, ale również przywrócenie warunków widzenia zbliżonych do fizjologicznych z równoczesną korektą astygmatyzmu. Chociaż efekt operacji może być różny szacuje się, że nawet u ośmiu na dziesięciu pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej jakość widzenia obrazów zarówno tych położonych blisko jak i tych znajdujących się bliżej pacjenta jest dobra, a wykonywanie codziennych czynności często nie wymaga korzystania z soczewek kontaktowych, ani szkieł korekcyjnych. Pacjenci są zazwyczaj zadowoleni z efektów operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej i w ciągu kilkunastu dni do miesiąca od przeprowadzenia zabiegu są w stanie powrócić do sprawnego funkcjonowania, a w przypadku pacjentów młodszych i aktywnych zawodowo- nawet do wykonywanej przed chorobą pracy.

Wskazania do wykonania zabiegu

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej wskazana jest jako leczenie u pacjentów, u których zmętnienie układu optycznego oka przyczynia się do znacznego pogorszenia możliwości widzenia, aż do ograniczenia lub utraty zdolności samodzielnego funkcjonowania. Wskazaniem do wykonania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej jest również każdy przypadek pacjentów z kataraktą u których nie udaje się poprawić jakości odbioru obrazu w inny sposób, a sami zainteresowani zdecydowani są, aby poddać się zabiegowi. Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej jest szczególnie polecana dla osób młodych, aktywnych zawodowo i pracujących w zmieniających się warunkach otoczenia, wymagających dynamicznego dostosowywania zdolności akomodacyjnych oka do patrzenia z bliska jak i odbioru obrazów z daleka (jest to ważne na przykład u zawodowych kierowców, osób wykonujących prace w terenie, uprawiających niektóre rodzaje sportu). Dzięki szczególnym właściwościom aparatu implantowanego podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej udaje się w wysokim stopniu przywrócić warunki jakie panują w zdrowym oku, przy prawidłowo funkcjonującej, naturalnej soczewce. Dodatkowo operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej wskazana jest jako metoda leczenia u osób z zaburzeniami widzenia wynikającymi z nierówności rogówki, czyli z astygmatyzmu. Cylindryczny kształt soczewki pozwala na poprawę odbioru obrazu bez rozmywania kontrastu, czy załamywania krzywizn przedmiotów. Dodatkowo operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej jest metodą bezpieczniejszą i wyższym stopniu przewidywalną w leczeniu astygmatyzmu u osób z zaćmą niż leczenie nierówności rogówki poprzez jej cięcie i mechaniczne korygowanie.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Przeciwwskazania do wykonania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej są właściwie takie same jak wobec innych zabiegów chirurgicznego leczenia tej choroby. Fakt, iż operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej może zostać przeprowadzona w warunkach znieczulenia miejscowego pozwala na ograniczenie ilości powikłań. Pozwala to rozszerzyć grupę osób bez przeciwwskazań do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej i zakwalifikować większą liczbę pacjentów do tej metody leczenia. Mimo dużego bezpieczeństwa zabiegu, nie wolno zapominać, że żadna ingerencja chirurgiczna w organizm człowieka nie jest całkowicie pozbawiona zagrożeń. W przypadku operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej leczenie należy odroczyć jeśli pacjent znajduje się w złym stanie ogólnym do czasu wyzdrowienia lub ustabilizowania stanu organizmu. W niektórych sytuacjach istnieją również przeciwwskazania do wykonania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej w znieczuleniu wyłącznie miejscowym. Dotyczy to głównie pacjentów młodych i dzieci, które są wystraszone, niespokojne i istnieje ryzyko, iż nie zastosują się do poleceń personelu podczas wykonywania procedury leczniczej. Jeśli stan zdrowia chorego z zaćmą i astygmatyzmem na to pozwala, należy wtedy przeprowadzić operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej w znieczuleniu ogólnym.

Przed zabiegiem

Zazwyczaj pacjenci proszeni są o zgłoszenie się do szpitala w dniu planowego przeprowadzania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej. Znieczulenie miejscowe powinno zostać podane na około dwie godziny przed zabiegiem. Czas ten może ulec wydłużeniu jeśli pacjenci chcą skorzystać ze znieczulenia metodą podania kropli oftalmologicznych ograniczających odczucia bólowe w trakcie samej iniekcji do przestrzeni okolicy gałki ocznej. Jeszcze przed zakwalifikowaniem do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej lekarz przeprowadza szereg badań celem dokładnej diagnostyki stopnia uszkodzenia soczewki, jej przezierności, wady refrakcji czy stopnia deformacji rogówki. Pozwala to na odpowiedni dobór aparatu implantowanego wewnątrzgałkowo podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej.

Rodzaj znieczulenia

Najczęściej stosowanym znieczuleniem podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej jest znieczulenie miejscowe. Okolicę gałki ocznej pozbawia się przewodnictwa impulsów nerwowych odpowiedzialnych za przekazywanie informacji o doznaniach bólowych poprzez podanie leku metodą iniekcji do tkanek w przestrzeń okołogałkowej. Po podaniu medykamentu należy odczekać około dwóch godzin, aż znieczulenie zacznie być maksymalnie skuteczne. Kiedy pacjent przestanie odczuwać doznania bólowe z okolicy oczu możliwe jest przystąpienie do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej. W niektórych sytuacjach może istnieć konieczność zastosowania znieczulenia ogólnego do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów młodych, silnie pobudzonych lub z zaburzeniami psychicznymi u których wykonywanie operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej w znieczuleniu miejscowym jest przeciwwskazane. U pacjentów u których możliwe jest przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu miejscowym, jednak wykazują silne podenerwowanie i mocno stresują się procedurą, anestezjolodzy mogą dodatkowo zastosować dożylne leki łagodzące niepokój i strach. Samo znieczulenie okołogałkowe stosowane do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej jest wystarczające i skutecznie hamuje odczuwanie bólu.

Jak przebiega zabieg?

Zabieg rozpoczyna się od aplikacji znieczulenia miejscowego w okolicy gałek ocznych. Po około dwóch godzinach, kiedy lek zacznie działać, lekarz może przystąpić do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej. Pacjent proszony jest o położenie się na stole operacyjnym. Miejsce zabiegu zostaje zdezynfekowane. Lampy zapewniające dobre oświetlenie podczas przeprowadzania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej zostają skierowane na twarz chorego. Może to wywoływać lekki dyskomfort i przyczyniać się do lekkiego łzawienia. Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej jest jednak bezbolesna.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Okulista wykonuje niewielkie nacięcie w gałce ocznej, przez które będzie mógł wprowadzać narzędzia podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej. Nieprzezierną soczewkę rozbija się na drobne elementy przy zastosowaniu ultradźwięków (fakoemulsyfikacja). Następnie są one odsysane (fakoaspiracja), a na miejsce niesprawnego narządu wszczepia się sztuczną soczewkę. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii do przeprowadzenia operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej wystarczy już nawet dwu milimetrowe cięcie w gałce ocznej. Nowa soczewka podawana jest przez ten otwór w formie zwiniętej, a naturalne wymiary przywracane są dopiero po umieszczeniu w miejscu implantacji.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Natychmiast po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej pacjenci dostrzegają poprawę w postaci lepszego widzenia konturów przedmiotów, ostrzejszego i nierozmytego obrazu. Jest to efekt korekty astygmatyzmu przez zastosowanie soczewek cylindrycznych. Chociaż przeważnie jeszcze tego samego dnia po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej pacjenci mogą i opuszczają szpital, konieczne są kolejne wizyty kontrolne u okulisty. Po około dwóch do trzech tygodni od operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej lekarz ocenia ostrość widzenia i jeśli istnieje taka potrzeba dobiera odpowiednie aparaty korygujące powstałą po zabiegu wadę. Soczewki pseudoakomodacyjne zazwyczaj w dobrym stopniu zapewniają efekt akomodacyjny zbliżony do naturalnej soczewki, jednak u niektórych pacjentów nie udaje się w ten sposób zapewnić całkowitej eliminacji konieczności korekty wady wzroku do patrzenia w bliży, albo w dal.

Efekty po zabiegu

Efekty operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej to głównie przywrócenie przezierności układu optycznego oka, wyrównanie powstałej po usunięciu własnej soczewki pacjenta wady wzroku przez zastosowanie odpowiedniego implantu oraz poprawa ostrości widzenia i przeciwdziałanie rozmywaniu obrazów jako rezultatu astygmatyzmu. Pierwsze efekty po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej pacjent zauważa natychmiast po operacji. Jednak do zmienionych warunków panujących w układzie optycznym oka po zabiegu układ nerwowy może przyzwyczajać się jeszcze nawet do około dwóch do trzech tygodni. Po upływie tego czasu możliwa jest ponowna kontrola ostrości wzroku i dobór odpowiednich okularów lub soczewek kontaktowych celem wyrównania zazwyczaj niewielkiej wady wzroku powstałej po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej


Zalecenia po zabiegu

Chociaż poprawa widzenia zauważana jest przez pacjentów natychmiast po wykonaniu operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej, zaleca się, aby ograniczyli oni aktywność fizyczną, czy zawodową do czasu pełnej regeneracji układu optycznego oka. Może to pomóc w uniknięciu wypadków i niebezpiecznych powikłań. Dlatego ważne jest, aby na operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej chorzy nie przyjeżdżali jako jedyni kierowcy, ponieważ po zabiegu prowadzenie samochodu przez co najmniej kilka dni jest przeciwwskazane. Poza tym miejsce po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej należy pielęgnować według wskazówek lekarza.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Efekt operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej jest trwały. Może to ulec zmianie w przypadku wystąpienia zaćmy wtórnej, która pojawia się w przeciągu dwóch lat od operacji nawet u trzydziestu procent pacjentów. Jej usunięcie jest jednak stosunkowo łatwe i możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych, czyli w odpowiednio wyposażonym gabinecie okulistycznym. Ponieważ działanie soczewek pseudoakomodacyjnych opiera się na wydolności aparatu rzęskowego oka odpowiedzialnego za przemieszczanie soczewki lub zmianę jej kształtu odpowiednio do potrzeb fiksacji wzroku, efekty zabiegu mogą być gorsze u pacjentów w wieku podeszłym, z niewydolnymi mięśniami odpowiedzialnymi za akomodację. W takim wypadku lepsze efekty można osiągnąć dzięki operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej z wszczepieniem implantu zasilanego elektrycznie lub poprzez dobór innego rodzaju sztucznego aparatu załamującego promienie świetlne bez konieczności pracy mięśni rzęskowych.

Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym i wiąże się z niewielką ilością powikłań. Aby jednak dodatkowo ograniczyć ryzyko niepożądanych następstw należy rozważnie kwalifikować pacjentów do operacji. Poza tym pacjenci powinni stosować się do zaleceń personelu medycznego, odpowiednio dbać o miejsce po operacji, a także zgłaszać na wizyty kontrolne w wyznaczonym uprzednio terminie.

Możliwe powikłania po zabiegu

Mimo dużego bezpieczeństwa zabiegu, nie wolno zapominać, że żadna ingerencja chirurgiczna w organizm człowieka nie jest całkowicie pozbawiona zagrożeń. W przypadku operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej istnieje zagrożenie uszkodzenia naczyń krwionośnych w trakcie zabiegu i wylewu krwi. Zdarzają się również przypadki zakażeń w przypadku przeniesienia drobnoustrojów podczas zabiegu lub w przypadku niewłaściwej pielęgnacji rany w warunkach domowych. Jako powikłanie operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej wymienia się również przemieszczenie soczewki, jej zwichnięcie, niewłaściwy dobór mocy implantu oraz wystąpienie zaćmy wtórnej.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej nie ma konieczności wykonywania zabiegów dodatkowych. Zwłaszcza jeśli prawidłowo została obliczona moc soczewki, a implanty pseudoakomodacyjne dobrane jako metoda leczenia u pacjentów z wydolnym aparatem rzęskowym oka. W niektórych przypadkach może istnieć konieczność korekty niewielkiej wady wzroku, której nie uda się wyeliminować dzięki zastosowaniu soczewek pseudoakomodacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza patrzenia do bliży u pacjentów starszych, gdzie sztuczny implant może nie umożliwiać wykonywania zwłaszcza precyzyjnych prac.

Autor: Lek. Anna Kołodziejska

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej.

 

Zapoznaj się z innymi metodami leczenia zaćmy:

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej

Cena

od 3500 zł

Czas trwania

ok. 20 min

Znieczulenie

miejscowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

ok 2-3 tygodni

Efekty

natychmiastowe

Trwałość leczenia

trwałe

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

W ramach NFZ pacjenci mogą leczyć zaćmę wyłącznie ze wszczepieniem soczewek jednoogniskowych, uznawanych za standardowe. Operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej wykonuje się w placówkach prywatnych i z indywidualnym finansowaniem, gdzie koszty leczenia pokrywa sam pacjent.
Częstochowaod 3500 złRaty od 86 złWięcej
Gdańsk od 4600 złRaty od 113 złWięcej
Warszawaod 9500 złRaty od 234 złWięcej