Drogeria Urody
Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego (tradycyjne)

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego (tradycyjne)

Leczenie kanałowe metodą tradycyjną

Cena od 60 zł Zapytaj o raty

Leczenie kanałowe (endodoncja) zajmuje się leczeniem chorób miazgi zęba czyli unerwionych tkanek, znajdujących się wewnątrz zęba, utrzymujących go przy życiu. Zęby, które kwalifikują się do leczenia kanałowego wywołują charakterystyczny, ostry ból, spowodowany zapaleniem miazgi korzenia.

Znajdź klinikę  Umów wizytę

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego (tradycyjne)

Ocena

4.60
5

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego (endodontyczne) jest to metoda z wyboru przy leczeniu nieodwracalnych zapaleń miazgi oraz chorób tkanek okołowierzchołkowych.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - charakterystyka

Polega ona na usunięciu przyczyny choroby, zmienionej chorobowo miazgi z komory oraz kanałów korzeniowych zęba i na wypełnieniu kanału odpowiednim materiałem. Po takim zabiegu ząb jest martwy, co oznacza, że zachowuje większość swoich funkcji ale jest również słabszy, bardziej kruchy, a także po prawidłowo przeprowadzonym zabiegu bezbolesny. Wczesna eliminacja próchnicy i czynników zapaleniotwórczych zapobiega powstawaniu w miazdze nieodwracalnych procesów patologicznych.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego (tradycyjne)

Korzyści

Zabieg leczenie kanałowego zęba jednokanałowego likwiduje ból, umożliwia regenerację tkanek okołowierzchołkowych lub osadzenie prac protetycznych. Naukowcy z Loma Linda University skończyli właśnie przegląd literatury publikowanej od 1970 roku dotyczącej porażek i sukcesów w niechirurgicznym leczeniu endodontycznym. Odsetek pozytywnie zakończonych terapii kanałowych wynosił 40%, aż do nawet 100%. We współczesnych publikacjach badań klinicznych odsetek ten wynosił już 81%. Biorąc pod uwagę te wyniki można stwierdzić, że odsetek wyleczonych przypadków jest bardzo duży w zębach bez zmian okołowierzchołkowych i/lub kiedy przyczyna zapalenia miazgi jest rozpoznana i skorygowana.

Korzyści leczenia kanałowego zęba jednokanałowego (tradycyjnie):

 • przy odpowiedniej pielęgnacji i kontroli pozwalają na długotrwałe utrzymanie własnego zęba w jamie ustnej
 • ząb wyleczony kanałowo stanowi ząb pod koronę lub filar mostu przy uzupełnieniach protetycznych klasycznych i tych tworzonych w oparciu o implant.
 • leczenie kanałowe charakteryzuje się wysoką skutecznością
 • jest bezpieczne

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - wskazania do wykonania zabiegu

Wskazania do leczenia kanałowego zęba jednokanałowego (tradycyjnie) to:

 • zapalenie miazgi
 • zgorzel lub martwica miazgi
 • zmiany okołowierzchołkowe
 • zęby uprzednio źle leczone kanałowo
 • wskazania protetyczne (przed wykonaniem korony lub mostu)
 • zranienia miazgi powstałe w wyniku urazów
 • złamanie lub zwichnięcie zęba
 • głębokie ubytki próchnicze

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego (tradycyjne) wykonuje się w leczeniu nieodwracalnych chorób miazgi. Przyczyny chorób miazgi czyli pęczka naczyń i nerwów znajdujących się w zębie można podzielić na zakaźne i niezakaźne. Najczęstszą i największą grupą czynników stanowią przyczyny zakaźne, czyli bakteryjne. Drogi przenikania bakterii mogą być bardzo różne: od strony ubytku próchnicowego, przez obnażoną zębinę, bezpośrednio do miazgi przez jej urazowe obnażenie, przez kieszonkę patologiczną lub drogą krwioobiegu.

Ubytek próchnicowy powstaje przez obecność bakterii, które drążą zęba w głąb w kierunku miazgi. Bakterie z ubytku wnikają do kanalików zębinowych nawet klinicznie zdrowej zębiny. Zapalenie miazgi spowodowane jest przez toksyny bakteryjne, które działają pośrednio cytotoksycznie, lub bezpośrednio przez bakterie wywołujące wpływ jako antygeny. Od strony ubytków niepróchnicowego pochodzenia dochodzi do obnażenia kanalików zębiny na skutek procesów atrycji, abrazji, erozji czy abfrakcji. Bakterie bytujące w obnażonych kanalikach działają podobnie jak w przypadku ubytków próchnicowych. Mogą doprowadzić do zapaleń miazgi, zmian zwyrodnieniowych, a także martwicy. Procesy zapalne toczące się w patologicznych kieszonkach dziąsłowych mogą przenosić się na miazgę przez kanał główny, deltę korzeniową, odgałęzienia boczne i kanały miazgowo-ozębnowe, które są bezpośrednio połączone z miazgą. W drugą stronę choroby miazgi tą samą drogą mogą przenosić się na tkanki przyzębia wierzchołkowego. Drugą grupę przyczyn chorób miazgi stanowią czynniki niezakaźne, którą można podzielić na bodźce mechaniczne, termiczne, chemiczne, radioaktywne czy świetlne. Bodźce mechaniczne takie jak: małe, często powtarzające się urazy lub jednorazowy ostry, mocny uraz. Do tej grupy należy nagryzanie ołówka, odgryzanie nitek, zbyt wysokie wypełnienia, zbyt szybkie przesuwanie zębów w leczeniu ortodontycznym, a także szlifowanie zębów. Bodźce termiczne to często powtarzane bodźce przekraczające próg tolerancji miazgi znajdujący się między temperaturami +25’C do +42’C. Takie czynniki mają wpływ na nerwy naczynioruchowe, które doprowadzają do gwałtownego przekrwienia lub niedokrwienia miazgi. Zapalenie wywołane przez bodźce chemiczne jest najczęściej jatrogenne przez stosowanie leków do wyjaławiania zębiny w roztworach alkoholowych. W wyniku częstego naświetlania głowy i szyi może dojść do uszkodzenia odontoblastów, zapalenia, martwicy i zwapnienia miazgi, wtedy mówimy o przyczynach radioaktywnych. Ponadto na zęby mogą działać bodźce wewnątrzpochodne takie jak: niedobory pokarmowe, głównie witamin A,, C i D, zaburzenia przemiany materii i wewnątrzwydzielnicze oraz choroby krwi i zakaźne mogą wywoływać zmiany w miazdze. Choroby ogólne mają jednak dużo mniejszy wpływ na powstawanie zmian patologicznych w miazdze a mogą wpływać na osłabienie jej reakcji obronnych.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego (tradycyjne) nie można wykonać, gdy pacjent nie zachowuje właściwej higieny jamy ustnej i nie ma dostatecznej motywacji, która jest niezbędna do przetrwania czasem długotrwałego i uciążliwego zabiegu. Duże nagromadzenie płytki bakteryjnej stwarza zagrożenie około zabiegowego zakażenia miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Stan taki przyspiesza również degradację materiałów stosowanych do rekonstrukcji twardych tkanek zęba. W takich przypadkach należy odroczyć leczenie kanałowe, przeprowadzić u pacjenta instruktaż higieny jamy ustnej i dopiero po jej poprawie przystąpić do zabiegu. Jeżeli w obrazie radiologicznym korzeń zęba oparty jest na kości tylko w części wierzchołkowej, należy dodatkowo określić rokowanie dla takiego zęba. Jeśli korzeń jest zniszczony głęboko poddziąsłowo lub gdy obejmuje furkację to jego odbudowa nie jest możliwa.

Przeciwwskazaniem do leczenia kanałowego zęba jednokanałowego jest również złamanie pionowe korzenia. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia kanałowego jest brak możliwości prawidłowego opracowania i wypełnienia kanałów.
W zębach mlecznych nie wykonuje się tej procedury.
Przed zabiegiem każdy lekarz dentysta musi się zastanowić czy dysponuje odpowiednim sprzętem, narzędziami i materiałami a przede wszystkim odpowiednimi umiejętnościami aby wykonać leczenie kanałowe.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - przed zabiegiem

Przed zabiegiem leczenia kanałowego zęba jednokanałowego (tradycyjne) należy przeprowadzić badanie podmiotowe, przedmiotowe i radiologiczne, z wykorzystaniem celowanych zdjęć zębowych, pantomogramu lub też stożkowej tomografii cyfrowej CBCT. Badania te umożliwiają zrozumienie przyczyny nieodwracalnego zapalenia miazgi i wykonanie prawidłowego leczenia. Leczenie kanałowe ułatwiają nowe generacje narzędzi ultradźwiękowych, które pozwalają usunąć zawartość kanału korzeniowego a także ułatwiają jego dezynfekcję.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - rodzaj znieczulenia

Żywa miazga, mimo stanu zapalnego drażniona lub dotykana narzędziem jest niezwykle bolesna. Dlatego w leczeniu kanałowym zęba jednokanałowego stosuje się środki znieczulające o rodzaju i stężeniu dobranym przez lekarza w zależności od stanu ogólnego pacjenta. W przypadku zębów szczęki zazwyczaj wystarczy proste znieczulenie nasiękowe polegające na wprowadzeniu środka znieczulającego do tkanki podśluzowej. Natomiast przy znieczulaniu zębów żuchwy niezbędne jest znieczulenie przewodowe do nerwu zębodołowego dolnego lub do otworu bródkowego w związku z większą grubością blaszki zbitej tej kości i utrudnionym przenikaniem środka znieczulającego z tkanki podśluzowej. Nowoczesne środki znieczulające stosowane w stomatologii są na tyle doskonałe, że zabieg leczenia kanałowego jest zupełnie bezbolesny.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - jak przebiega zabieg?

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego (tradycyjne) składa się z kilku etapów.

 • podanie znieczulenia i przygotowanie zęba – leczenie odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Oprócz znieczulenia stomatolodzy zakładają także suchy opatrunek, którego rolą jest wchłanianie śliny.
 • borowanie i usunięcie miazgi – stomatolog rozwierca ząb aby dostać się do zainfekowanej w zębie tkanki. Jest ona usuwana tak żeby oczyścić wnętrze zęba z bakterii oraz pozostałości po miazdze. Kanały są wielokrotnie obficie płukane, a na końcu suszone.
 • wypełnienie kanału - oczyszczony z miazgi i bakterii kanał zęba jest wypełniany szczelnie specjalnym materiałem, który zapobiega ponownym zakażeniom.
 • wypełnienie zęba – po wypełnieniu korzenia stomatolog wypełnia dziurę, której użył aby dostać się do zniszczonej miazgi. Zakładana jest plomba kosmetyczna.

Zabieg leczenia kanałowego zęba jednokanałowego polega na usunięciu zawartości, dokładnym chemicznym i mechanicznym opracowaniu i szczelnym wypełnieniu kanału do otworu fizjologicznego. Takie działanie powinno zapewnić regeneracje tkanek okołowierzchołkowych. W zależności od kształtu kanałów ich opracowanie może przysporzyć wielu trudności lekarzowi. Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego przeprowadza się zawsze w warunkach pełnej izolacji pola zabiegowego przed dostępem śliny stosując wałeczki z ligniny lub koferdam. Aby skutecznie przeprowadzić leczenie kanałowe należy wykonać poprawny prostoliniowy dostęp do jamy zęba. Dalej należy określić długość kanału. Do tego celu służy endometr. Urządzenie to składa się z dwóch elektrod biernej, zawieszonej na wardze pacjenta i czynnej, która jest przyczepiona do narzędzia aktualnie używanego w kanale korzeniowym. Badanie endometrem jest całkowicie bezbolesne i nieuciążliwe dla pacjenta.
Dalszy etap zależy od wybranej techniki opracowania kanału lecz generalnie polega na wprowadzaniu do światła kanału kolejne rozmiary narzędzi takich jak miazgociąg, pilnik Kerra, Hedstroema, poszerzaczy Kerra i innych. Ma to na celu opracowanie kanału na całej jego długości, a także nadanie mu stożkowatego kształtu, który umożliwi efektywne płukanie oraz szczelne jego wypełnienie. Kanały zobliterowane stanowią dużą trudność w opracowaniu. Ich opracowanie to proces żmudny i czasochłonny, wymaga specjalnych pilników typu S oraz obfitego płukania. Narzędzia maszynowe niklowo – tytanowe oraz ultradźwięki ułatwiają opracowanie takich kanałów.
Biomechaniczne opracowanie jamy zęba znacznie zmniejsza liczbę bakterii, jednak niezależnie od staranności opracowania mechanicznego około 40 % powierzchni ścian kanału nie zostaje tknięte narzędziem endodontycznym. Dlatego też mechaniczne opracowanie kanału nie jest wystarczające i winno być uzupełnione obfitym płukaniem, które dodatkowo zapewnia usunięcie pozostawionych w systemie kanałowym drobnoustrojów oraz tkanek organicznych.
Do płukania kanałów korzeniowych w czasie ich opracowania służy podchloryn sodu stosowany w różnych stężeniach od 0,5 do 5,25% o właściwościach litycznych działających na związki organiczne i szerokim spektrum bakteriobójczym, chlorheksydyna niezastąpiona w walce z bakteriami z grupy Enterococcus faecalis i Candida albicans, oraz EDTA, czyli wersenian sodu lub kwas cytrynowy jako związki chelatujące - skutecznie zmiękczające zębinę i usuwające warstwę mazistą z kanału. Coraz rzadziej stosowane są: 3% woda utleniona, alkohol czy roztwór fizjologiczny soli.
Po całkowitym opracowaniu chemomechanicznym kanału i jego osuszeniu można przystąpić do jego wypełnienia. W tym celu stosuje się najczęściej ćwieki gutaperkowe i uszczelniacz. Wypełnia się kanał metodami: pojedynczego ćwieka, kondensacji bocznej, zimną lub ciepłą gutaperką.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - czas i przebieg rekonwalescencji

Czas rekonwalescencji leczenia kanałowego zęba jednokanałowego uzależniony jest od rozległości zmian patologicznych. Najczęściej wszystkie dolegliwości ustępują zaraz po zabiegu. Czasem zdarza się jednak, że ząb jest jeszcze tkliwy i delikatnie bolesny po zabiegu co może się wiązać z podrażnieniem tkanek okołowierzchołkowych przez lekarza w czasie opracowywania kanału. Stan taki może się utrzymywać nawet do tygodnia po zabiegu. W tym czasie można stosować łagodne środki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - efekty po zabiegu

Jeżeli wskazania lekarza nie były inne, ząb po leczeniu kanałowego zęba jednokanałowego może funkcjonować normalnie po jego odbudowie. W zależności od stopnia zniszczenia może być odbudowany materiałem adhezyjnym lub przy większych zniszczeniach wkładem koronowo - korzeniowym i koroną protetyczną. Tkanki okołowierzchołkowe goją się w zależności od rozległości nawet do kilku miesięcy, czasem nawet nie gojąc się do końca przez znaczne zniszczenia sprzed zabiegu i naturalne ograniczenia organizmu do regeneracji. Najważniejszą zaletą prawidłowo przeprowadzonego leczenia kanałowego jest zniesienie dolegliwości bólowych od razu po zabiegu.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - zalecenia po zabiegu

Po zabiegu pacjent powinien zostać pouczony o konieczności utrzymywania higieny jamy ustnej, co ma duży wpływ na trwałość wypełnienia. Po trzech miesiącach zalecana jest kontrola kliniczna i radiologiczna pozwalająca stwierdzić zatrzymanie się procesu zapalnego i stopień gojenia.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Trwałość szczelnego wypełnienia kanału po leczeniu kanałowym zęba jednokanałowego jest bardzo dobra i starcza na lata użytkowania. Trwałość szczelnego wypełnienia kompozytowego ubytku wynosi około czterech do sześciu lat, natomiast dobrze wykonana korona protetyczna na wkładzie koronowo – korzeniowym wytrzymuje około 10 lat.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Aby uniknąć powikłań po leczeniu kanałowym zęba jednokanałowego należy utrzymywać dobrą higienę jamy ustnej poprzez codzienne szczotkowanie zębów dwa razy dziennie przy użyciu pasty do zębów z zawartością fluoru odpowiednią dla wieku pacjenta, nici dentystycznych lub szczoteczek międzyzębowych do utrzymania czystości przestrzeni międzyzębowych oraz stosować specjalne płukanki zawierające fluor.
Ponadto pacjent może skontrolować przebieg leczenia prosząc lekarza, aby wykonał i pokazał zdjęcie RTG przedstawiające wypełniony kanał. Obraz prawidłowo wykonanego zabiegu leczenia kanałowego przedstawia ząb i białą kreskę w miejscu kanału. Jeśli jest ona widoczna na całej długości kanału oraz ma jednakowe wysycenie oznacza to, że zabieg został wykonany poprawnie. Jeśli biała linia nie dochodzi do końca kanału możemy zakwestionować prawidłowość wykonania zabiegu i poprosić lekarza o powtórne wypełnienie kanału. Na zdjęciu zobaczymy również, czy w kanale nie znajdują się złamane fragmenty narzędzi. Pamiętajmy, że zdjęcie robimy po to, aby ocenić prawidłowość wykonania zabiegu, dlatego poświęćmy chwilę na jego obejrzenie, abyśmy mieli pewność, że wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - możliwe powikłania po zabiegu

Po przeprowadzeniu leczeniu kanałowym zęba jednokanałowego występuje ryzyko uczucia przejściowego dyskomfortu. Czasem po zakończonym leczeniu kanałowym zęba może pojawić się przejściowo siniak. Do możliwych powikłań należy zakażenie i stan zapalny tkanek okołowierzchołkowych przez złą higienę jamy ustnej. W rezultacie prowadzić to może do ekstrakcji zęba lub nawet zapalenia kości, które jest poważnym powikłaniem i w zależności od postaci może dawać różne objawy.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego - polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Im dłużej się zwleka z zakończeniem całkowitej odbudowy zęba – czyli zabezpieczenia go koroną, tym większe jest ryzyko, że może on w wyniku odwodnienia i osłabienia zostać ponownie zainfekowany przez bakterie i w konsekwencji będzie konieczne przeprowadzenie ponownego leczenia kanałowego, a nawet ekstrakcja zęba. Może również nastąpić złamanie korony zęba, co utrudni, lub wręcz uniemożliwi jego odbudowę będąc wskazaniem do jego ekstrakcji. Przy rozległych zmianach OKW polecane jest również zastosowanie magnetoledoterapii do przyspieszenia procesów regeneracji tkanek.

Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego w ramach NFZ

Zabieg leczenia kanałowego zęba jednokanałowego jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia jedynie w przednim odcinku łuków zębowych, natomiast w różnych gabinetach może być inaczej traktowany cenowo. Droższym rozwiązaniem, lecz zapewniającym większą dokładność i skuteczność, jest leczenie kanałowe pod mikroskopem zabiegowym, który umożliwia lekarzowi przeprowadzenie zabiegu w dużym powiększeniu, dzięki czemu dostrzeże on dodatkowe lub niewidoczne kanały korzeniowe.

 

Autor: Maciej Jabłoński
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Bibliografia: 
Arabska-Przedpełska B. i Pawlicka H., Współczesna endodoncja w praktyce, wyd. 2, Łódź 2012, ISBN 978-83-927915-6-0; Jańczuk Z., Kaczmarek U., Lipski M., Stomatologia zachowawcza z endodoncją, wyd. 4, Warszawa 2014, ISBN 978-83-200-4863-6; Barańska-Gachowska M., Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego, wyd. 2, Lublin 2011, ISBN 978-83-7563-091-6; Torabinejad M. i Walton R. E., Endodoncja, wyd 1, Wrocław 2011, ISBN 978-83-7609-272-0

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących leczenie kanałowe zęba jednokanałowego.

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego (tradycyjne)

Drogeria UrodyCena

od 60 złCennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Leczenie kanałowe zęba jednokanałowego (tradycyjne) w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Zabieg leczenia kanałowego zęba jednokanałowego jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia jedynie w przednim odcinku łuków zębowych, natomiast w różnych gabinetach może być inaczej traktowany cenowo. Droższym rozwiązaniem, lecz zapewniającym większą dokładność i skuteczność, jest leczenie kanałowe pod mikroskopem zabiegowym, który umożliwia lekarzowi przeprowadzenie zabiegu w dużym powiększeniu, dzięki czemu dostrzeże on dodatkowe lub niewidoczne kanały korzeniowe.
Bielsko-Białaod 250 złWięcej
Częstochowaod 150 złWięcej
Gdańsk od 320 złWięcej
Katowiceod 800 złRaty od 140 złWięcej
Krakówod 200 złWięcej
Łódźod 60 złWięcej
Olsztynod 350 złWięcej
Rzeszówod 400 złWięcej
Szczecinod 220 złWięcej
Warszawaod 180 złWięcej
Wrocławod 300 złWięcej