Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią

Operacja zaćmy i jaskry +

Cena Zapytaj o raty

Jaskra chociaż przez długi czas może nie dawać żadnych wyraźnych objawów i pozostawać niezauważona przez pacjenta, jest poważną chorobą, której konsekwencje w przypadku braku podjęcia właściwego leczenia prowadzi do pogorszenia zdolności widzenia, aż do całkowitej ślepoty.

Znajdź klinikę  Umów wizytę Suplementy urody 

Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią

Ocena

5.00
0

Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią charakterystyka

Jaskra chociaż przez długi czas może nie dawać żadnych wyraźnych objawów i pozostawać niezauważona przez pacjenta, jest poważną chorobą, której konsekwencje w przypadku braku podjęcia właściwego leczenia prowadzi do pogorszenia zdolności widzenia, aż do całkowitej ślepoty.

Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią

Jaskra nie jest jedną chorobą, a zespołem chorób w których charakterystycznymi cechami są postępujące ubytki w części obwodowej pola widzenia, pogłębiające się uszkodzenie nerwu wzrokowego (obserwuje się charakterystyczne dla jaskry zmiany tarczy nerwu wzrokowego na dnie oka w badaniu okulistycznym) oraz podwyższone ponad wartości uznawane za normę ciśnienie w gałce ocznej (za górną granice normy uważa się wartości ciśnienia oka na poziomie 21 mm Hg). Zbyt wysokie ciśnienie w oku stanowi czynnik ryzyka uszkodzenia nerwu wzrokowego, jednak neuropatia związana z uszkodzeniem nerwu może wystąpić również w oczach w których ciśnienie wewnątrzgałkowe jest prawidłowe. Choroba przez długi czas nie daje wyraźnych objawów. Atak jaskry występuje w następstwie całkowitego zablokowania kąta przesączania. Ciecz z komory przedniej oka ma wtedy zamkniętą drogę odpływu i gromadząc się wywołuje bardzo wyraźne objawy. Zamknięcie kąta przesączania wiąże się z bardzo silnymi dolegliwościami. Często dopiero w takiej sytuacji pacjenci zgłaszają się do lekarza i zostaje u nich postawione rozpoznanie choroby. Ostry atak jaskry powoduje bardzo silny ból gałki ocznej oraz głowy. Zazwyczaj współwystępuje przekrwienie spojówki, silne łzawienie, a także nudności i wymioty. Znacznie pogarsza się ostrość widzenia, obraz przedmiotów jest rozmazany i niewyraźny. Źrenica staje się szeroka i nie reaguje na światło, a gałka oczna po uciśnięciu palcem jest bardzo twarda („twarda jak kamień”). Należy leczyć jaskrę od momentu rozpoznania choroby, aby nie dopuścić do zmian neurodegeneracyjnych nerwu wzrokowego i zapobiec wystąpieniu ostrego ataku choroby. U niektórych pacjentów jaskra współwystępuje z inną, częstą chorobą oczu- zaćma. Zaćma związana jest z mętnieniem soczewki prowadzącym do postępującej w czasie utraty przezierności układu optycznego oka, aż do całkowitego zablokowania swobodnego przepływu promieni świetnych. W zaawansowanej zaćmie pacjenci nie są w stanie odbierać obrazu, a jedyne informacje docierające drogą zmysłu wzroku to kierunek padania promieni świetlnych. Podczas gdy jaskrę u wielu pacjentów można z powodzeniem leczyć przy zastosowaniu środków farmakologicznych, w zaćmie jedyną możliwością przywrócenia prawidłowej przezierności oka jest leczenie chirurgiczne polegające na usunięciu zmętniałej soczewki. W przypadku współwystępowaniu u pacjenta obu jednostek chorobowych istnieje sposób przeprowadzenia operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry, a ponieważ usunięcie własnej soczewki oka skutkuje znacznym pogorszeniem zdolności skupiających oka, zaleca się powiązać zabieg z wszczepieniem soczewki sztucznej. Dzięki współczesnym osiągnięciom technologicznym istnieje wariant usunięcia zmętniałego elementu układu optycznego oka po uprzednim rozbiciu przy wykorzystaniu fal ultradźwiękowych i zaaspirowaniu niewielkich fragmentów mikroskopijnym fakoaspiratorem. Następujące później wszczepienie soczewki wykonanej z plastycznego materiału, tak zwanej soczewki zwijalnej jest wariantem operacji jednoczesna zaćmy i jaskry wykonywanej z małego, kilkumilimetrowego cięcia. z wszczepieniem soczewki zwijalnej, podczas której odpływ cieczy wodnistej z komory przedniej oka osiąga się gdy zabieg przebiega z równoczasową trabekulektomią. Kiedy nie udaje się kontrolować jaskry środkami farmakologicznymi operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią stanowi dobry wybór metody leczenia dla pacjentów cierpiących na obie choroby gałki ocznej.

Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią korzyści

Korzyści wynikające z leczenia operacyjnego jednoczasowego zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią to przywrócenie przezierności układu optycznego oka poprzez usunięcie zmętniałej soczewki, a także poprawa kontroli ciśnienia w gałce ocznej po udrożnieniu układu beleczkowego odpowiadającego za przesączanie cieczy wodnistej z komory przedniej oka. Wykorzystanie soczewki zwijalnej jako implantu zakładanego podczas przeprowadzania operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią wraz z fakoemulsyfikacją (czyli rozbiciem zmętniałego elementu optycznego oka przy pomocy ultradźwięków) pozwala ograniczyć rozległość rany jaką okulista wykonuje w trakcie zabiegu celem manipulacji w komorze oka. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią pozwala na uniknięcie powtarzania chirurgicznej interwencji w organizm pacjenta jak to miało miejsce w przypadku leczenia jaskry oraz zaćmy rozbitego na kolejne etapy. Pacjenci musieli wtedy oczekiwać około miesiąca od zabiegu trabekulektomi na kolejną operację tym razem polegającą na leczeniu zaćmy i wszczepieniu soczewki zwijalnej. Aktualnie współwystępujące choroby u jednego pacjenta leczy się z wyboru wykonując operację jednoczesną zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią.

Wskazania do wykonania zabiegu

Wskazaniem do operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią jest choroba gałki ocznej pacjenta polegająca na zmętnieniu soczewki przy współwystępującym podniesieniu ciśnienia oka powyżej wartości 21 mm Hg co uważa się za nadciśnienie. W takiej sytuacji poza rozpoznaniem zaćmy u pacjenta mówimy również o jaskrze. Podczas gdy jedynym możliwym sposobem skutecznego leczenia zmętniałej soczewki jest jej usunięcie w trakcie operacji i następnie wszczepienie sztucznej soczewki wewnętrzgałkowej mającej spełniać funkcje załamywania promieni świetlnych i ogniskowania obrazu na siatkówce dna oka, jaskrę można skutecznie leczyć farmakologiczne. Pacjenci z rozpoznaniem nadciśnienia w gałce ocznej powinni w pierwszej kolejności być leczeni substancjami podawanymi miejscowo w postaci kropel oftalmologicznych lub lekami ogólnymi, a dopiero kiedy te metody zawiodą rozważa się operacyjne leczenie jaskry. Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią wskazana jest u pacjentów z zaćmą przy współwystępowaniu nadciśnienia w gałce ocznej źle kontrolowanego pomimo przyjmowania dwóch leków przeciwjaskrowych lub więcej, a także kiedy pacjenci źle tolerują leczenie farmakologiczne lub nie współpracują z pacjentem i z tego względu choroba postępuje zagrażając ostrym atakiem jaskry, zwyrodnieniem nerwu wzrokowego, a w konsekwencji nawet utratą możliwości widzenia. U takich pacjentów operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią jest dobrym wyborem ponieważ poza usunięciem nieprawidłowego elementu układu optycznego oka tworzy się pęcherzyk odpowiadający za przesączanie cieczy z komory przedniej oka (trabekulektomia) co wpływa na obniżenie ciśnienia w gałce ocznej, a w niektórych przypadkach pozwala nawet na całkowite odstawienie leków na jaskrę.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Wykonanie operacji jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią nie jest wskazane u pacjentów u których udaje się osiągnąć prawidłowe ciśnienie w gałce ocznej poprzez stosowanie jednego- maksymalnie dwóch leków przeciwjaskrowych. Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią jest przeciwwskazana jako metoda leczenia u osób, które nie akceptują takiego wyboru i preferują stosowanie leków przeciwjaskrowych nawet w większej ilości lub w wysokiej dawce. Również pacjenci u których możliwa jest korekta zdolności widzenia zaburzonego ze względu na utratę przezierności soczewki mogą odstąpić od leczenia operacyjnego zaćmy do czasu, kiedy korekta okularowa pogarszającego się odbioru obrazu przestanie być zadowalająca i wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania oraz utrzymywania codziennej aktywności na niezmienionym poziomie. W niektórych przypadkach samo wyleczenie zaćmy może skutkować poprawą przesączania płynu z komory przedniej oka i u tych osób wykonywanie operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią może nie być konieczne.

Przed zabiegiem

Przed przeprowadzeniem operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią pacjenci powinni przejść dokładne badanie okulistyczne. Lekarz powinien wykonać badanie gałki ocznej, pomiaru ostrości wzroku, a w przypadkach zaćmy zaawansowanej- możliwości prawidłowego rozpoznawania kierunku padania promieni świetlnych. Jest to ważne, aby jeszcze przed operacją jednoczesną zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią potwierdzić prawidłowy odbiór obrazu padającego na siatkówkę dna oka, aby nie obiecywać pacjentowi poprawy zdolności widzenia, a nawet odzyskania wzroku po operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią podczas gdy utrata zmysłu nie była związana ze zmętnieniem soczewki, a z innym, nierozpoznanym wcześniej problemem. Przed wykonaniem operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią należy wraz z pacjentem dobrać moc skupiającą wszczepianych wewnątrzgałkowo implantów. Zazwyczaj przy soczewkach jednoogniskowych umożliwiających prawidłowe widzenie dla jednej, wcześniej ustalonej odległości pacjenci preferują wybór soczewek z dobrym ogniskowaniem obrazu na siatkówce oka przy patrzeniu w dal i wymagających korekty okularowej do patrzenia z bliska. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły i na przykład pacjenci, którzy przed leczeniem byli krótkowzroczni preferują częściej taki wybór implantów wewnątrzgałkowych, które pozwolą im dobrze widzieć z patrzeniu do bliży po operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią.

Rodzaj znieczulenia

Zazwyczaj wybieranym rodzajem znieczulenia do operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią jest znieczulenie miejscowe. Leki podaje się okołogałkowo lub pozagałkowo. Czasem dodatkowo pacjenci otrzymują krople aplikowane na powierzchnię oka ograniczające przewodzenie impulsów bólowych jeszcze przed właściwą iniekcją leków znieczulających. Poza tym jeśli istnieje taka potrzeba lub jeśli zażyczy sobie tego pacjent, operacja jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią wykonywana jest pod osłoną działających ogólnoustrojowo leków dożylnych- przeciwbólowych lub uspokajających. Istnieje możliwość przeprowadzenia operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią w znieczuleniu ogólnym. Jest to jednak metoda, która obarczona jest większym ryzykiem rozwoju powikłań występujących podczas operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią i przedłuża czas pobytu w szpitalu. Z tego względu znieczulenie ogólne nie jest wskazane jako rutynowe postępowanie przed operacją jednoczesną zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią zarezerwowane jest do zastosowania w uzasadnionych przypadkach, wśród których wymienia się pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i dzieci, czyli te sytuacje gdzie nie ma pewności co do przestrzegania przez operowanego poleceń personelu medycznego, a brak subordynacji może zagrażać rozwojem powikłań podczas przeprowadzania operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią.

Jak przebiega zabieg?

Przed wykonaniem operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią pacjent powinien zostać dokładnie zbadany okulistycznie, a także należy wykonać niezbędne badania diagnostyczne dla potwierdzenia dobrego stanu zdrowia ogólnego. Przed samą operacją jednoczesną zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią pacjenci powinni zgłosić się na wcześniej ustaloną z lekarzem godzinę, zazwyczaj w dniu wykonania zabiegu. Przebrani w jałowy strój szpitalny przewożeni są na salę operacyjną Tam podawane jest znieczulanie metodą iniekcji do tkanek w przestrzeni pozagałkowej lub okołogałkowej (zasadnicza różnica między tymi typami znieczulenia polega na głębokości wkłucia igły i podania leku znieczulającego).


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Wyjątkowo wrażliwi na ból pacjenci mogą otrzymać krople znieczulające, podawane na powierzchnię gałki ocznej przed zastosowaniem właściwego znieczulenia aplikowanego w formie iniekcji. Przed przewiezieniem na sale operacyjną i przystąpieniem do operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią włosy pacjenta przykrywa się specjalnym, jednorazowym czepkiem, a usta i nos osłania maseczką. Pacjent układany jest na stole chirurgicznym. Okolice gałki ocznej oczyszcza się i dezynfekuje specjalnymi środkami. Powieki oka zabezpiecza się metalowymi rozwórkami, które będą utrzymywały powierzchnię gałki ocznej stale odsłoniętą. Po takim przygotowaniu pacjenta chirurg może przystąpić do operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią. Lekarz poprzez wykonanie niewielkiego nacięcia w przedniej powierzchni gałki ocznej dostaje się do komory soczewki. Metodą fakoemulsyfikacji rozbija jądro zmętniałego elementu układu optycznego oka na drobne elementy, które następonie odsysa się z wykorzystaniem fakoaspiracji. Po oczyszczeniu kory i wygładzeniu torby tylnej soczewki oko jest przygotowane do wszczepienia implantu. Dzięki zastosowaniu soczewki plastycznej i w formie zwiniętej, nie ma konieczności poszerzania nacięcia w powierzchni gałki ocznej. Miejsce po usuniętej soczewce wypełnia się specjalną substancją np. kwasem hialuronowym, która ułatwia okuliście manipulacje podczas operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią. Substancja ta przez zakończeniem operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią zostanie odessana, a dokładność okulisty w tym zakresie może mieć znaczenie dla skuteczności obniżania ciśnienia w gałce ocznej po zabiegu. Trabekuletomia jest zabiegiem polegającym na wytworzeniu pęcherzyka przesączania stanowiącego drogę odpływu cieczy wodnistej z komory przedniej oka. Dzięki nacięciu beleczkowania podczas operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią poprawie ulega odpływ z komory przedniej i w rezultacie obniża się nieprawidłowo podniesione ciśnienie gałki ocznej. Przed zakończeniem operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią ranę po nacięciu powierzchni gałki ocznej celem dostania się do komory oka i manipulacji mikronarzędziami zaszywa się stosując szwy wchłanialne lub nylonowe. W drugim przypadku konieczne będzie zgłoszenie się pacjenta w wyznaczonym przez lekarza terminie po operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią celem zdjęcia nici.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Typowe zabiegi mające na celu usunięcie nieprzeziernej soczewki w leczeniu zaćmy związane są z około dwutygodniowym okresem pooperacyjnej rekonwalescencji. Przed przeprowadzeniem operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią pacjenci powinni zostać uprzedzeni niż w przypadku zabiegu łączonego okres rekonwalescencji trwa co najmniej miesiąc i może się wydłużyć. W tym czasie konieczne są częste kontroli u okulisty. Zazwyczaj po operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią zaleca się, aby operowani zgłosili się już kolejnego dnia po zabiegi i kolejny raz jeszcze w ciągu tego samego tygodnia w którym wykonywano procedurę leczniczą. Kolejne wizyty powinny odbywać się jeszcze kilkakrotnie w wyznaczonych przez lekarzach terminach po operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią. Jest to ważne, aby pacjent przestrzegał zaleceń lekarza i zgłaszał się na badania okulistyczne. Dzięki temu możliwe jest szybkie zdiagnozowanie ewentualnym powikłań i komplikacji po operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią, a także kontrola efektów i skuteczności zabiegu w obniżeniu ciśnienia gałki ocznej.

Efekty po zabiegu

Efekty operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią to przede wszystkim przywrócenie prawidłowej przezierności układu optycznego oka dzięki usunięciu zmetniałej soczewki, a także udrożnienie drogi odbpływu cieczy wodnistej z komory przedniej dzięki wytworzeniu pęcherzyka przesączania w układzie beleczkowym co powinno skutkować spadkiem ciśnienia i docelowo osiągniętym przywróceniem prawidłowych wartości poniżej 21 mmHg. Chociaż nie w każdym przypadku udaje się uzyskać ciśnienie gałki ocznej w granicach wartości uznawanych za prawidłowe, u większości pacjentów skutki operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią są dobre i dają poprawę widzenia przy jednoczesnym obniżeniu ciśnienia lub lepszej jego kontroli z wykorzystaniem mniejszych dawek leków przeciwjaskrowych. W zależności od dokonanego przez pacjenta wyboru soczewki sztucznej po operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią wymagana jest korekta widzenia do bliży lub dali (w zależności od wcześniej ustalonej zdolności skupiającej implantu) lub możliwe jest uniknięcie konieczności dodatkowego korzystania z okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych jeśli wybrano soczewki tak zwane „premium” o właściwościach pseudoakomodacyjnych lub multifokalnych.

Zalecenia po zabiegu

Zaleca się, aby po operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią pacjenci jeszcze przez co najmniej kilka, do kilkunastu dni unikali prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet jeśli w ich subiektywnej ocenie zdolność widzenia uległa znacznej poprawie. Poza tym należy odpowiednio pielęgnować gałki ocznej i ranę po zabiegu zgodnie z zaleceniami okulisty. Oczu nie należy drażnić, ani wykonywać żadnych niepotrzebnych manipulacji w ich obrębie. Najczęściej już kolejnego dnia po operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią pacjenci proszeni są o zgłoszenie się na wizytę kontrolną u lekarza okulisty.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Docelowo efekty operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią powinny być trwałe. W niektórych przypadkach nie udaje się osiągnąć tego efektu, zwłaszcza w zakresie obniżania ciśnienia w gałce ocznej, a niektórzy pacjenci mogą wymagać kontynuacji leczenia środkami farmakologicznymi o działaniu przeciwjaskrowym lub nawet powtórzenia operacji.

Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Uniknięcie niektórych powikłań po operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią jest możliwe pod warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń personelu medycznego jeszcze podczas przeprowadzania zabiegu, a także podczas rekonwalescencji. Podczas operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią pacjenci na wyraźną prośbę lekarza wykonującego zabieg powinni kierować wzrok we wskazanym kierunku i unikać niepotrzebnych ruchów, zwłaszcza gałkami ocznymi bez polecenia oraz głową.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią


Pomoże to uniknąć powikłnia operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią w postaci zwichnięcia soczewki. Odpowiednia kwalifikacja pacjentów do zabiegu operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią jest ważna dla uniknięcia ryzyka rozwoju niektórych powikłań ogólnoustrojowych oraz miejscowych.

Możliwe powikłania po zabiegu

Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią związana jest z ryzykiem rozwoju powikłań typowych dla tego rodzaju zabiegów przeprowadzanych w dwóch etapach, a także związanych z chirurgiczną ingerencją w tkanki ciała. Wymienia się w tym miejscu między innymi ryzyko zakażenia, a także rozwoju zapalenia elementów oka. Poza tym operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią wiąże się z możliwością powikłań w postaci zwichnięcia i przemieszczenia soczewki, krwawienia wewnątrzgałkowego, a w rzadkich przypadkach całkowitego zablokowania odpływu cieczy wodnistej z komory przedniej oka i wystąpieniu ostrego ataku jaskry.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Po operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią istnieje konieczność odbywania regularnych wizyt kontrolnych u lekarza okulisty podczas których będzie on sprawdzał ostrość widzenia, a także mierzył ciśnienie w gałce ocznej. Jeśli wszczepiono soczewkę jednoogniskową istnieje potrzeba korekty wzroku do patrzenia do bliży lub w dal. W takiej sytuacja najczęściej po dwóch tygodniach od operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią lekarz przeprowadza badanie ostrości wzroku i dobiera odpowiednią moc dla szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych zalecanych pacjentowi. Niektórzy pacjenci pomimo wykonania operacji jednoczesnej zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią mogą mieć zbyt wysokie ciśnienie w gałce ocznej i wymagać w dalszym ciągu podawania leków przeciwjaskrowych.

Autor: Lek. Anna Kołodziejska

Bibliografia:
„Chirurgia Okulistyczna”, George L. Spaeth

Zapoznaj się z innymi metodami leczenia zaćmy:

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią

Czas trwania

ok. 30 min

Znieczulenie

pozagałkowe lub okołogałkowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

ok. miesiąca

Efekty

natychmiastowe

Trwałość leczenia

docelowo trwałe

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Operacja jednoczesna zaćmy i jaskry z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczasową trabekulektomią jest zabiegiem refundowanym w ramach umowy z NFZ pod warunkiem wyboru soczewek standardowych- jednoogniskowych. Jeśli pacjenci chcieli by skorzystać z nowocześniejszych implantów o rozszerzonych właściwościach konieczne jest skorzystanie z usług sektora prywatnego.