Kliniki (Kraków)

Średnia cena operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej torycznej (Kraków) to 4950 zł