Kliniki (Łódź)

Średnia cena operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej (Łódź) to 3300 zł