Laserowa korekcja wzroku - metoda SBK LASIK

Laserowa korekcja wzroku - metoda SBK LASIK

Laserowa korekcja wzroku - metoda SBK LASIK

Cena od 2850 zł Sfinansuj zabieg

Jest to nowoczesna, delikatniejsza odmiana metody LASIK. Zabieg pozwala na utworzenie znacznie cieńszego płatka rogówki mierzącego około 100 mikronów, w porównaniu z klasyczną metodą LASIK, która pozwala na otrzymanie do 180 mikronów.

Znajdź klinikę  Umów wizytę

Laserowa korekcja wzroku - metoda SBK LASIK

Ocena

3.65
40

Cena

od 2850 zł

Czas trwania

kilkanaście minut

Znieczulenie

miejscowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

zwykle nie więcej niż 2-3 doby

Efekty

po kilku dniach

Trwałość leczenia

ogólnie trwała korekcja wad wzroku

Laserowa korekcja wzroku - metoda SBK LASIK - charakterystyka

Zaburzenia widzenia nie są problemem rzadkim – wystarczy zastanowić się, jak dużo osób z naszego otoczenia korzysta z okularów korekcyjnych czy z soczewek kontaktowych.

Laserowa korekcja wzroku - metoda SBK LASIK

Różne są przyczyny konieczności korzystania z takich przyrządów – część pacjentów używa ich ze względu na swoją krótkowzroczność (wadę, w której dobrze widziane są przedmioty znajdujące się blisko gałki ocznej, a rzeczy znajdujące się w dalszej odległości są natomiast widziane słabo). Innym, odwrotnym problemem bywa dalekowzroczność, gdzie oddalone od oka przedmioty pacjent widzi dobrze, z kolei przedmioty położone blisko – np. czcionkę w książce – są już widziane zdecydowanie gorzej. Jeszcze inną, również dość częstą wadą wzroku, jest astygmatyzm – wada ta polega na tym, że dochodzi do niezborności w obrębie układu optycznego oka i pacjent może nieostro widzieć zarówno blisko zlokalizowane obiekty, jak i te znajdujące się w zdecydowanie dalszej od gałki ocznej odległości.

Teoretycznie z wadami wzroku łatwo można sobie poradzić – wystarczające jest przecież korzystanie z wymienionych powyżej przyrządów wspomagających widzenie. Dla niektórych pacjentów noszenie okularów czy soczewek jest jednak po prostu uciążliwe – takie urządzenia mogą utrudniać im chociażby podejmowanie aktywności sportowej. Ćwiczenie na siłowni w okularach jest oczywiście możliwe, jednakże niekoniecznie musi to być wygodne. Inni ludzie mogą z kolei nie chcieć nosić okularów ze względu na to, iż uważają, że źle w nich wyglądają.

Wzrok jest zmysłem niezbędnym do zwyczajnego funkcjonowania, czy więc pacjenci z wadami wzroku muszą się pogodzić z tym, że będą oni musieli wspierać się okularami czy soczewkami? Dzięki możliwościom współczesnej medycyny odpowiedź jest tutaj zdecydowanie przecząca. Istnieją bowiem bezpieczne metody zabiegowego leczenia wad wzroku. Wyróżnia się ich już co najmniej kilka – wspomnieć można o zabiegach takich jak PRK czy LASEK. Jedną z najnowszych procedur jest SBK LASIK, która stanowi unowocześnienie wcześniej dostępnej metody LASIK („laser-assisted in situ keratomileusis”). Wchodzące w skład całej nazwy zabiegu słowo SBK wywodzi się natomiast od „sub-Bowman's keratomileusis”.

Zainteresowanie zabiegiem laserowej korekcji wzroku metodą SBK LASIK brać się może stąd, że wprowadzenie tej metody na rynek medyczny sprawiło, że z laserowej korekcji wad wzroku mogą teraz skorzystać tacy pacjenci, u których wcześniej (z różnych przyczyn) nie istniała możliwość wdrożenia tego rodzaju leczenia zaburzeń widzenia. Pod uwagę warto również wziąć różne inne cechy, które wyróżniają tę właśnie technikę zabiegowego leczenia wad wzroku – interesujących jest bowiem co najmniej kilka aspektów związanych z tą procedurą.

Laserowa korekcja wzroku - metoda SBK LASIK - korzyści

Zasadniczą i zapewne najważniejszą zaletą zabiegu laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK jest to, że dzięki jego przebyciu pacjent może uniezależnić się od stosowania okularów czy soczewek kontaktowych. Wśród korzyści procedury warto również wymienić to, że dzięki stosowanemu znieczuleniu pacjenci nie doświadczają dolegliwości bólowych w trakcie jej wykonywania. Uwagę zwraca też krótki czas trwania samego zabiegu oraz to, że po jego przebyciu nie istnieje konieczność pozostawania w szpitalu – tego samego dnia pacjent wraca do swojego domu. Niedługi jest również okres rekonwalescencji po procedurze – powrót do codziennych obowiązków możliwy jest nawet już po kilkudziesięciu godzinach od przebycia zabiegu laserowej korekcji wzroku metodą SBK LASIK . Zasadniczo po wszystkich zabiegach korygujących wady wzroku pacjenci doświadczają przejściowego pogorszenia widzenia, jednakże po laserowej korekcji wzroku metodą SBK LASIK  tego rodzaju zaburzeniu utrzymują się najkrócej.

Wskazania do wykonania zabiegu

Zabieg laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK można polecić tym pacjentom, którzy cierpią na którąś z trzech najczęściej występujących wad wzroku, czyli na:

 • nadwzroczność,
 • krótkowzroczność,
 • astygmatyzm.

Podkreślenia wymaga to, że to właśnie technika SBK LASIK może być preferowaną u niektórych pacjentów planujących przebycie zabiegowego leczenia wad wzroku. Taka sytuacja występuje m.in. u osób z wyjątkowo zaawansowanymi zaburzeniami widzenia oraz u tych pacjentów, którzy posiadają bardzo cienką rogówkę – inne techniki leczenia wad wzroku nierzadko są u takich chorych przeciwwskazane, tymczasem w wymienionych sytuacjach metoda SBK LASIK może być wykorzystywana.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Zabieg laserowej korekcji wzroku metodą SBK LASIK jest procedurą dość bezpieczną, nie jest to jednak równoznaczne z tym, że jej przeprowadzenie jest możliwe u każdego chętnego pacjenta z wadą wzroku. Istnieją bowiem, podobnie jak i w przypadku innych zabiegów medycznych, pewne przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu. Jako podstawowe należy wymienić wiek – zabiegowe korygowanie wad wzroku przeprowadzane jest bowiem wyłącznie u osób dorosłych (u dzieci procedury te są przeciwwskazane ze względu na zachodzące u nich procesy wzrostowe).

Wśród innych przeciwwskazań do zabiegu laserowej korekcji wzroku metodą SBK LASIK wymienia się:

 • choroby narządu wzroku (np. jaskrę czy zaćmę),
 • schorzenia autoimmunologiczne,
 • zakażenia tkanek oka (np. wirusowe),
 • posiadanie przez pacjenta postępującej (wciąż pogarszającej się, niestabilnej) wady wzroku,
 • cukrzycę,
 • niektóre choroby neurologiczne (np. padaczkę),
 • okres ciąży i karmienia piersią.

Przed zabiegiem

Aby zakwalifikować pacjenta do zabiegu laserowej korekcji wzroku metodą SBK LASIK, najpierw przeprowadzana jest konsultacja okulistyczna. Podczas niej dokładnej ocenie podlega stan narządu wzroku pacjenta. Przeprowadzane mogą być w tym celu liczne badania, takie jak:

 • badanie dna oka,
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,
 • ocena ostrości widzenia,
 • pachymetria (czyli ocena grubości rogówki),
 • ocena tarczy nerwu wzrokowego.

Poza zbadaniem samych oczu, okulista przeprowadza również z pacjentem wywiad lekarski (badanie podmiotowe). Podczas tej rozmowy lekarz musi wykluczyć u pacjenta istnienie wszelkich ewentualnych, wspominanych powyżej, przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegowego leczenia wady wzroku.

W sytuacji, kiedy pacjent zostanie zakwalifikowany do zabiegu laserowej korekcji wzroku metodą SBK LASIK, możliwe staje się już ustalenie terminu jego przeprowadzenia. Przed opuszczeniem gabinetu okulistycznego pacjent otrzymuje jeszcze informacje co do tego, jakie przygotowania powinien od podjąć przed zabiegiem. Zaleceń tych nie ma dużo – dotyczą one chociażby higieny okolic oczu w dniu procedury. Pacjenci nie powinni wtedy nakładać w ten rejon ciała żadnych kosmetyków. Ważne jest także to, w jakim stroju zgłoszą się oni do placówki leczniczej, najkorzystniej byłoby bowiem wybrać luźną odzież. Osoby noszące soczewki kontaktowe otrzymają zalecenie co do tego, na ile dni przed zabiegiem powinny one zaprzestać ich noszenia. Związane jest to z tym, że soczewki mogą wpływać na kształt rogówki oka – czasami wystarczające jest wstrzymanie się od ich stosowania przez 3 dni przed zabiegiem laserowej korekcji wzroku metodą SBK LASIK, w innych sytuacjach może zaistnieć konieczność wcześniejszego odłożenia soczewek do szuflady. Lekarz podejmuje tutaj decyzję na podstawie tego, z jakiego materiału wykonane są stosowane przez pacjenta soczewki i należy ściśle przestrzegać otrzymanych od niego zaleceń – stosowanie się do nich wpływa bowiem na sukces leczenia.

Rodzaj znieczulenia

Dla lekarzy ważne jest nie tylko to, aby procedura korekcji wad wzroku zakończyła się sukcesem, ale również to, by jej przeprowadzenie nie wywoływało dyskomfortu u pacjenta. Z tego względu podczas zabiegu laserowej korekcji wzroku metodą SBK LASIK stosowane jest znieczulenie miejscowe, polegające na podawaniu do oka specjalnych znieczulających kropli.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Jak przebiega zabieg?

Zabieg laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK  rozpoczyna się od znieczulenia oka lub oczu poddawanych zabiegowi. Następnie lekarz zakłada pacjentowi specjalny przyrząd, dzięki któremu gałka oczna utrzymywana jest na czas trwania zabiegu w stanie otwarcia – pacjent nie musi się więc obawiać, że będzie musiał się powstrzymywać od mrugania. Po takim wstępnym przygotowaniu możliwe staje się przystąpienie do zasadniczego celu zabiegu, czyli do odpowiedniego wymodelowania rogówki.

Przed opisem samego przebiegu zabiegu laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK  warto byłoby wspomnieć o tym, co odpowiada za występowanie wad wzroku. Otóż w prawidłowo funkcjonującym oku docierające do niego promienie świetlne są ogniskowane (skupiane) na siatkówce. Zaburzenia ogniskowania prowadzić mogą do występowania właśnie wad wzroku. W sytuacji, kiedy obraz ogniskowany jest przed siatkówką, dochodzi do krótkowzroczności. W odwrotnym zaburzeniu, czyli wtedy, kiedy obrazy ogniskowane są za siatkówką, pacjenci doświadczają dalekowzroczności. Przyczyną zaburzeń ogniskowania może być nieprawidłowy kształt rogówki – zabiegowe leczenie wad wzroku ma za zadanie doprowadzić do uzyskania odpowiedniego kształtu tej części gałki ocznej.

W przypadku laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK  zastosowanie znajduje tzw. mikrokeratom. Cechą wyróżniającą tę procedurę jest to, że separowany tutaj płatek rogówki ma bardzo małą grubość, bo sięgającą nawet zaledwie 100 mikronów. Pacjentom taka informacja może nic mówić, dlatego warto tutaj nadmienić, że w przypadku tradycyjnej metody LASIK oddzielany tymczasowo płatek rogówki ma od 130 do 180 mikronów. Dzięki temu, że w laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK  płatek rogówki jest tak cienki, zabieg może być przeprowadzany nawet u pacjentów posiadających niewielkiej grubości rogówkę, a oprócz tego po jego przeprowadzeniu proces rekonwalescencji nie trwa długo.

Odseparowanie płatka rogówki zajmuje zaledwie kilka (nawet około 3) sekund. Manewr ten potrzebny jest po to, aby uzyskać dostęp do głębiej położonych części oka i aby później móc je odpowiednio wymodelować. Cały zabieg laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK zajmuje zaledwie kilka-kilkanaście minut, po jego zakończeniu pacjent może wrócić do domu – nawet jednodniowa, krótka hospitalizacja nie jest konieczna.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Laserowa korekcja wzroku - metodą SBK LASIK  jest metodą zabiegowego leczenia wad wzroku, po której pacjenci najszybciej wracają do normalnej aktywności. W ciągu pierwszych kilkunastu godzin po zabiegu możliwe jest odbieranie zamazanego obrazu, jednakże już nawet dwa dni po przebyciu procedury możliwy jest powrót normalnego widzenia. Inaczej niż w przypadku innych procedur, po laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK pacjenci nie muszą stosować tzw. soczewek opatrunkowych. Procesy gojenia zajmują do około miesiąca, jednakże większość pacjentów nie doświadcza w trakcie ich trwania jakichś dolegliwości bólowych.

Efekty po zabiegu

Efektem llaserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK może być nawet zaprzestanie konieczności korzystania przez pacjenta z okularów czy soczewek kontaktowych – zdarza się, że przebycie zabiegu nawet całkowicie koryguje wadę wzroku pacjenta. U niektórych chorych (szczególnie u tych, którzy mają bardzo zaawansowane zaburzenia widzenia) efekty mogą nie być aż tak wyrażone, jednakże i u takich pacjentów wydaje się, że zabiegi mogą przynieść zadowalający pacjentów rezultat. Może się bowiem okazać, że dzięki laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK  pacjent będzie mógł korzystać z urządzeń optycznych o mniejszej mocy lub tez korzystać z nich zdecydowanie rzadziej niż w okresie przed przebyciem zabiegu.

Zalecenia po zabiegu

Pierwsze zalecenie po laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK dotyczy powrotu do domu – pacjent zawczasu powinien zadbać o kogoś, kto odbierze go ze szpitala, ponieważ po zabiegu sam pacjent nie będzie w stanie prowadzić samochodu. Już w domu, przez pierwszą dobę, pacjenci powinni wyjątkowo oszczędzać swoje oczy – najkorzystniej byłoby wtedy powstrzymać się od oglądania telewizji czy czytania książek. Przez pierwszych kilkanaście dni nie powinno się pocierać oczu, unikać należy też sytuacji, w których gałki oczne mogłyby być podrażnione przez włosy czy podczas ściągania ubrania. Przez co najmniej tydzień (a najlepiej nawet dłużej) pacjenci powinni wstrzymać się od nakładania jakichkolwiek kosmetyków na okolice oczu.

Przez miesiąc od zabiegu laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK pacjenci nie powinni uczęszczać na basen, a podczas wychodzenia na zewnątrz – szczególnie w słoneczne dni – pamiętać o noszeniu ochronnych okularów przeciwsłonecznych. Przez podobny czas, bo przez 30 dni, pacjentom zaleca się stosowanie kropli do oczu.

Jeżeli zaś chodzi o urlop chorobowy w okresie po zabiegu laserowej korekcji wzroku - metodą SBK LASIK , to o szczegóły należy zapytać lekarza przeprowadzającego procedurę. Zalecenia dla poszczególnych pacjentów mogą się tutaj różnić w zależności od tego, jaki zawód jest przez nich wykonywany. Okulista będzie w stanie wydać pacjentowi zalecenia co do tego, kiedy to powrót do pełnienia obowiązków zawodowych będzie dla nich całkowicie bezpieczny.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Rezultat zabiegu metodą SBK LASIK jest trwały. Wada wzroku mogłaby nawracać, a nawet postępować szczególnie u osób, u których istnieją niestabilne zaburzenia widzenia – jak już jednak wspomniano, istnienie u pacjenta takiego stanu stanowi przeciwwskazanie do przeprowadzenia procedury.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Laserowa korekcja wzroku - metoda SBK LASIK


Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Powikłania po zabiegu metodą SBK LASIK to zjawiska bardzo rzadkie. Mimo tego pacjenci i tak mogą sprawiać, że ryzyko ich wystąpienia jeszcze bardziej zmaleje. Można tutaj wspomnieć np. o przestrzeganiu otrzymanych od lekarza zaleceń pozabiegowych. Unikanie drażnienia tkanek oka z pewnością zmniejszy ryzyko rozwinięcia się infekcji gałki ocznej. Dbać również należy o to, aby zgłaszać się na kontrole do okulisty w wyznaczonych terminach – jeżeli nawet po zabiegu pojawią się jakieś komplikacje, to szybkie ich wykrycie umożliwi wdrożenie odpowiedniego postępowania i zapobiegnięcie ich dalekobieżnym konsekwencjom.

Aby jak najbardziej uchronić się przed ryzykiem powikłań, warto zwrócić uwagę na okulistę, który będzie przeprowadzał procedurę. Wybór lekarza, który posiada doświadczenie w zabiegowym leczeniu wad wzroku, zmniejszy ryzyko różnych komplikacji do minimum.

Możliwe powikłania po zabiegu

Najprawdopodobniej SBK LASIK to zabiegowa metoda leczenia wad wzroku związana z najmniejszym ryzykiem wystąpienia powikłań. Po tym zabiegu takie problemy, jak chociażby nadmierna suchość gałki ocznej, obserwowane są bardzo rzadko. Możliwe są również inne powikłania, jak np. niedostateczna lub nadmierna korekta wady wzroku, a także zakażenia poddanych zabiegowi tkanek, jednakże takie problemy również są spotykane wyjątkowo rzadko. Według doniesień naukowych ogólna częstość występowania powikłań po zabiegu SBK LASIK nie przekracza nawet 1%.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Zabieg metodą SBK LASIK jest procedurą, której przebycie umożliwia uzyskanie poprawy widzenia u pacjentów i która nie wymaga uzupełniania jakimikolwiek innymi zabiegami. Można jedynie wspomnieć tutaj o tym, że leczenie tą metodą może dotyczyć zarówno jednej gałki ocznej, jak i jednocześnie obu oczu. Decyzja o zasięgu leczenia uzależniona jest zarówno od tego, jakie zaburzenia widzenia występują u pacjenta, ale i również od jego możliwości finansowych.

Autor: lek. Tomasz Nęcki

Bibliografia:
Chang JS, Complications of sub-Bowman's keratomileusis with a femtosecond laser in 3009 eyes, J Refract Surg. 2008 Jan;24(1):S97-101; Zhang J. et al., Comparison of corneal flap thickness using a FS200 femtosecond laser and a moria SBK microkeratome, Int J Ophthalmol. 2014 Apr 18;7(2):273-7; Stephen G. Slade, Sub-Bowman's Keratomileusis, Cataract&Refractive Surgery Today

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg - Laserowa korekcja wzroku: Metoda SBK Lasik

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Laserowa korekcja wzroku - metoda SBK LASIK w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Zabiegowa korekcja wad wzroku, w tym również ta wykonywana metodą SBK LASIK, z pewnością może pozwolić na znaczne poprawienie jakości codziennego funkcjonowania pacjentów. Mimo takiej sytuacji procedury te nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – w razie chęci uwolnienia się od okularów czy soczewek kontaktowych, pacjenci z zaburzeniami widzeniami zmuszeni są samodzielnie opłacić swoje leczenie.

Cena zabiegu

od 2850 zł

Raty

od 101 zł miesięcznie Szczegóły

Chorzówod 2850 złRaty 101 złWięcej
Gdańsk od 2900 złRaty 103 złWięcej