Kliniki (Warszawa)

Średnia cena operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki multifokalnej (Warszawa) to 3930 zł