Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej

Operacja zaćmy +

Cena od 1999 zł Zapytaj o raty

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki - Najpowszechniej stosowaną obecnie metodą chirurgicznego usuwania zaćmy jest fakoemulsyfikacja. Zabieg polega na rozbiciu zmętniałej soczewki przy pomocy ultradźwięków i usunięciu jej rozbitych fragmentów.

Znajdź klinikę  Umów wizytę Suplementy urody 

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej

Ocena

5.00
7

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej - charakterystyka

Zaćma stanowi jedną z częstszych przyczyn pogorszenia zdolności widzenia, a nawet utraty wzroku u osób w starszym wieku. Szacuje się, że po siedemdziesiątym roku życia u prawie każdej osoby dochodzi do zmętnienia soczewki. Stopień rozwoju choroby może być różny i nie zawsze muszą istnieć wskazania do podjęcia leczenia chirurgicznego.

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej

W chwili obecnej nie ma jednak innej metody skutecznego leczenia katarakty, a operacja zaćmy jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów na oddziałach okulistycznych. Metodą fakoemulsyfikacji polegająca na rozbiciu soczewki na fragmenty możliwe do usunięcia za pomocą fakoaspiracji jest jedną z najczęściej wybieranych metod podczas zabiegu chirurgicznego. W większości przypadków po usunięciu niesprawnego i utrudniającego odbiór obrazu elementu optycznego oka zastępuje się go sztucznym implantem, dzięki czemu ogranicza się pooperacyjną nadwzroczność. Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej jest metodą leczniczą zalecaną dla osób, których codzienna aktywność wymaga dobrego widzenia po zmroku, kiedy źrenica oka jest rozszerzona, a promienie świetlne docierają do siatkówki również z brzeżnych części soczewki. Dzięki temu osiąga się możliwie dobry efekt rejestracji obrazu w półzmroku oraz w ciemności. Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej zalecana jest z wyboru dla zawodowych kierowców, albo chorych wykonujących zawód związany z koniecznością dobrej oceny przestrzeni przy ograniczonym świetle.

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej - korzyści

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej jest jedyną skuteczną metodą przywrócenia możliwości rejestracji obrazu przez osoby z zaawansowanym zmętnieniem soczewki. Nie ma również innej metody leczenia zmian mniej rozwiniętych, a trwałe pozbycie się katarakty jest możliwe wyłącznie przy wykonaniu zabiegu chirurgicznego usunięcia nieprawidłowej struktury ograniczającej przedostawanie się promieni świetlnych do wnętrza gałki ocznej. Korzyści z operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej to przede wszystkim znaczna poprawa jakości obrazu. Pacjenci widzą ostrzej i są w stanie lepiej ocenić odległości różnych przedmiotów w przestrzeni. Szczególną zaletą soczewki asferycznej jest zdolność odpowiedniego załamywania promieni świetlnych ze skrajnych części układu optycznego. Ma to duże znaczenie dla osób aktywnych i wymagających dobrego widzenia w warunkach słabego oświetlenia. Dotyczy to zwłaszcza zawodowych kierowców, albo pacjentów wykonujących pracę po zmroku, kiedy źrenica jest rozszerzona i zwiększa się pole wpuszczanych do układu optycznego promieni świetlnych. Chociaż efekty i stopień poprawy widzenia po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej mogą być różne, to jednak dla większości pacjentów wybór tej metody leczenia umożliwia powrót do aktywności zawodowej sprzed choroby.

Wskazania do wykonania zabiegu

Wskazanie do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej jest pogorszenie przezierności układu optycznego oka zwłaszcza u pacjentów dla który istotne jest odzyskanie zdolności dobrego widzenia i oceny odległości przedmiotów w przestrzeni w warunkach zmroku lub nocy. Przy niskim oświetleniu otoczenia źrenica oka jest rozszerzona, a promienie świetlne wpadają również przez skrajne obszary układu optycznego. W takim przypadku soczewka asferyczna jest dobrym wyborem poprawiającym jakość i ostrość obrazu. Uwzględniając zalety takiego zabiegu, operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej wskazana jest przede wszystkim dla pacjentów pracujących lub aktywnych również po zmroku lub w nocy. Dotyczy to na przykład zawodowych kierowców.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Ze względu na fakt, że operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej jest procedurą stosunkowo bezpieczną i związaną z niewielką liczbą powikłań, a także dzięki możliwości jej przeprowadzenia w znieczuleniu lokalnym- okołogałkowym, istnieje niewiele przeciwwskazań uniemożliwiających zakwalifikowanie chorego do zabiegu. Zazwyczaj dotyczy to osób w bardzo ciężkim stanie ogólnym i ze złym rokowaniem z powodu choroby podstawowej. Poza tym nie wykonuje się operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej u pacjentów u których ograniczenie widzenia z powodu katarakty jest niewielkie i nie zgadzają się na chirurgiczną metodę leczenia. Ze względu na niektóre stany organizmy może być konieczne odroczenie wykonania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej do czasu przywrócenia prawidłowego stanu zdrowia. Dotyczy to między innymi chorób zapalnych uogólnionych lub zapalenia toczącego się w obrębie gałki ocznej.

Przed zabiegiem

Przed operacją zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej pacjent powinien zgłosić się do szpitala na wyznaczoną godzinę w dniu przeprowadzania zabiegu lub jeśli istnieje taka potrzeba odpowiednio wcześniej. Przed wykonaniem operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej konieczne jest wykonanie badań ogólnych dla oceny stanu organizmu i bezpieczeństwa zabiegu. Następnie ważne jest poddanie pacjenta dokładnemu badaniu okulistycznemu z oceną ostrości wzroku, stanu siatkówki, dna oka, długości gałki ocznej oraz dopasowaniu odpowiedniej mocy skupiającej implantu soczewki, który w najwyższym stopniu spełni oczekiwania chorego po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej.

Rodzaj znieczulenia

Operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej w większości przypadków przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. W nielicznych przypadkach pacjenci wymagają znieczulenia ogólnego. Dotyczy to przede wszystkim operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej wykonywanej u dzieci lub młodych dorosłych, u których zakończenia nerwowe okolicy gałki ocznej mogą być bardziej wrażliwe na ból niż u osób starszych. Poza tym istnieje większe ryzyko nie stosowania się do zaleceń i próśb lekarzy podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej ze względu na niezrozumienie ewentualnych konsekwencji w postaci zdarzeń niepożądanych, którymi może skutkować takie postępowanie lub przez silne pobudzenie psycho-ruchowe pacjentów. Osoby starsze zazwyczaj spokojniej podchodzą do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej i nie odczuwają tak silnego stresu, co ułatwia przeprowadzenie procedury przy wyłącznym znieczuleniu okolicy gałki ocznej. Dodatkowo, anestezjolodzy dbają o komfort pacjentów podając dożylnie leki o działaniu wyciszającym, uspokajającym i jeśli potrzeba- również zmniejszającym ból.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Jak przebiega zabieg?

Operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej rozpoczyna się od odpowiedniego przygotowania pacjenta. W zależności od wyboru metody znieczulenia pacjent musi być być przyjęty na dzień (znieczulenie ogólne) lub na kilka godzin przed zabiegiem (znieczulenie miejscowe). Przeważnie do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej wykonuje się lokalną blokadę przewodzenia impulsów nerwowych z okolicy gałki ocznej. Całą procedurę należy rozpocząć na co najmniej dwie godziny przed zabiegiem. Po wykonaniu znieczulenia pacjenta w stroju szpitalnym, z włosami schowanymi pod czepkiem i z maseczką na twarzy przewozi się na salę operacyjną, gdzie układany jest na stole chirurgicznym. W dalszej kolejności okolica gałki ocznej jest oczyszczana i dezynfekowana, aby ograniczyć ryzyko zakażenia podczas wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej. Celem usunięcia zmętniałej soczewki chirurg wykonuje niewielkie nacięcie w przedniej części gałki ocznej. Umożliwia to dostanie się mikroskopijnymi narzędziami do komory przedniej. Metoda fakoemulsyfikacji polega na rozbijaniu jądra zmętniałej soczewki na części, które następnie są łatwiejsze do odessania, niż usuwanie elementu w całości. Istnieje wiele technik rozłamywania jądra podczas fakoemulsyfikacji, wszystkie jednak sprowadzają się do podziału soczewki na mniejsze części dzięki wykorzystaniu fal ultradźwiękowych co ułatwia ewakuację jądra za pomocą fakoaspiracji. W dalszej kolejności torba przygotowywana jest do implantacji sztucznej soczewki. Podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej dobiera się element optyczny odpowiednio dostosowany do potrzeb chorego. Specjalnymi haczykami implant fiksowany jest we właściwym położeniu. Przed zakończeniem operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej chirurg zamyka nacięcie przez które wprowadzano narzędzi i wykonywano zabieg.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Czas i przebieg rekonwalescencji po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej to około dwóch do trzech tygodni. W tym czasie oko przystosowuje się do nowych, zmienionych warunków rejestracji i interpretacji obrazu. Zazwyczaj jednak tuż po samej operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej pacjenci cieszą się z zauważalnej poprawy możliwości odbioru wrażeń zmysłowych narządem wzroku. Chociaż soczewka asferyczna wszczepiana podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w znacznym stopniu przyczynia się do polepszenia możliwości rejestracji obrazu w warunkach ograniczonego oświetlenia (wieczorem, w nocy) i z tego względu polecana jest jako wybór dla m.in. kierowców zawodowych, zaleca się aby odczekać co najmniej kilka dni przed prowadzeniem samochodu. Jest to konieczne dla przystosowania się gałki ocznej do zmienionych warunków układu optycznego operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej i prawidłowej interpretacji odbijanych na siatkówce obrazów.

Efekty po zabiegu

Efekty operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej widoczne są natychmiast po wykonaniu zabiegu. Dzięki usunięciu nieprzeziernej soczewki i zastąpieniu jej sztucznym implantem prawidłowo przepuszczającym promienie świetlne, pacjent odzyskuje możliwość odbioru obrazu narządem zmysłu. Zazwyczaj jednak potrzebnych jest kilka dni po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej na przyzwyczajenie się gałki ocznej, siatkówki i obszaru mózgu odpowiadającego za rejestrację wrażeń wzrokowych do nowych warunków panujących w układzie optycznym oka. Zwłaszcza, iż sztuczna soczewka, którą implantuje się podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej nie spełnia idealnie funkcji narządu naturalnego. Różnica polega przede wszystkim na możliwościach akomodacyjnych, których wszczepiona podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji soczewka asferyczna nie posiada. Stąd też konieczność dopasowania odpowiednich szkieł kontaktowych umożliwiających prawidłowy odbiór obrazu po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej.

Zalecenia po zabiegu

Zaleca się, aby po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej pacjent zakraplał gałkę oczną odpowiednimi preparatami zawierającymi w swoim składzie odpowiedni antybiotyk. Ma to na celu prewencję zakażeń bakteryjnych. Poza tym należy stosować się do zaleceń personelu medycznego. Odpowiednio często zmieniać opatrunki, a także stopniowo przystosowywać wzrok do zmienionych warunków układu optycznego oka. Chociaż część operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej wykonywanych jest w dniu przyjęcia pacjenta do szpitala i nawet w kilka godzin po wykonaniu zabiegu udaje się wypisać chorego do domu, nie jest możliwe, aby pacjent powrócił samochodem, samodzielnie kierując pojazdem. Dotyczy to nawet przypadków w których pacjent czuje się dobrze i wydaje mu się, że mógłby prowadzić. Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej trwa niespełna pół godziny i jest zabiegiem mało inwazyjnym. Z tego powodu część pacjentów może bagatelizować problem i próbować siadać za kółkiem samochodu na kilka godzin po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej. Pomimo subiektywnego odczucia odzyskanego widzenia, oko potrzebuje więcej czasu, aby przystosować się do nowych warunków jakie panują w jego zmienionym układzie optycznym. Zazwyczaj zajmuje to około dwóch do trzech tygodni. Po tym czasie od operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej dobiera się odpowiednie dla pacjenta szkła kontaktowe. Wtedy też, po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji podczas badania okulistycznego możliwy jest powrót do normalnej aktywności, w tym między innymi do prowadzenia samochodu.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Efekt operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej jest trwały. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy w tylnej części torby soczewki dochodzi do zmętnienia. Stan taki określany jest zaćma wtórną, a jej leczenie przeprowadza się w warunkach ambulatoryjnych metodą laseroterapii. Poza tym w niektórych przypadkach po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej może być konieczne ponowne wykonanie badania wzroku i dopasowania szkieł korekcyjnych najlepiej korygujących wadę. Chociaż operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej polecana jest szczególnie osobą z problemami obejmującymi zaburzenia widzenia w ciemnościach lub wykonujących pracę wymagającą dobrego rejestrowania obrazu narządem zmysłu niezależnie od stopnia oświetlenia (np. zawodowi kierowcy), ciężko jest przewidzieć dokładnie efekt końcowy i stopień przystosowania wzroku do pracy w różnych warunkach. Czasem konieczne może być wspieranie efektu operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej poprzez odpowiednie szkła korekcyjne przystosowane zarówno do patrzenia z bliska jak i obiektów odległych.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej


Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Wielu powikłań operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej można uniknąć lub zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia pod warunkiem ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjenta. Jest to tak samo istotne w okresie okołozabiegowym, jak i podczas rekonwalescencji. W trakcie operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej osoba poddawana procedurze powinna spełniać prośby chirurga. Ważne jest, aby kierować wzrok w odpowiednim kierunku i starać się nie poruszać gałką oczną, kiedy wymaga tego sytuacja podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej. W czasie rekonwalescencji pacjenci powinni unikać niepotrzebnego drażnienia gałki ocznej. Oka nie wolno pocierać, drapać, czy w inny sposób niepotrzebnie podrażniać. Pomaga to w prewencji zakażenia po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej, a także ogranicza ryzyko uszkodzenia szwów, rozejścia rany, czy przemieszczenia ufiksowanego w oku implantu. Celem ograniczenia ryzyka rozwoju zaćmy wtórnej, jeszcze podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej implant umieszcza się wewnątrz torby, a jej tylną ścianę wygładza i poleruje.

Możliwe powikłania po zabiegu

Powikłania podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej zdarzają się rzadko, a sam zabieg jest prosty, mało inwazyjny i stosunkowo bezpieczny dla pacjenta. W ciągu ostatnich lat, dzięki ciągłemu udoskonalaniu techniki wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej liczba powikłań samego zabiegu oraz okresu pooperacyjnego uległa znacznej redukcji. Jednak żadna ingerencja chirurgiczna w organizm człowieka nie jest pozbawiona ryzyka skutków ubocznych. Dotyczy to także operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej. W trakcie zabiegu obawiamy się uszkodzenia naczyń krwionośnych, a w następstwie krwawienia. Rzadziej może się również zdarzyć powikłanie w postaci uszkodzenia tęczówki oka, albo rozerwania torebki otaczającej soczewkę i jej przemieszczenia się do wnętrza gałki ocznej. W okresie okołooperacyjnym i w trakcie rekonwalescencji po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej może dojść do zakażenia, utrudnienia gojenia rany, przemieszczenia soczewki, obrzęk lub zapalenie elementów gałki ocznej. Nawet u co trzeciego pacjenta w przeciągu dwóch lat od operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej dochodzi do rozwoju tak zwanej zaćmy wtórnej. Schorzenie polega na zmętnieniu tylnej torebki soczewki, co daje obraz powstający w dotkniętym powikłaniem oku przypominający kataraktę.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej nie ma wskazań do wykonywania zabiegów dodatkowych. Konieczne jest jednak regularne zgłaszanie się na kontrolne wizyty u lekarza okulisty. Najczęściej terminy badań po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej to pierwsza doba po zabiegu, tydzień po zabiegu, dwa lub trzy tygodnie, a następnie w miesiąc po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej. Podczas trzeciej wizyty kontrolnej, czyli około czternasty do dwudziestu jeden dni po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej, kiedy narząd zmysłu przyzwyczaja się do nowych, zmienionych warunków odbioru obrazu, podczas wizyty kontrolnej u lekarza dobierane są szkła kontaktowe umożliwiające prawidłowe widzenie z bliska (najczęściej) lub z daleka. Rodzaj dobieranych szkieł korygujących wzrok zależny jest od siły skupiającej soczewki implantowanej podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej, a także od warunków panujących w gałce ocznej, czy odległości od soczewki do siatkówki dna oka. W przypadku wystąpienie powikłania w postaci zaćmy wtórnej po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej, konieczne może być przeprowadzenie zabiegu dodatkowego polegającego na laserowym leczeniu zmętnień torebki tylnej. Problem zaćmy wtórnej dotyczy nawet jednej trzeciej pacjentów w ciągu dwóch lat po przebyciu operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej (lub z zastąpieniem usuwanego elementu optycznego oka w inny sposób).

Zabieg w ramach NFZ
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej jest zabiegiem refundowanym w ramach umowy z NFZ. Podobnie zresztą jak pozostałe zabiegi z implantacją dowolnej soczewki tradycyjnej- jednoogniskowej. Pacjent powinien mieć możliwość wyboru rodzaju soczewki implantowanej podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, a decyzja o wszczepieniu soczewki asferycznej powinna być podejmowana we współpracy z lekarzem okulistą celem jak najlepszego dostosowania możliwości widzenia chorego po zabiegu usunięcia zaćmy, względem jego aktywności zawodowej lub stylu życia. Warto pamiętać, że chociaż czas oczekiwania na wykonanie operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej na terenie kraju może być bardzo długi, to od 2014 roku, dzięki wprowadzeniu dyrektywy transgranicznej, możliwe jest poddanie się zabiegowi w dowolnym państwie należącym do Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Narodowy Fundusz Zdrowia powinien dokonać wypłaty kwoty równej poniesionym kosztom na operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej w zagranicznej placówce zdrowotnej.

Autor: Lek. Anna Kołodziejska

Bibliografia:
Chirurgia okulistyczna, George L. Spaeth

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg - Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej.

Zapoznaj się z innymi metodami leczenia zaćmy:

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej

Cena

od 1999 zł

Czas trwania

ok. 20 min

Znieczulenie

miejscowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

do 14 dni

Efekty

natychmiastowe

Trwałość leczenia

trwałe

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej jest zabiegiem refundowanym w ramach umowy z NFZ. Podobnie zresztą jak pozostałe zabiegi z implantacją dowolnej soczewki tradycyjnej- jednoogniskowej. Pacjent powinien mieć możliwość wyboru rodzaju soczewki implantowanej podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, a decyzja o wszczepieniu soczewki asferycznej powinna być podejmowana we współpracy z lekarzem okulistą celem jak najlepszego dostosowania możliwości widzenia chorego po zabiegu usunięcia zaćmy, względem jego aktywności zawodowej lub stylu życia. Warto pamiętać, że chociaż czas oczekiwania na wykonanie operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej na terenie kraju może być bardzo długi, to od 2014 roku, dzięki wprowadzeniu dyrektywy transgranicznej, możliwe jest poddanie się zabiegowi w dowolnym państwie należącym do Unii Europejskiej. W takiej sytuacji Narodowy Fundusz Zdrowia powinien dokonać wypłaty kwoty równej poniesionym kosztom na operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej w zagranicznej placówce zdrowotnej.
Chorzówod 3095 złRaty od 76 złWięcej
Częstochowaod 3500 złRaty od 86 złWięcej
Gdańsk od 3600 złRaty od 89 złWięcej
Krakówod 1999 złRaty od 350 złWięcej
Łódźod 3300 złRaty od 81 złWięcej
Sopotod 2750 złRaty od 98 złWięcej
Warszawaod 3500 złRaty od 86 złWięcej