Leczenie chrapania metodą Pillar

Leczenie chrapania metodą Pillar

Leczenie chrapania metodą Pillar

Cena od 3500 zł Zapytaj o raty

Leczenie chrapania metodą Pillar polega na wprowadzeniu trzech niewielkich implantów z poliestru pomiędzy podniebienie miękkie a podniebienie twarde.

Znajdź klinikę  Umów wizytę

Leczenie chrapania metodą Pillar

Ocena

5.00
210

Leczenie chrapania metodą Pillar charakterystyka

Z chrapaniem, ze względu na wyjątkowo dużą częstość tego problemu, zetknął się w swoim życiu zapewne każdy człowiek na świecie. Statystycznie chrapać może nawet 40% mężczyzn i 30% kobiet – problemem tym, jak wyraźnie widać, częściej obarczeni są więc przedstawiciele płci męskiej. Polskie statystyki są jeszcze bardziej przerażające, bowiem według nich chrapać może nawet więcej niż 10 milionów obywateli naszego kraju.

Leczenie chrapania metodą Pillar
Chrapanie występować może w każdym wieku – zjawisko zauważalne bywa zarówno u dzieci, jak i u młodych dorosłych czy u osób w podeszłym wieku. Przyczynami występowania nieprzyjemnych dźwięków podczas nocnego wypoczynku mogą być zarówno wrodzone stany, takie jak wąskie od urodzenia drogi oddechowe, jak i czynniki pojawiające się już w trakcie dalszego życia pacjentów. Na ryzyko chrapania wpływa otyłość – osoby z nadmierną masą ciała chrapią częściej (wynika to z tego, że występuje u nich większa tendencja do zapadania się światła dróg oddechowych podczas przyjmowania pozycji leżącej). Wpływ na chrapanie mają również zażywane przez pacjentów substancje – zwiększone ryzyko chrapania związane jest ze spożywaniem alkoholu, ale i niektórych leków, takich jak np. środki nasenne czy przeciwpadaczkowe. Osobami chrapiącymi są częściej również ci ludzie, którzy palą papierosy.
Konsekwencje chrapania bywają różne, i są one – wbrew pozorom – nierzadko całkiem poważne. Jako pierwszy problem, z którym może się stykać osoba chrapiąca, wymienić można trudności dotyczące codziennego, zwyczajnego funkcjonowania domowego. Partner takiego człowieka może po prostu nie chcieć z nim spać – nieprzyjemne dźwięki mogą go w końcu budzić nawet wielokrotnie w ciągu każdej nocy. Problem czasami miewa jeszcze większą skalę, niektóre osoby chrapią bowiem tak głośno, że potrafią obudzić nawet tych domowników, którzy śpią w oddzielnym pomieszczeniu. Efektem wymienionych sytuacji mogą być, czasami nawet znacznego stopnia, konflikty w rodzinie.
Chrapanie wpływa nie tylko otoczenie osoby obarczonej tym problemem, ale i na stan zdrowia jej samej. Chrapiący pacjent co prawda zazwyczaj sam siebie nie budzi, wcale to jednak nie oznacza, że jego sen przebiega w sposób prawidłowy. U części osób, które w nocy chrapią, występuje schorzenie określane jako zespół obturacyjnego bezdechu śródsennego. Jednostka ta związana jest z występowaniem wielokrotnych nocnych epizodów bezdechu – to właśnie tutaj należy wspomnieć o bezapelacyjnie negatywnym wpływie chrapania na zdrowie.
Obturacyjny bezdech śródsenny prowadzić może do niedotlenienia organizmu – z tego względu u pacjenta, który śpi odpowiednią ilość godzin, i tak dochodzić może do występowania poczucia znacznego zmęczenia. Osoby takie mogą doświadczać zaburzeń koncentracji i uwagi czy też być mniej wydajnymi w wykonywaniu swoich codziennych obowiązków zawodowych. Związane z poczuciem zmęczenia są również inne zagrożenia, takie jak nawet zwiększone ryzyko spowodowania wypadku drogowego - dostępne są nawet badania naukowe, według których większość sprawców wypadków drogowych to osoby, które w nocy borykają się z chrapaniem. Z kolei istnienie u pacjenta zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego niesie za sobą jeszcze inne, znacznie groźniejsze ryzyko – u chorych borykających się z tą jednostką zwiększone jest ryzyko m.in. nadciśnienia tętniczego, udarów mózgu oraz zawałów serca.
Z przedstawionych powyżej informacji dość jasno wynika, że chrapanie może być źródłem wielu różnych problemów. Dbałość o własne zdrowie, naciski ze strony najbliższej rodziny czy też jeszcze inne powody – niezależnie od źródła takiej motywacji, pacjenci mogą po prostu zechcieć raz na zawsze rozprawić się z chrapaniem. Szczęśliwie istnieją sposoby, dzięki którym możliwe jest pozbycie się chrapania. Dostępne są do tego celu różnego rodzaju zabiegi, postępowanie w tym przypadku bazować może zarówno na usuwaniu części tkanek podniebienia miękkiego, jak i na ich usztywnianiu. W leczeniu chrapania zastosowanie znajdują zarówno skalpela, jak i zabiegi zdecydowanie mniej inwazyjne, wykorzystujące np. energię fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej. Wśród mało inwazyjnych zabiegów wymienia się również leczenie chrapania metodą Pillar, której podstawowym założeniem jest doprowadzenie do usztywnienia tkanek podniebienia miękkiego. Zabieg ten dostępny jest w świecie medycznym od 2003 roku, kiedy to amerykańska firma Medtronic zaproponowała używanie specjalnych medycznych implantów do leczenia pacjentów borykających się z chrapaniem.

Leczenie chrapania metodą Pillar korzyści

Leczenie chrapania metodą Pillar to zabieg, który ma co najmniej kilka zalet. Po pierwsze, przeprowadzany jest on w warunkach ambulatoryjnych – tego samego dnia pacjent wraca do domu, powrót do pracy (jeżeli wykonywany przez pacjenta zawód nie obciąża w jakikolwiek sposób narządu mowy) zasadniczo również jest możliwy. Sam zabieg nie zajmuje również wiele czasu, ponieważ do jego przeprowadzenia wystarcza kilkanaście minut – zwykle około 30. Krótki jest czas rekonwalescencji po zabiegu, oprócz tego ograniczenia związane z jego przebyciem – takie jak chociażby stosowanie przez krótki czas zmienionej diety – obowiązują jedynie przez dobę od przebycia procedury. Z wymienionych względów metoda Pillar polecona może być osobom, które są znacznie obciążone – czy to zawodowo, czy też rodzinnie – i na co dzień nie posiadają zbyt wiele wolnego czasu.
Pod uwagę przy analizowaniu korzyści leczenia chrapania metodą Pillar należy wziąć również to, że po procedurze tej rzadko pojawiają się powikłania czy jakieś inne trudności u pacjentów, a jeżeli nawet takowe wystąpią, to w ciągu krótkiego czasu dochodzi do ich samoistnego, całkowitego ustąpienia. Innym korzystnym aspektem tej metody leczenia chrapania jest jej bardzo mała inwazyjność, ponieważ stosowane podczas zabiegu implanty wprowadzane są do wnętrza tkanek podniebienia miękkiego przy pomocy nakłuć – nie istnieje konieczność dokonywania jakichkolwiek nacięć skalpelem chirurgicznym, dzięki czemu zredukowane jest zarówno ryzyko powstawania blizn w obrębie podniebienia miękkiego, jak i zminimalizowane staje się ryzyko krwawienia podczas zabiegu metodą Pillar.

Wskazania do wykonania zabiegu

Rozważyć leczenie chrapania metodą Pillar mogą ci pacjenci, u których nieprzyjemne dźwięki podczas nocnego wypoczynku pojawiają się na skutek drgań powstających w obrębie struktur podniebienia miękkiego. Zabieg polecić można szczególnie tym osobom, u których chrapanie powoduje różne problemy (np. problemy w związku), przeprowadzać go można również w celu zapobiegania pojawianiu się groźnych epizodów przerw od oddychania, związanych z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego. Procedura wskazana może być również u tych pacjentów, u których istnieje potrzeba leczenia chrapania, a jednocześnie nie mogą oni (lub nie chcą) przebywać przez jakikolwiek czas w szpitalu – leczenie chrapania metodą Pillar odbywa się bowiem w warunkach ambulatoryjnych. Podobnie jest w przypadku pacjentów, którzy zdecydowanie nie chcą narażać się na działanie skalpela chirurgicznych – u takich osób zabieg metodą Pillar również może być wskazany, ponieważ odbywa się on w sposób niechirurgiczny – wprowadzanie implantów odbywa się na drodze iniekcji.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

W przypadku tej metody leczenia chrapania istnieje wyjątkowo niewiele przeciwwskazań do jej zastosowania u pacjentów. Zabiegowego leczenia chrapania metodą Pillar nie można przeprowadzać u pacjentów poniżej 18. roku życia oraz u tych osób, których podniebienie miękkie jest zbyt krótkie (jako zbyt krótkie podniebienie miękkie można określić takie, które ma mniej niż 25 mm długości).

Przed zabiegiem

Przed leczeniem chrapania metodą Pillar odbywa się konsultacja, podczas której sprawdzane jest, czy u pacjenta istnieją wskazania do przebycia zabiegu. Klasycznie przeprowadzeniem tego zabiegu zajmują się specjaliści laryngologii, dlatego to właśnie do lekarza tej specjalności powinni udać się pacjenci pragnący wyleczyć się z chrapania. Konsultacja bazuje na przeprowadzeniu badania podmiotowego (podczas niego lekarz stara się uzyskać od pacjenta zarówno dokładne informacje dotyczące samego chrapania, jak i te odnośnie co do jego ogólnego stanu zdrowia) oraz badanie przedmiotowe (w tym przypadku skupiające się na ocenie tych struktur, które mogą być zaangażowane w pojawianie się chrapania). Chociaż – jak wspominano – przeciwwskazań do zabiegu metodą Pillar jest wyjątkowo mało, to lekarz i tak musi wykluczyć obecność ewentualnych.
Jeżeli wskazania do zabiegowego leczenia chrapania rzeczywiście występują u pacjenta, to możliwe staje się przystąpienie do ustalenia terminu zabiegu. Przed przebyciem procedury pacjenci nie muszą podejmować się jakichś specjalnych przygotowań. Część lekarzy może prosić jedynie o to, aby pacjent zgłosił się do kliniki będąc na czczo – ostatni posiłek powinien zostać zjedzony nie później niż na 4 godziny przed planowanym wykonaniem zabiegu.

Rodzaj znieczulenia

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu pacjenci nie odczuwają podczas niego jakichkolwiek dolegliwości bólowych.

Jak przebiega zabieg?

Leczenie chrapania metodą Pillar rozpoczyna się od miejscowego znieczulenia okolicy poddawanej zabiegowi, czyli struktur podniebienia miękkiego. Po upewnieniu się, że pacjent nie będzie doświadczał żadnych nieprzyjemnych dolegliwości bólowych, możliwe staje się przystąpienie do zasadniczego etapu procedury. Celem zabiegu jest wprowadzenie do podniebienia miękkiego, pomiędzy nie a podniebienie twarde, trzech niewielkich, wykonanych z poliestru, implantów. Ich długość wynosi 18 mm, natomiast szerokość sięga 2 mm.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Celem wprowadzenia implantów do podniebienia miękkiego jest usztywnienie tej struktury, dzięki czemu po zabiegu ma już nie dochodzić do drgania podniebienia miękkiego – a właśnie to zjawisko odpowiada za występowanie chrapania u niektórych pacjentów. Wprowadzenie implantów odbywa się poprzez wykonanie zaledwie kilku niewielkich nakłuć w obrębie podniebienia miękkiego. Używane w tym celu przyrządy są sterylne, zabieg przebiega z zachowaniem wszelkich zasad higieny.
Całkowity czas trwania zabiegu metodą Pillar liczony jest w minutach – do jego przeprowadzenia wystarczające jest nawet 20-30 minut.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Po krótkim, trwającym kilkanaście minut, okresie obserwacji pacjent może opuścić klinikę, w której przebył zabieg leczenia chrapania – tego samego dnia pacjent wraca więc do domu. Ewentualne dolegliwości, które mogą wystąpić po zabiegu, utrzymują się przez bardzo krótki czas – maksymalnie trwają one zwykle nie dłużej niż 2 do 3 dni. Po tym czasie funkcjonowanie pacjenta nie powinno odbiegać od tego, jakie było ono przed zabiegiem.

Efekty po zabiegu

Rezultatem przebycia leczenia chrapania metodą Pillar jest doprowadzenie do zwiększenia sztywności struktur podniebienia miękkiego. Już sam ten efekt, obecny bezpośrednio po zabiegu, może zmniejszać zarówno częstość, jak i intensywność chrapania. Ostateczny efekt pojawia się jednak po pewnym czasie. Dochodzi do tego po kilku (4-6) tygodniach, kiedy to zajdą procesy naturalne procesy włóknienia tkankowego wokół wszczepionych implantów. Zjawiska te doprowadzają do tego, że podniebienie miękkie zostaje jeszcze bardziej usztywnione – dopiero wtedy właśnie oceniać można ostateczny rezultat leczenia chrapania metodą Pillar.

Zalecenia po zabiegu

Po zabiegu leczenia chrapania metodą Pillar pacjentom zaleca się, aby przez 24 godziny stosowali oni dietę półpłynną. Takie zalecenie powodowane jest tym, aby maksymalnie zredukować ryzyko wystąpienia podrażnień podniebienia miękkiego. Po upływie tego czasu zazwyczaj możliwe staje się powrócenie do standardowej, stosowanej przed zabiegiem diety. U niektórych pacjentów po przebyciu zabiegu występują pewne dolegliwości bólowe – w celu ich opanowania możliwe jest przyjęcie któregoś z ogólnodostępnych bez recepty leków przeciwbólowych, takich jak np. ibuprofen.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Utrzymywanie się efektów zabiegu metodą Pillar jest aspektem dość indywidualnym. Procesy włóknienia tkanek, które zachodzą w otoczeniu wszczepionych w podniebienie implantów, są względnie trwałe, z biegiem czasu może jednak dochodzić do osłabienia wytrzymałości tkanek tej części jamy ustnej. Porównać te zjawiska można do naturalnych procesów starzenia się organizmu – tak jak z biegiem lat dochodzi do stopniowej utraty jędrności i elastyczności, tak i jak mniej sprężyste stawać się mogą poddane w przeszłości zabiegowi leczenia chrapania tkanki podniebienia miękkiego. Jak szybko do tego może dochodzić – jednoznacznie określić się nie da, u jednych pacjentów procesy starzenia się organizmu zachodzą szybciej, u innych z kolei zdecydowanie wolniej.

Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Powikłania po leczeniu chrapania metodą Pillar zasadniczo nie są obserwowane – dolegliwości, które mogą pojawiać się u pacjentów po przebyciu procedury, zazwyczaj mają niewielką intensywność, a do tego samoistnie ustępują. Aby zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo pacjenci powinni przestrzegać otrzymanych po zabiegu zaleceń, dotyczących chociażby utrzymania przez jedną dobę półpłynnej diety.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Leczenie chrapania metodą Pillar


Pacjentów należy zdecydowanie uczulić na pewien aspekt. Otóż w sytuacji, kiedy pojawiłyby się u nich jakieś nietypowe lub niepokojące dolegliwości, lub też kiedy mieliby oni jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, pacjenci nie powinni się wahać – należy wtedy w krótkim czasie zgłosić się do lekarza. Jeżeli nawet wystąpią jakieś powikłania, to wczesne ich rozpoznanie i szybkie podjęcie niezbędnych oddziaływań sprawią, że powikłania szybko ustąpią, zmniejszy się również ryzyko tego, że stosunkowo błaha komplikacja przekształci się w znacznie bardziej znaczącą i groźną.

Możliwe powikłania po zabiegu

Najczęstsze dolegliwości, które występują po leczeniu chrapania metodą Pillar, to ból, dysfagia (utrudnienie przełykania), uczucie posiadania ciała obcego w jamie ustnej oraz suchość jamy ustnej. Wymienione problemy mają jednak najczęściej niewielkie nasilenie, a co więcej – u większości pacjentów obserwowane są one do trzech dób po przebyciu zabiegu, a później samoistnie ustępują.
Innymi, potencjalnymi powikłaniami zabiegu metodą Pillar są:
-przemieszczenie się wprowadzonego w obręb podniebienia miękkiego implantu,
-zakażenie okolicy poddanej zabiegowi,
-zaburzenia odczuwania smaku,
-tymczasowa zmiana głosu,
-wystąpienie reakcji alergicznej na wprowadzony implant,
-obrzęk błony śluzowej podniebienia miękkiego.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Zabieg metodą Pillar może być przeprowadzany jako samodzielna procedura w leczeniu chrapania. Stanowi on raczej alternatywę w stosunku do innych, bardziej inwazyjnych procedur służących do eliminacji chrapania, takich jak np. uwulopalatofaryngoplastyka. Część laryngologów podejmuje się połączenia leczenia chrapania metodą Pillar razem z innym zabiegiem, który również wpływa na zwiększenie wytrzymałości podniebienia miękkiego – taką procedurą jest leczenia chrapania metodą Celon (zabieg, podobnie jak procedura Pillar, małoinwazyjny, podczas którego wykorzystanie znajdują fale o częstotliwości radiowej).

Autor: lek. Tomasz Nęcki

Bibliografia:
T.J.Walter, The Pillar Implant Procedure: Does It Work?, Sleep Review, The Journal for sleep specialists; El Araz Server et al., Long-term results of pillar implant procedure, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2016;26(5):258-264Cena

od 3500 zł

Czas trwania

od 20 do 30 minut

Znieczulenie

miejscowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

kilka dni

Efekty

po 4-6 tygodniach

Trwałość leczenia

trwałeCennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Leczenie chrapania metodą Pillar w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Zabieg w ramach NFZ
Leczenie chrapania metodą Pillar jest procedurą, która może być przeprowadzona w ramach opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W razie chęci podjęcia się leczenia chrapania przy pomocy właśnie opisywanej metody należy jednak mieć na uwadze, że część placówek medycznych przeprowadzających świadczenia w ramach NFZ może po prostu nie oferować terapii chrapania metodą Pillar.