Operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego

Operacja zaćmy podwichniętej +

Cena od 3500 zł Zapytaj o raty

Znajdź klinikę  Umów wizytę Suplementy urody 

Operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego

Ocena

0.00
0

Operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego- charakterystyka

Zaćma stanowi bardzo częstą przypadłość, a operacje zaćmy są najczęściej wykonywanymi procedurami na większości oddziałów okulistycznych. Choroba polega na stopniowym i postępującym w czasie mętnieniem soczewki. Prowadzi to do zatrzymywania promieni świetlnych na tracącym przezierność elemencie układu optycznego oka, a w konsekwencji do całkowitej ślepoty.
Operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego
Trudno wyznaczyć moment najodpowiedniejszy do wykonania operacji usunięcia zaćmy. Pewne jest jednak, że metoda chirurgicznego leczenia zmętniałej soczewki jest jedynym skutecznym sposobem pozwalającym na pozbycie się problemu i przywrócenie prawidłowej zdolności widzenia. U pacjentów z zaćmą o niewielkim nasileniu możliwe jest jednak przywrócenie dobrej zdolności widzenia poprzez zastosowanie okularów korygujących powstałą w efekcie mętnienia soczewki i upośledzenia jej zdolności do akomodacji wadę wzroku. U pacjentów z bardzo zaawansowaną zaćmą i całkowitą utratą przezierności soczewki mogą wystąpić trudności z wykonaniem badania dna oka. Należy wtedy przed wykonaniem operacji zaćmy potwierdzić zachowanie umiejętności rozróżniania kierunków padającego światła celem potwierdzenia dobrego stanu siatkówki dna oka i zasadności wykonania chirurgicznego leczenia.

U niektórych pacjentów istnieje potrzeba rozszerzenia zabiegu operacyjnego zaćmy. Dotyczy to m.in. przypadków powikłanych, w tym pacjentów z podwichnięciem soczewki. Podwichnięcie soczewki może nastąpić w wyniku urazu. Częściej jednak związane jest z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi takimi jak na przykład zespół Marfana. Podwichnięcie soczewki występuje również częściej w przypadku pacjentów z wrodzonym brakiem tęczówki oka. Poza samą operacją zaćmy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z podwichnięciem soczewki konieczne jest wszczepienie pierścienia stabilizującego, który będzie zapobiegał przemieszczaniu się implantu wewnątrzgałkowego wszczepianego podczas zabiegu.

Zmętniałą soczewkę usuwa się wtedy, przeważnie przy użyciu ultradźwięków rozbijających ją na drobne fragmenty możliwe do odessania przez specjalne narzędzia okulistyczne co pozwala ograniczyć rozległość nacięcia wykonywanego na powierzchni gałki ocznej. Cała procedura nosi wtedy miano operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego. Przemieszczona soczewka stanowi przede wszystkim problem związany z pogorszeniem, a wręcz całkowitym upośledzeniem akomodacji i związanym z tym ograniczeniem odbioru obrazu oraz jego rozmyciem. Jeśli podwichnięta soczewka przemieści się do tylnej komory oka, pacjenci mogą przez pewien czas bagatelizować problem. Nawet kiedy podwichnięcie soczewki jest tak znaczne, że w źrenicy oka widoczny jest jeden z jej biegunów (objaw o wiele wyraźniejszy i znacznie szybciej pokazujący się u pacjentów z brakiem źrenicy).

W przypadku przemieszczenia podwichniętej soczewki do przedniej komory oka może dojść do zablokowania odpływu cieczy wodnistej i wystąpienia ostrego ataku jaskry. Dolegliwości z tym związane, takie jak silny ból oczodołu, łzawienie oczu, przekrwienie spojówek i gwałtowne pogorszenie wzroku są nie tylko trudne do przeoczenia, ale i niemożliwe do zbagatelizowania, a pacjenci szybko poszukują pomocy specjalisty, który pomoże zwalczyć problem.

Operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego- korzyści

Korzyści jakie odnosi pacjent dzięki operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego to przywrócenie dobrej zdolności widzenia. Podwichnięta soczewka traci swoje funkcje akomodacyjne przez co odbiór obrazu staje się zaburzony, a kształty i barwy przedmiotów przed chorym stają się zamazane i niewyraźne. W takim przypadku poddanie się operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego pozwala przywrócić dobrą jakość widzenia.

Poza tym dzięki wykorzystaniu sztucznych soczewek wszczepianych wewnątrzgałkowo podczas operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego przywraca się zdolność układu optycznego oka do skupiania obrazu na siatkówce. W przypadku wyboru standardowych soczewek (refundowanych z NFZ) pacjent według swoich preferencji oraz potrzeb związanych z codzienną aktywnością i rodzajem wykonywanej pracy dobiera taką moc skupiającą soczewki jaka najlepiej sprosta jego oczekiwaniom. Korekta okularowa jest wtedy konieczna dla patrzenia na taką odległość, dla której wszczepiony implant nie zapewnia dobrej zdolności ogniskowania obrazu na siatkówce. Pierścień stabilizujący zapewnia stabilne umiejscowienie wszczepianego implantu soczewki wewnątrzgałkowej podczas operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego i zapobiega jej wtórnemu przemieszczaniu.

W przypadku soczewki podwichniętej i jej przemieszczeniu do komory przedniej oka, jeśli zablokowaniu ulegnie odpływ cieczy wodnistej co doprowadzi do wystąpienia ostrego ataku jaskry operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego nie tylko pozwala na poprawę zdolności skupiania promieni świetlnych na siatkówce dna oka, a przez to lepszego odbioru obrazu, ale również pozwoli na usunięcie soczewki blokującej kąt przesączania. Dzięki temu możliwe jest przywrócenie prawidłowego ciśnienia gałki ocznej i ustąpienie wtórnej jaskry po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego.

Wskazania do wykonania zabiegu

Wykonanie operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego jest wskazane u tych pacjentów z kataraktom, u których korekta okularowa wady wzrok powstałej w wyniku mętnienia soczewki nie przynosi dobrych rezultatów.

Poza tym wskazaniem u osób z wadami i anomaliami wrodzonymi budowy elementów gałki ocznej takimi jak mięsień rzęskowy do którego mocuje się soczewkę w komorze przedniej oka wskazane jest wszczepienie pierścienia stabilizującego, który będzie zapobiegał przemieszczaniu zakładanemu podczas zabiegu implantu wewnątrzgałkowego. Jest to istotne zwłaszcza w niektórych zespołach genetycznych, np. w zespole Marfana w którym problem zaćmy i podwichnięcia soczewki może dotyczyć znacznej części pacjentów, a przeprowadzenie operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji bez wszczepienia pierścienia stabilizującego implant wewnątrzgałkowy nie da gwarancji, iż w przyszłości również i on się nie przemieści.

Wykonanie operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego w trybie pilnym, często z jednoczasową wiktrektomią jest wskazane u pacjentów u których przemieszczona soczewka przesunęła się do komory przedniej oka zamykając kąt przesączania i doprowadziła do wzrostu ciśnienia w gałce ocznej i rozwoju ostrego ataku jaskry. Dolegliwości związane z podwichnięciem soczewki z zaćmą są wtedy bardzo wyraźne, a pacjenci szukają jak najszybszej pomocy lekarskiej i ulgi w chorobie. Wykorzystanie ultradźwięków celem rozbicia zmętniałej soczewki pozwala na ograniczenie rozległości cięcia chirurgicznego wykonywanego w gałce ocznej i jest wskazane jako metoda z wyboru i znacznej większości pacjentów poddawanych operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego nie wykonuje się u pacjentów w złym stanie ogólnym. Dotyczy to osób po świeżo przebytym zawale serca lub udarze mózgu (przez co najmniej trzy miesiące od czasu wystąpienia powikłań naczyniowych), a także pacjentów z zaburzeniami krzepliwości krwi, niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym i innymi. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego stanowi również brak akceptacji przez pacjenta takiej metody leczenia, zwłaszcza jeśli przemieszczenie soczewki jest nieznaczne, nie przemieściła się ona do komory przedniej oka zatykając kąt przesączania i blokując odpływ cieczy wodnistej, a pacjent jest zadowolony z korekty okularowej wady wzroku i życzy sobie możliwie długiego odroczenia leczenia zabiegowego w czasie. Przeciwwskazane jest także wykonywanie operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego w przypadku kiedy mamy do czynienia z miejscowymi stanami zapalnymi tkanek okolicy oczodoły lub zakażeniem bakteryjnym gałki ocznej, do czasu wyleczenia choroby.

Przed zabiegiem

Przed zabiegiem operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego pacjent powinien zostać poinformowany o sposobie przeprowadzania procedury oraz o możliwych powikłaniach. Informacje powinny być udzielane w taki sposób, aby pacjent mógł zrozumieć ich treść. Przed operacją zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego należy także przeprowadzić dokładne badanie okulistyczne, potwierdzić dobry stan siatkówki dna oka oraz zdolność odbioru obrazu pod warunkiem usunięcia nieprzeziernego elementu z układu optycznego oka. Jeśli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia ogólnego pacjenta przed wykonaniem operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego należy rozszerzyć panel badań diagnostycznych i wykluczyć obecność chorób stanowiących przeciwwskazanie do tej metody leczenia. Przed operacją zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego pacjent we współpracy z okulistą powinien wybrać rodzaj implantu sztucznej soczewki wszczepianej wewnątrzgałkowo, która w najwyższym stopni sprosta jego oczekiwaniom i umożliwi normalne funkcjonowanie po zabiegu.

Rodzaj znieczulenia

Rodzajem znieczulenia z wyboru do operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego jest stosowanie leków o działaniu miejscowym bez wprowadzania pacjenta w stan farmakologicznego uśpienia. U niektórych pacjentów może być jednak wskazane zastosowanie znieczulenia ogólnego. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów młodych, co do których istnieją wątpliwości czy zachowają spokój podczas operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego i nie poruszą głową lub gałką oczną w najmniej odpowiednim momencie zabiegu wpływając tym samym na wzrost ryzyka rozwoju powikłań. Poza tym znieczulenie ogólne stosuje się do operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, niespokojnych i o niskiej tolerancji bólu.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Jak przebiega zabieg?

Zabieg operacyjny zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego rozpoczyna się od przebrania pacjenta w specjalne, jałowe ubranie szpitalne, zabezpieczeniu jego włosów specjalnym czepkiem, a ust oraz nosa maseczką chirurgiczną. Nie należy obawiać się problemów z oddychaniem podczas operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego ponieważ maseczki dają możliwość swobodnej wymiany powietrza.

Po przetransportowaniu pacjenta na salę operacyjną proszony on jest o ułożenie się na stole. O bez bólowy przebieg operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego dba doświadczony anestezjolog. Lekarz oczyszcza i dezynfekuje specjalnymi środkami okolice operowanej gałki ocznej. Następnie zabezpiecza powieki przed nieumyślnym zamykaniem przez pacjenta. Wykorzystuje się do tego specjalne, stalowe rozwórki. Po ich założeniu pacjent może odczuwać lekki dyskomfort, jednak czas potrzebny na przeprowadzenie operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego jest krótki, a niedogodności związane z brakiem możliwości mrużenia oczu nie trwają długo.

Okulista wykonuje niewielkie nacięcie w części przedniej gałki ocznej przez które będzie wprowadzał narzędzia. Z wykorzystaniem ultradźwięków (fakoemulsyfikacja) fragmentuje się jądro soczewki, a następnie odsysa poszczególne elementy oczyszczając tym samym torbę soczewki. Tworzy się w ten sposób miejsce na wszczepienie przeziernego implantu, który stabilizowany jest we właściwym położeniu poprzez wszczepienie pierścienia stabilizującego.

Zabieg operacyjny zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego kończy się po założeniu szwów na ranę w linii chirurgicznego cięcia.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Jeśli operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, zazwyczaj jeszcze tego samego dnia pacjent może opuścić oddział szpitalny i wrócić do domu. Efekt w postaci poprawy widzenia po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego zauważalny jest natychmiast po usunięciu zmętniałej soczewki. Nie oznacza to jednak, że zdolność odbioru obrazu jest w pełni sprana. Ulega ona jeszcze regulacji przed około dwa tygodnie po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego. Do tego czasu należy ograniczyć codzienną aktywność, nie podejmować się prowadzenia samochodu oraz stosować do zaleceń lekarza w kwestii pielęgnacji i higieny okolicy operowanej gałki ocznej. Pacjenci po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego powinni zgłaszać się do lekarza w wyznaczonych uprzednio terminach.

Efekty po zabiegu

Efekty operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego to przede wszystkim przywrócenie dobrej przezierności układu optycznego gałki ocznej. Poza tym wszczepiając sztuczną soczewkę poprawia się zdolność gałki ocznej do załamywania promieni świetlnych i ogniskowania obrazu na siatkówce dna oka. Natomiast wszczepienie pierścienia stabilizującego podczas operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji zabezpiecza przed przemieszczaniem się implantu zakładanego wewnątrzgałkowo podczas zabiegu. Zastosowanie ultradźwięków celem rozbicia jądra soczewki podczas operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego pozwala na ograniczenie rozległości linii cięcia chirurgicznego prowadzonego podczas zabiegu.

Zalecenia po zabiegu

Po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego pacjenci powinni przynajmniej kilka dni odpoczywać i ograniczać swoją aktywność fizyczną. Jeszcze przed przyjęciem do szpitala celem wykonania operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego pacjenci powinni zostać poinformowani, że pomimo dobrych i natychmiastowych efektów zabiegu nie należy od razu zasiadać za kierownicą samochodu. Z tego powodu do szpitala przed operacją zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego nie należy przyjeżdżać samochodem w charakterze kierowcy lub trzeba poprosić bliską osobę o odebranie po zabiegu i zawiezienie do domu.

Poza tym po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego chory powinien przestrzegać zaleceń lekarza i w wyznaczonym przez okulistę czasie zgłaszać się na wizyty kontrolne. Po około dziesięciu do czternastu dni od operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego pacjent proszony jest o zgłoszenie się do lekarza celem wykonania badania ostrości wzroku i dobrania okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych korygujących powstałą po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego wadę wzroku. W przypadku wybrania soczewki typu premium pełniącej funkcje akomodacyjne i ogniskującej promienie świetlne na siatkówce dna oka możliwe jest uniknięcie konieczności korekty okularowej wady wzroku powstałej po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Docelowo dąży się do tego, aby efekty operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego były trwałe. Oczywiście nie w każdym przypadku jest to możliwe. Szacuje się, że nawet jedna trzecia operowanych z powodu zaćmy pacjentów rozwija w ciągu dwóch lat od operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego zaćmę wtórną. Dolegliwość związana jest ze zmętnieniem torby tylnej soczewki, co przy dużym nasileniu zmian skutecznie blokuje przedostawanie się promieni świetlnych do wnętrza gałki ocznej i ogniskowanie ich na siatkówce dna oka. Leczenie jednak jest mało skomplikowane i możliwe do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych pod warunkiem zaopatrzenia gabinetu okulistycznego w specjalny laser typu YAG. Efekty leczenia zaćmy wtórnej po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego są trwałe.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego


Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Wszystkim pacjentom poddawanym operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego powinno zależeć na uniknięciu powikłań. Dlatego ważne jest, aby po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego stosować się do zaleceń lekarza, przeważnie indywidualnych dla każdego pacjenta. Istotne jest również, aby po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego pacjenci zgłaszali się w wyznaczonych przez lekarza terminach na badania kontrolne. Jest to ważne, aby wszelkie nie prawidłowości obserwować na jak najwcześniejszejszym etapie i jeśli zajdzie taka potrzeba stosować odpowiednie leczenie zapobiegające dalszemu postępowi niepożądanych zmian w gałce ocznej po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego.

Na przykład przemieszczona do komory przedniej oka soczewka może doprowadzić do zablokowania odpływu cieczy wodnistej z tej części gałki ocznej. Prowadzi to do wzrostu ciśnienia, a w konsekwencji nawet rozwoju jaskry. Dlatego nagłe pogorszenie widzenia związane z podwichnięciem soczewki z zaćmą nie powinno być bagatelizowane, a wizyta u lekarza na wczesnym etapie rozwoju choroby może skutecznie pomóc w uniknięciu niektórych powikłań dzięki przeprowadzenia leczenia metodą operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego.

Aby uniknąć zainfekowania elementów gałki ocznej oraz okolicznych tkanek po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego należy zakraplać powierzchnię gałki ocznej lekami zawierającymi odpowiedni antybiotyk przez około trzy tygodnie od zabiegu. Zapobieganie rozwoju stanu zapalnego oka po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego polega na stosowaniu leków steroidowych lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych w postaci kropel oftalmologicznych przez około trzy tygodnie po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego.

Możliwe powikłania po zabiegu

Powikłania do których może dojść podczas lub po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego to dalsze przemieszczenie soczewki do komory tylnej lub przedniej oka. Podwichnięcie soczewki i przesunięcie jej do komory tylnej gałki ocznej nie powoduje uciążliwych dolegliwości poza utratą akomodacji pogorszeniem zdolności do odbioru obrazu. W przeciwieństwie do przemieszczenia soczewki do komory przedniej oka, kiedy może dojść do zablokowania kąta przesączania, utrudnionego odpływu cieczy wodnistej i w konsekwencji wystąpienia ostrego ataku jaskry. Pacjenci wymagają wtedy pilnego leczenia.

Inne możliwe powikłania operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego to między innymi ryzyko rozwoju zakażenia. Zwłaszcza jeśli po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego pacjent nie przestrzega zaleceń lekarskich i nie dba o utrzymywanie gałki ocznej po zabiegu chirurgicznym w czystości, a także o regularne zakraplanie środkami farmakologicznymi o działaniu przeciwbakteryjnym.

Powikłaniem po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego może być także zapalenie różnych struktur gałki ocznej, czemu przeciwdziała się poprzez podawanie leków stroidowych lub niestroidowych o działaniu przeciwzapalnym bezpośrednio na powierzchnię gałki ocznej. Nieleczone podwichnięcie soczewki z zaćmą z jej przemieszczeniem do komory przedniej oka może skutkować nałożeniem się dodatkowych problemów z odbiorem obrazu wynikających z rozwojem nadciśnienia w gałce ocznej i jaskry. Zbagatelizowanie problemu może prowadzić do wystąpienia powikłań jaskry w tym między innymi zmian neurodegeneracyjnym nerwu wzrokowego. Zmiany te są nieodwracalne dlatego ważne jest jak najwcześniejsze wykonanie operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Po około dwóch tygodniach od operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego pacjenci proszeni są o zgłoszenie się na wizytę kontrolną u okulisty celem przeprowadzenia badania ostrości wzroku i w miarę potrzeby dobrania odpowiednich okularów korygujących powstałą lub utrzymującą się po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego wadę wzroku.

U niektórych pacjentów z zaburzeniami genetycznymi w których częściej występują zespoły wad może być zasadne zastosowanie szczególnego rodzaju zabiegów dodatkowych podczas lub po operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego. Dla przykładu - znaczna część u pacjentów z brakiem tęczówki obciążona jest ryzykiem rozwoju zaćmy i podwichnięcia soczewki. Jeśli leczenie operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego przeprowadza się u pacjenta z brakiem tęczówki można mu polecić skorzystanie z implantów wewnątrzgałkowych soczewek, które na obwodzie mają element barwny imitujący naturalną tęczówkę.

Autor: Lek. Anna Kołodziejska

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg - Operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego

Cena

od 3500 zł

Czas trwania

ok. 30 min.

Znieczulenie

miejscowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

ok. 14 dni

Efekty

natychmiastowe

Trwałość leczenia

permamentna

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Operacja zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego jest zabiegiem wykonywanym w ramach NFZ. Chociaż często czas oczekiwania na wykonanie operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego jest bardzo długi i niesatysfakcjonujący dla pacjentów, w stanach nagłych (np. w sytuacji przemieszczenia soczewki do komory przedniej skutkującego zablokowaniem odpływu cieczy wodnistej z komory przedniej oka i wystąpieniem ostrego ataku jaskry) pacjenci mogą liczyć na potraktowania zabiegu jako pilny i w miarę możliwości placówki na wyznaczenie terminu operacji zaćmy podwichniętej metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem pierścienia stabilizującego w nieco mniej odległym terminie.
Częstochowaod 3500 złRaty od 86 złWięcej