Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza

Operacja plastyczna pochwy +

Cena od 2000 zł Zapytaj o raty

Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza to przede wszystkim uniesienie opadających narządów płciowych i zapobieganie dalszym powikłaniom wynikającym z rozluźnienia aparatu mięśniowo- więzadłowego w postaci wypadania sklepienia pochwy, szyjki macicy lub nawet dalszych części układu rodnego kobiety.

Znajdź klinikę  Umów wizytę

Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza

Ocena

3.55
11

Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza charakterystyka

Gałąź medycyny jaką jest ginekologia plastyczna przez niektórych lekarzy jak i pacjentów traktowana jest z przymrużeniem oka i nie zawsze podchodzą do tego zagadnienia z pełną powagą. Nie jest to słuszne. Zwłaszcza, że problemy dotyczące okolicy intymnych mogą w znacznym stopniu przyczynić się do pogorszenia jakości życia, spadku samooceny pacjentki, a nawet unikania kontaktów seksualnych, poczucia wstydu i w rezultacie stanowić przypadłość o dużej uciążliwości.

Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza

Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza jest zabiegiem, który proponuje się przeważnie kobietą po przebytym urazie narządów rodnych, czyli porodem drogami natury i związanymi z tym niepożądanymi zmianami. Podczas porodu naturalnym kanałem rodnym w ciele kobiety dochodzi do wielu zmian. Ściany pochwy mogą nie tylko ulec rozluźnieniu, ale nawet rozerwaniu. Często, aby uniknąć tego powikłania lekarze odbierający poród nacinają jedną ze ścian pochwy. W okresie regeneracji może jednak dojść do rozejścia się szwów. Nie zawsze też kobieta musi być zadowolona z efektów szycia chirurgicznego wykonanego po porodzie. Poza rozluźnieniem ścian pochwy i rozszerzeniem kanału wejścia, co skutkuje często pogorszeniem satysfakcji z życia seksualnego operację plastyczną przedniej ściany pochwy oraz krocza wykonuje się także w przypadku zmniejszenia napięcia mięśni przepony dna miednicy dających problemy z obniżeniem i wypadaniem narządów miednicy mniejszej. Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza daje też możliwość jednoczasowego ustabilizowania nadmiernie ruchliwej cewki moczowej (przypadłość również związana ze zmianami zachodzącymi w związku z porodem lub z postępującym z wiekiem spadkiem napięcia mięśni miednicy i obniżaniem położenia narządu rodnego) i zmniejszenia, a nawet całkowitego ustąpienia choroby w postaci wysiłkowego nietrzymania moczu. Wszystkie zalety i korzyści osiągane poprzez poddanie się pacjentki zabiegom z zakresu ginekologii plastycznej (w tym między innymi operacji plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza) wpływają przeważnie na znaczną poprawę satysfakcji z życia seksualnego, wzrost samooceny, jakości i zadowolenia z życia. Z tej przyczyny kobiety cierpiące z powodu zmian w okolicy krocza i narządu rodnego związanych ze starzeniem się organizmu lub przebytymi porodami nie powinny krępować się opowiedzieć o swoich dolegliwościach specjaliście oraz szukać fachowej pomocy. Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza wykonana w uzasadnionych przypadkach i przy właściwej kwalifikacji pacjentem może w znacznym stopniu poprawić komfort funkcjonowania.

Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza korzyści

Korzyści osiągane dzięki poddaniu się operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza to przede wszystkim zmniejszenie wejścia do pochwy i związanych z tym dolegliwości oraz podniesienie narządów miednicy mniejszej i ograniczenie ich wypadania. W możliwym do wykonania zakresie ginekolodzy odtwarzają warunki układu rodnego kobiety sprzed porodu. Jeśli operację plastyczną przedniej ściany pochwy oraz krocza wykonuje się u pacjentki w starszym wieku przede wszystkim dąży się do przywrócenia właściwego napięcia mięśni dna miednicy, co ma zapobiegać wypadaniu narządu rodnego. Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza może być wykonywana jednocześnie ze stabilizacją cewki moczowej w przypadku jej nadmiernej ruchliwości i wtedy dodatkową korzyścią z zabiegu jest zatrzymanie niekontrolowanego wycieku moczu i wyleczenie z przypadłości wysiłkowego nietrzymania moczu. Przyczynia się to do znacznego wzrostu komfortu życia kobiet przed operacją plastyczną przedniej ściany pochwy oraz krocza cierpiących z powodu tej przypadłości. Pacjentki w młodszym wieku cieszą się z efektów operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza, które dzięki zwężeniu pochwy pozwalają na lepsze odczuwanie członka partnera podczas kontaktów seksualnych i zwiększają zadowolenie z życia seksualnego. Jest to istotne, zwłaszcza jeśli przed wykonaniem operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza pacjentki odczuwały ból lub dyskomfort związany z kontaktami intymnymi co prowadziło do unikania współżycia, a nawet wycofania.

Wskazania do wykonania zabiegu

Wskazanie do przeprowadzenia operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza stanowią zmiany anatomiczne w okolicy narządów rodnych będące oceniane przez pacjentkę jako uciążliwe lub zmniejszające jej satysfakcję i radość z życia seksualnego, albo nawet stanowiące przyczynę spadku samooceny, poczucia wstydu i unikania kontaktów społecznych (w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu). Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza jest wskazana najczęściej jako zabieg przywracający naturalne warunki anatomiczne okolicy intymnej u kobiet po urazie związanym po porodzie naturalnymi drogami rodnymi. Jednak zmiany po porodowe narządów miednicy mniejszej nie wyczerpują wskazań do operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza. Zabieg może być także dobrą metodą leczenia dla kobiet u których doszło do obniżenia macicy lub ścian pochwy pod wpływem wykonywania ciężkiej, fizycznej pracy ze znacznym wzrostem napięcia tłoczni brzusznej. Problemy zdrowotne kwalifikujące do operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza dotyczą także osób z wrodzonymi predyspozycjami do wypadania narządu płciowego. Dotyczy to m.in. kobiet ze schorzeniami tkanki łącznej, zaburzeniami hormonalnymi, z rozszczepem kręgosłupa.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza nie przeprowadza się u pacjentek będących w złym stanie ogólnym, u których zabieg może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju powikłań w tym tych groźnych dla zdrowia związanych z pogorszeniem zdrowia ustroju. Poza tym nie przeprowadza się operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza u kobiet u których istnieje szansa na dobre rezultaty w wyniku zastosowania leczenia zachowawczego. U pacjentek które planują jeszcze posiadanie potomstwa i życzą sobie, aby porób prowadzony był drogami naturalnymi oraz uniknąć cięcia cesarskiego o ile będzie to możliwe operację plastyczną przedniej ściany pochwy oraz krocza należy odroczyć do czasu zakończenia prokreacji.

Przed zabiegiem

Przed operacją plastyczną przedniej ściany pochwy oraz krocza należy wykonać niezbędne badania diagnostyczne potwierdzające dobry stan zdrowia pacjentki umożliwiający zakwalifikowanie do przeprowadzenia zabiegu, a także gwarantujący możliwie wysokie bezpieczeństwo tej procedury leczniczej. Poza tym przed wykonaniem operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza chirurg przeprowadza dokładne badanie ginekologiczne narządu rodnego, okolicy sromu, a także jamy brzusznej. Ocenia się stopień obniżenia lub wypadania narządów miednicy mniejszej i na podstawie uciążliwości objawów dokonuje kwalifikacji do operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza. Należy wykluczyć inne przyczyny obniżenia lub wypadania macicy, bądź sklepienia pochwy niż rozluźnienie układu mięśniowo- więzadłowego miednicy mniejszej.

Rodzaj znieczulenia

Zabieg operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Możliwe jest także przeprowadzenie operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza przy zastosowaniu znieczulenia podawanego poprzez wkłucie do kanału rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i aplikację leków zatrzymujących przewodnictwo bólowe na czas potrzebny do wykonania procedury.

Jak przebiega zabieg?

Operacja plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza rozpoczyna się od przetransportowania pacjentki na salę operacyjną. Tam zostaje poproszona o ułożenie się na specjalnym stole chirurgicznym umożliwiającym utrzymanie pozycji ginekologicznej. Po wprowadzeniu operowanej kobiety w stan znieczulenia chirurg oczyszcza co najmniej kilkakrotnie okolicę pochwy i krocza. Jeśli to konieczne uprzednio skóra obszaru poddawanego operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza zostaje wydepilowana.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Operację plastyczną przedniej ściany pochwy oraz krocza rozpoczyna się od wykonania podłużnego nacięcia poniżej ujścia cewki moczowej. Tkankę łączną odpreparowuje się na boki celem dostania do okolicy pęcherza. Tak chirurg wykonujący operację plastyczną przedniej ściany pochwy oraz krocza nakłada szew o specjalnym kształcie dającym w efekcie uniesienie pęcherza, albo zszywa tkanki kilkoma szwami w kształcie litery „U”. Nadmiar śluzówki zostaje usunięty. W dalszej kolejności przednia ściana pochwy jest rekonstruowana przy wykorzystaniu wchłanialnych szwów. Następnie chirurg wypreparowuje tkanki, aby uzyskać dostęp do mięśni dźwigaczy odbytu, zakłada na nie szwy, które zaciąga w linii środkowej. Operację plastyczną przedniej ściany pochwy oraz krocza kończy się po zabezpieczeniu skóry krocza pojedynczymi, wchłanialnymi szwami.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Czas rekonwalescencji po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza to przeważnie sześć do ośmiu tygodni od wykonania zabiegu. W tym czasie należy zachować abstynencję seksualną. Zaleca się również unikanie aktywności fizycznej, zwłaszcza tej o wzmożonej pracy i ze wzrostem ciśnienia tłoczni brzusznej do czasu zakończenia gojenia ran i pełnej regeneracji po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza.

Efekty po zabiegu

Efekty operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza to przede wszystkim uniesienie opadających narządów płciowych i zapobieganie dalszym powikłaniom wynikającym z rozluźnienia aparatu mięśniowo- więzadłowego w postaci wypadania sklepienia pochwy, szyjki macicy lub nawet dalszych części układu rodnego kobiety. Poza tym po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza poprawie ulega stan pochwy, zwłaszcza jeśli jej ściany uległy znacznemu rozszerzeniu i ścieńczeniu po przebytym porodzie drogami natury. W efekcie poddanie się pacjentki operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza może wpłynąć na wzrost jakości doznań seksualnych oraz uczucia wypełnienia członkiem partnera podczas stosunku. Przekłada się to na większe zainteresowanie aktywnością seksualną, lepszą jakością życia intymnego między partnerami, a w konsekwencji prowadzi do wzrostu zadowolenia pacjentki, lepszej samooceny i poprawi wielu aspektów zdrowia psychicznego. Jeśli w związku z obniżeniem lub nawet wypadaniem narządów dna miednicy mniejszej, tworzeniem się przepukliny pochwowo- pęcherzowej kobieta cierpiała z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu sama operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza wpływa na ograniczenie problemu. Dodatkowo możliwe jest jednoczasowe przeprowadzenie zabiegu polegającego na stabilizacji cewki moczowej co w jeszcze większym stopniu poprawia stan związany z niekontrolowanym wyciekiem moczu podczas aktywności fizycznej lub nawet wykonywania codziennych czynności. W takich przypadkach zalety operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza to wzrost komfortu codziennego funkcjonowania kobiety i pomoc w pozbyciu się obaw związanych z obecnością krępującej przypadłości oraz związanych z tym trudności z utrzymaniem bielizny suchej i czystej. Istnieje także możliwość połączenia operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza z jednoczasowym przeprowadzeniem zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej (np. labioplastyka, czyli zmniejszenie warg sromowych) co dodatkowo przekładać się będzie na wzrost pewności siebie kobiety, poprawę samooceny i lepszą jakość życia seksualnego.

Zalecenia po zabiegu

Zaleca się, aby po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza unikać nadmiernej aktywności fizycznej, zwłaszcza tej powodującej wzrost ciśnienia pod działaniem tłoczni brzusznej i wypychania narządów miednicy mniejszej ku dołowi. Poza tym przez co najmniej sześć tygodni po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza należy zachować abstynencję seksualną. Kontakty intymne w czasie kiedy ściany pochwy nie są w pełni zagojone mogą doprowadzić do rozerwania szwów i spowodować konieczność powtórnego wykonania operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza. Okolice intymne należy starannie pielęgnować i utrzymywać w czystości. Nie należy nosić ciasnej bielizny, która mogłaby spowodować nadmierną potliwość i brak dopływu powietrza do okolicy krocza. W razie bólu po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza zaleca się wykonywanie okładów z lodem lub dodatkowo przyjmowanie leków zmniejszających przewodnictwo bólowe i nieprzyjemne odczucia. Leki takie jak na przykład paracetamol dostępne są w aptece bez konieczności posiadania recepty.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Czas utrzymywania się rezultatów operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza jest różny i w dużej mierze zależy od stosowania się pacjentki do zaleceń lekarskich. Zazwyczaj dobre efekty operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza udaje się zachować przez kilka lat od wykonania zabiegu. Dłuższy czas utrzymywania efektów operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza udaje się uzyskać przy dodatkowym zaangażowaniu pacjentki w działania prewencyjne zmniejszające ryzyko rozluźnienia aparatu mięśniowo- więzadłowego dna miednicy (m. in. unikanie dźwigania ciężkich przedmiotów, wysiłku fizycznego o wzmożonym działaniu tłoczni brzusznej), a także wykonywania ćwiczeń mających na celu wzmacnianie ścian pochwy i mięśni przepony dna miednicy (ćwiczenia tak zwanych mięśni Kegla). Czas utrzymywania się efektów operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza jest trudny do ścisłego oznaczenia, ponieważ u niektórych kobiet może istnieć tendencja do obniżania i wypadania narządów płciowych, podczas gdy u innych włókna mięśniowe miednicy są silne i o mocnej strukturze, a problem spowodowany urazem po zaopatrzeniu podczas operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza nie powinien nawracać.

Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Aby uniknąć powikłań operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza chirurg powinien starannie dobrać takie naprężenie szwów zakładanych na tkankach dna miednicy mniejszej, aby przy możliwie dobrych efektach zabiegu zapobiec nadmiernemu zwężeniu wejścia do pochwy i rozwoju związanych z tym powikłań. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentek, które po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza chcą być aktywne seksualnie. Dlatego też ważne jest właściwe i skrupulatne przeprowadzenie wywiadu z pacjentkom w każdym wieku przed przeprowadzeniem operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza


Ze strony pacjentki wpływ na ograniczenie ryzyka rozwoju powikłań po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza dotyczy właściwej pielęgnacji rany, utrzymywania krocza w czystości i działań zmierzających do zmniejszenia prawdopodobieństwa wtórnego obniżenia narządów miednicy mniejszej lub rozejścia się brzegów ran. W tym celu po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza przez co najmniej sześć tygodni należy zachować wstrzemięźliwość seksualną oraz unikać nadmiernej aktywności fizycznej, w tym przede wszystkim tej wymagającej wzmożonej aktywności mięśni brzucha i powodującej wzrost ciśnienia wewnątrz jam ciała (dotyczy to m.in. dźwigania ciężkich przedmiotów).

Możliwe powikłania po zabiegu

Możliwe powikłania po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza to ryzyko rozwoju zakażenia. Zwłaszcza przy braku zastosowania się pacjentki do zaleceń lekarskich i nie prawidłowego pielęgnowania okolic intymnych. Utrzymanie prawidłowej higieny krocza po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza jest ważne także dla skrócenia czasu regeneracji i gojenia rany. Poza tym po operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza może pojawić się problem związany z rozejściem się brzegów rany w linii cięcia chirurgicznego. Zwłaszcza jeśli pacjentka nie zastosuje się do poleceń specjalisty i rozpocznie współżycie seksualne przed pełnym zasklepieniem brzegów rany. Jeśli chirurg wykonujący operację plastyczną przedniej ściany pochwy oraz krocza zbyt mocno zaciągnie i zawiąże szwy może wystąpić powikłanie w postaci zbyt dużego zwężenia wejścia do pochwy. Stosunki seksualne podejmowane nawet po pełnym zregenerowaniu ścian pochwy będą wtedy niekomfortowe, a nawet bolesne i może być koniecznie ponowne przeprowadzenie operacji naprawczej. Z kolei zbyt luźne zawiązanie szwów i zbyt małe uniesienie narządów miednicy mniejszej może skutkować niezadowoleniem pacjentki z efektów operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza oraz krótszym czasem utrzymywania dobrych rezultatów po którym ponownie wystąpi problem obniżenia i wypadania narządów płciowych oraz konieczność reoperacji.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Zaleca się, aby w przypadku kobiet z problemami dotyczącymi wysiłkowego nietrzymania moczu podczas przeprowadzania operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza jednocześnie wykonać zabieg stabilizacji cewki moczowej. Poza tym kobiety z problemami wynikającymi z rozluźnienia aparatu mięśniowo- więzadłowego miednicy mniejszej zaleca się jeszcze przed wykonaniem operacji plastycznej przedniej ściany pochwy oraz krocza próbę zastosowania leczenia zachowawczego. Polega ono na wdrożeniu diety oraz stylu życia zapobiegającego i przeciwdziałającego nadmiernej masie ciała. Pacjentki powinny unikać ciężkiej fizycznej pracy, a zwłaszcza związanej z dźwiganiem przedmiotów. Nie należy uprawiać sportu dającego warunki wzmożonej tłoczni brzusznej. Jako działanie profilaktyczne przed operacją plastyczną przedniej ściany pochwy oraz krocza zmierzające do poprawy stanu i położenia narządów dna miednicy mniejszej skłania się pacjentki do przestrzegania diety przeciwdziałającej zaparciom, a także zaprzestania palenia (a dzięki temu ograniczenie dolegliwości płucnych i kaszlu) co dodatkowo chroni przed nadmierny działaniem tłoczni brzusznej sprzyjające obniżaniu narządu płciowego i jego wypadaniu.
Autor: Lek. Anna Kołodziejska

Bibliografia:
„Ginekologia Plastyczna” Małgorzata Uchman- Musielak, PZWL

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz kroczaCena

od 2000 zł

Czas trwania

ok. 1,5 h

Znieczulenie

ogólne

Hospitalizacja

wymagana

Czas regeneracji

pełna regeneracja po ok. 1,5 miesiąca

Efekty

po zakończeniu regeneracji (4 do 8 tygodni)

Trwałość leczenia

zależna od wielu czynnikówCennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja plastyczna przedniej ściany pochwy oraz krocza w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

W uzasadnionych przypadkach operację plastyczną przedniej ściany pochwy oraz krocza pacjenta może wykonać w ramach umowy z NFZ. Do zabiegu podlegającego refundacji kwalifikowane są m.in. pacjentki z obniżeniem lub wypadaniem narządów miednicy mniejszej.
Krakówod 3000 złRaty od 74 złWięcej
Warszawaod 7000 złRaty od 173 złWięcej
Wrocławod 2000 złRaty od 71 złWięcej