Kliniki (Częstochowa)

Średnia cena operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej (Częstochowa) to 3500 zł