Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej

Operacja zaćmy +

Cena od 3500 zł Zapytaj o raty

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej jest dobrym wyborem dla pacjentów wymagających patrzenia do bliży i do dali.

Znajdź klinikę  Umów wizytę Suplementy urody 

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej

Ocena

4.27
11

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej charakterystyka

Szacuje się, iż na zaćmę zapada w ciągu roku około sześciu milionów pacjentów. Ponad połowa z nich w chwili rozpoznania choroby jest powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia. Chociaż problem sięga na tak szeroką skalę, jedynym skutecznym sposobem leczenia choroby jest zabieg operacyjnego usunięcia nieprzeziernego elementu gałki ocznej. Jednym z wyborów podejmowanych przez pacjenta może być operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej. Fakoemulsyfikacja jest procedurą bezpieczną, w chwili obecnej stosowana najpowszechniej celem rozbicia jądra soczewki. Dzięki temu możliwe jest jego odessanie przy pomocy specjalistycznych przyrządów i ograniczenie nacięcia jakie wykonuje się celem usunięcia zmętniałej soczewki. W dalszej kolejności operacyjnego leczenia zaćmy na miejsce amputowanego elementu optycznego gałki ocznej implantuje się sztuczny element mający spełniać funkcję załamywania promieni świetlnych i zapewniać dobre widzenie. W przypadku implantacji soczewek jednoogniskowych po wykonaniu operacji zaćmy pacjenci zmuszeni są korygować powstałą wadę wzroku, gdyż sztuczny aparat jest w stanie zapewnić dobre widzenie tylko do jednej, wcześniej ustalonej odległości patrzenia. W zależności od decyzji jaką podejmie pacjent, po zakończeniu procedury może on widzieć dobrze do bliży i korygować wzrok przy patrzeniu w dal, albo odwrotnie. Przy pomocy opracowywania nowych metod leczenia i korekcji wady wzroku okuliści starają się eliminować te niedogodności i zapewnić jak największy komfort funkcjonowania pacjentów, bez potrzeby stałego posługiwania się szkłami kontaktowymi lub okularami korekcyjnymi. Takie zadanie zdaje się spełniać operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej. Uzyskiwana dzięki właściwemu oszlifowaniu soczewki zdolność załamywania promieni świetlnych wpadających do układu optycznego oka zarówno z małej jak i ze znacznej odległości umożliwia pacjentom sprawne funkcjonowanie bez okularów. Efekt zabiegu w pewnym stopniu zależny jest od indywidualnych uwarunkowań danej osoby, a także zdolności układu nerwowego do przystosowywania się do patrzenia przez soczewkę multifokalną i właściwego odbioru impulsów ogniskowanych na siatkówce. Pacjentów należy uprzedzić, iż w niektórych przypadkach ostrość widzenia po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej może być niedostateczna do wykonywania niektórych czynności. Korekty wzroku mogą wymagać osoby, których aktywność zawodowa obliguje do patrzenia z bliskiej odległości z jednoczesnym realizowaniem zadań do których potrzebna jest wysoka precyzja. Zasadność podejmowania decyzji o operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej powinna być również rozważona przez osoby, które wykonują pracę w ciemnościach oraz warunkach półzmroku, a także często prowadzą samochód. W tych sytuacjach soczewki multifokalne mogą nie zapewnić wystarczająco dobrej ostrości widzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania. Pomimo tych drobnych niedogodności, które dla większości pacjentów nie są bardzo uciążliwe, operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej jest dobrym wyborem dla szerokiego grona osób i dzięki swoim zaletom oraz braku konieczności korekcji okularowej podczas codziennych czynności wymagających patrzenia do bliży i do dali, cieszy się bardzo dużą popularnością.

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej korzyści

Korzyści wynikające z operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej to przede wszystkim poprawa zdolności odbioru obrazu. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, którzy zwlekali przed rozpoczęciem leczenia i dopuścili do znacznego rozwoju katarakty i utraty przezierności układu optycznego oka. W takiej sytuacji już samo usunięcie wadliwego elementu podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej powoduję spektakularną poprawę odbioru obrazu. Dzięki wszczepieniu implantu załamującego promienie świetlne pod takim kontem by zapewnić ogniskowanie obrazów na siatkówce niezależnie od dystansu między przedmiotami, a osobą patrzącą udaje się uzyskać dobrą ostrość widzenia bez korekty okularowej do patrzenia z bliska i w dal. Dla wielu pacjentów daje to bardzo cenioną korzyść w postaci sprawnego funkcjonowania bez wykorzystania soczewek kontaktowych, czy okularów korekcyjnych po operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej.

Wskazania do wykonania zabiegu

Wskazanie do leczenia operacyjnego zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej stanowi każdy przypadek utraty przezierności układu optycznego oka, w szczególności jeśli pacjentom zależy na uniknięciu konieczności noszenia okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych po zakończeniu zabiegu. Leczenie chirurgiczne jest jedynym skutecznym sposobem przywrócenia dobrej ostrości widzenia u chorych z kataraktom. Wybór implantów wszczepianych na miejsce usuniętej soczewki jest natomiast szeroki i obejmuje soczewki o różnych właściwościach. Implant powinien być dobrany w taki sposób, aby sprostać indywidualnym preferencjom pacjenta i w jak najwyższym stopniu zapewnić komfprt funkcjonowania. Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej należy do powszechnych wyborów podejmowanych przez poddawane zabiegowi osoby. Duża popularność, którą cieszy się ta metoda leczenia wynika z zapewnienia dobrej ostrości widzenia niezależnie od dystansu dzielącego pacjenta po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej od obserwowanego przedmiotu. Dla wielu osób stanowi to bardzo dużą zaletę. Zwłaszcza jeśli pacjent przed operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej nie miał wady wzroku i nie był przyzwyczajony do noszenia okularów. Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej w takich sytuacjach może w wysokim stopniu umożliwić komfortowe funkcjonowanie takiego pacjenta.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej, chociaż ma wiele zalet i stanowi popularny wybór wśród pacjentów leczonych z powodu zaćmy, nie powinna być stosowana w niektórych wyjątkowych sytuacjach. Jako przeciwwskazania do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej wymienia się poważne schorzenia gałki ocznej, takie jak zwyrodnienie plamki żółtej, zwyrodnienie rogówki, a także jej deformacje będące przyczyną powstawania astygmatyzmu (lepszym wyborem będą wtedy soczewki cylindryczne). Poza tym odradza się operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej jako technikę leczenia zmętnienia układu optycznego oka u zawodowych kierowców, a także osób, które często prowadzą samochód, zwłaszcza w warunkach zmroku. Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej nie jest również dobrym wyborem jeśli dana osoba pracuje często w godzinach nocnych i zależy jej na dobrej ostrości widzenia. Budowa soczewki wieloogniskowej chociaż zapewnia ogniskowanie obrazów znajdujących się w różnej odległości od oka może przyczyniać się do rozmywania punktowych źródeł światła w warunkach złego oświetlenia.

Przed zabiegiem

Przed operacją zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej konieczne jest wykonanie podstawowych badań lekarskich celem sprawdzenia stanu zdrowia pacjenta i bezpieczeństwa przeprowadzenia procedury. Dzięki możliwości operowania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej w znieczuleniu miejscowym ogranicza się ryzyko działań niepożądanych związanych z wprowadzeniem pacjenta w stan znieczulenia ogólnego. Pozwala to na zakwalifikowanie do operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej większej grupy chorych. Przed operacją zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej zawsze konieczne jest wykonanie dokładnego badania okulistycznego, sprawdzenie wymiarów gałki ocznej i elementów układu optycznego, a także dobranie odpowiedniej mocy implantu.

Rodzaj znieczulenia

Najpowszechniej wybieranym rodzajem znieczulenia do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej jest znieczulenie miejscowe. Może być ono aplikowane w formie kropli podawanych na powierzchnię gałki ocznej lub iniekcji leku w przestrzeń okołogałkową. Czasem łączy się te dwa sposoby dla maksymalizacji efektów. W nielicznych wypadkach operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej przeprowadza się po uprzednim znieczuleniu pacjenta przy wykorzystaniu leków podawanych dożylnie. Dotyczy to zwłaszcza osób młodych, bardzo wrażliwych, a także niespokojnych jeśli istnieje ryzyko nieprzestrzegania poleceń lekarzy w trakcie wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej.

Jak przebiega zabieg?

Operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej rozpoczyna się od podania środków znieczulających. Przeważnie stosowane są leki o działaniu miejscowym. Powierzchnie gałki ocznej zakrapla się odpowiednim produktem oftalmologicznym. Znieczulenie okołogałkowe polega na podaniu leków o działaniu ograniczającym przewodzenie bodźców bólowych bezpośrednio w okolicę tkanek wokół gałki ocznej. Po około dwóch godzinach od iniekcji lekarstwa, kiedy pacjent przestanie rejestrować wrażenia bólowe z danej okolicy możliwe jest przystąpienie do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej. Chory zostaje ułożony na stole zabiegowym w warunkach sali operacyjnej. Usta oraz nos przed operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej zostają przykryte jednorazową maseczką ochronną. Powieki unieruchamia się specjalną rozwórką. Może to wiązać się z nieprzyjemnymi odczuciami i dyskomfortem podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej, jednak nie powinno być przyczyną doznań bólowych. Okolica gałki ocznej zostaje oczyszczona przed rozpoczęciem operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej. Chirurg wykonuje niewielkie nacięcie na powierzchni gałki ocznej przez które możliwe będzie uzyskanie dostępu do komory oka. Operując mikroskopijnymi narzędziami rozbija jądro zmętniałej soczewki na drobne elementy, które następnie odsysa, a na ich miejsce implantuje sprawny aparat mający zastąpić usunięty element układu optycznego oka. Przed zakończeniem operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej zabezpiecza się niewielkie nacięcie przy pomocy chirurgicznego szwu.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej zapewnia natychmiastowy efekt w postaci poprawy zdolności widzenia. Polega on na poprawie ostrości widzenia od razu po usunięciu nieprzeziernego elementu układu optycznego oka. Po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej potrzeba jeszcze około dwóch tygodni, aby układ nerwowy pacjenta przystosował się do właściwego odbioru obrazów padających na siatkówkę dna oka oraz ich interpretacji. Po tym czasie przeważnie już wiadomo, czy dana osoba po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej będzie wymagała korekty okularowej, czy implant wieloogniskowy zapewni prawidłowe widzenie zarówno do bliży jak i do przedmiotów znajdujących się w dużej odległości.

Efekty po zabiegu

Efekty osiągane dzięki operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej to przede wszystkim przywrócenie przezierności układu optycznego oka, a tym samym dobrej zdolności widzenia. Dodatkowe korzyści uzyskiwane są dzięki zastosowaniu implantu zapewniającego dobre ogniskowanie obrazu zarówno przy patrzenia do bliży jak i w dal. Dzięki temu po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej pacjenci nie muszą stosować okularów korygujących wadę wzroku. W nielicznych przypadkach, kiedy moc soczewki nie zapewnia dobrego ogniskowania obrazu, zwłaszcza podczas wykonywania precyzyjnych czynności w niewielkiej odległości od układu optycznego oka, konieczne może być dopasowanie odpowiednich szkieł korygujących wadę wzroku.

Zalecenia po zabiegu

Po zabiegu usunięcia katarakty poprzez operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej pacjenci powinni zgłaszać się regularnie na wizyty kontrolne u okulisty. Chociaż sztuczny aparat przejmujący funkcje akomodacyjne usuniętego elementu optycznego oka u większości pacjentów dobrze sprawdza się do zapewnienie wystarczająco ostrego obrazu przedmiotów położonych blisko, jak i tych znajdujących się w większej odległości, niektórzy z pacjentów mogą być niezadowoleni z efektów zabiegu i wymagać dobrania odpowiednich soczewek kontaktowych lub szkieł korekcyjnych. Wykonanie badania kontrolnego zaleca się w dniu po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej, a następnie w wyznaczonych przez okulistę terminach. Poza tym należy stosować przepisane przez lekarza leki – najczęściej w formie kropel do podawania bezpośrednio na powierzchnię gałki ocznej. Zazwyczaj po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej stosuje się krople oftalmologiczne z antybiotykami oraz środkami zmniejszającymi ryzyko rozwoju zapalenia.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Efekt operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej jest przeważnie trwały. W niektórych przypadkach może dojść do pogorszenia widzenia z powodu rozwoju zaćmy wtórnej związanej ze zmętnieniem tylnej torebki soczewki. Jej usunięcie jest jednak mało skomplikowane, a okulista może przeprowadzić zabieg przywracający dobrą ostrość widzenia w warunkach dobrze wyposażonego gabinetu zabiegowego. Zabieg usunięcia zmętnienia tylnej torebki soczewki po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej wykonuje się najczęściej przy wykorzystaniu lasera neodymowego YAG. Przy jego pomocy w centrum zmętniałej torebki wycina się otwór, który przywraca dobre przewodnictwo promieni świetlnych i odbiór obrazu na siatkówce oka.

Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Dzięki uważnemu przestrzeganiu zaleceń lekarskich przez pacjenta podczas wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej, a także w okresie okołooperacyjnym i w trakcie rekonwalescencji udaje się w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko powikłań. Ponieważ w większości przypadków operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, a pacjent pozostaje przytomny podczas trwania całego zabiegu istotne, aby słuchał on i wykonywał polecenia personelu medycznego. Chirurg na bieżąco powinien podawać informację o wykonywanych czynnościach podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej i uprzedzać w przypadku możliwie nieprzyjemnych lub silnych doznań. Zadaniem pacjenta jest wtedy kierować wzrok we wskazany przez chirurga punkt lub pozostawać bez ruchu, kiedy z kolei o takie postępowanie zostanie poproszony. W przypadku nie zastosowania się pacjenta do próśb personelu medycznego, a zwłaszcza okulisty wykonującego operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej istnieje zwiększone ryzyko zwichnięcia soczewki, jej przemieszczenia się do tylnej komory oka lub nieprawidłowej implantacji sztucznego aparatu. Zwiększa się także zagrożenie uszkodzenia elementów oka, naczyń krwionośnych i wystąpienia krwawienia.

Możliwe powikłania po zabiegu

Do najczęstszych powikłań operacyjnego leczenia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej należy zmętnienie torebki tylnej soczewki. Jest to powikłanie późne. Szacuje się, że może ono pojawić się nawet u co trzeciego pacjenta po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej w przecięgu dwóch lat od zabiegu. Objawy zmętnienie torebki tylnej soczewki po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej to przede wszystkim zamglenie widzenia i postępujący spadek ostrości odbioru obrazów. Poza tym operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej jak każdy zabieg chirurgiczny wiąże się z ryzykiem zdarzeń niepożądanych oraz powikłań. Chociaż są one stosunkowo rzadkie, a operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej należy do procedur bezpiecznych należy pamiętać, iż powikłanie w postaci uszkodzenia naczyń krwionośnych i wystąpienia krwotoku może utrudnić przebieg procedury i zagrażać wystąpieniem poważniejszych powikłań. Poza tym operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej może wiązać się z ryzykiem rozwinięcia powikłań w postaci zapalenia elementów gałki ocznej i zakażenia.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Po operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej nie ma konieczności przeprowadzania zabiegów dodatkowych. Chociaż implanty wieloogniskowe zazwyczaj w dobrym stopniu korygują wadę wzroku i zapewniają dobry odbiór obrazu zarówno przy patrzeniu na przedmioty położone blisko jak i w dużej odległości, w niektórych przypadkach pacjenci mogą wymagać dodatkowej korekcji widzenia. Dotyczy to zwłaszcza osób po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej, które wykonują czynności bardzo precyzyjne, z koniecznością uzyskania dużej ostrości obrazu.

Autor: Lek. Anna Kołodziejska

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg - Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej.

Zapoznaj się z innymi metodami leczenia zaćmy:

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej

Cena

od 3500 zł

Czas trwania

20 min

Znieczulenie

miejscowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

ok. 14 dni.

Efekty

natychmiastowe

Trwałość leczenia

permanentna

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Soczewki wieloogniskowe należą do implantów uznawanych za ponad podstawowe i z tego względu operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej nie jest wykonywana w ramach umowy z NFZ.
Chorzówod 6900 złRaty od 170 złWięcej
Częstochowaod 3500 złRaty od 86 złWięcej
Gdańsk od 6200 złRaty od 153 złWięcej
Krakówod 8500 złRaty od 210 złWięcej
Łódźod 8000 złRaty od 197 złWięcej
Sopotod 5700 złRaty od 141 złWięcej
Warszawaod 4790 złRaty od 118 złWięcej