Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej

Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej

Cena od 400 zł Zapytaj o raty

Zakrzepica okołoodbytnicza objawia się nagłym powstaniem niewielkiego, ale bardzo bolesnego guzka okolicy odbytu. Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej polega na całkowitym wycięciu powstałego guzka.

Znajdź klinikę  Umów wizytę

Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej

Ocena

4.67
6

Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej- charakterystyka

Hemoroidy, czyli choroba polegająca na poszerzeniu naczyń splotu żylnego kanały odbytu obecne na którymś etapie życia dotyka większości z nas. Według niektórych statystyk problem może dotyczyć nawet połowy społeczeństwa w grupie osób powyżej osiemnastego roku życia, podczas gdy u dzieci zakrzepica okołoodbytnicza występuje sporadycznie.

Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej

U pacjentów dorosłych hemoroidy, stanowiące chorobę naczyń żylnych splotu okołoodbytniczego często przyczynia się do rozwoju dolegliwości takich jak ból, pieczenie i świąd, które szczególnie dotkliwie odczuwane są podczas wypróżniania. W pierwszej kolejności, zanim dojdzie do powstania zakrzepicy okołoodbytniczej i konieczności jej operacyjnego usunięcia, warto jest wdrożyć odpowiednie leczenia zachowawcze zmierzające do poprawy warunków panujących w kanale odbytu i zmniejszających ryzyko dalszego poszerzania naczyń żylnych, zastoju krwi, a w konsekwencji tworzenia zakrzepów. Jeśli jednak odpowiednia profilaktyka zostanie wdrożona za późno i dojdzie do postępu choroby konieczne może być podjęcie leczenia metodą operacyjnego usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej. Warto pamiętać, że nawet po leczeniu tym sposobem pacjent w dalszym ciągu powinien uważać na skład swojej diety i stosować się do zaleceń lekarskich, aby uniknąć nawrotu choroby po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej.

Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej- korzyści

Korzyści wynikające z przeprowadzenia operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej to przede wszystkim poprawa stanu zdrowia. Pacjenci po zagojeniu rany powstałej w wyniku leczenia metodą operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej przestają odczuwać bolesne dolegliwości ze strony kanały odbytu podczas wypróżniania. Jeśli leczenia przebiega prawidłowo i żylaki odbytu nie nawracają, chorzy po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej mogą cieszyć się z całkowitego usunięcia dolegliwości takich jak świąd, pieczenie oraz dyskomfort. Poza tym po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej chorzy przestają obserwować świeżą krew wydostającą się z kanału odbytu podczas parcia na stolec lub obecną na papierze toaletowym po zakończeniu defekacji. Samo to może już stanowić o znacznej poprawie komfortu funkcjonowania pacjenta, który nie obawia się obecności poważniejszej choroby lub rozwoju groźnych dla życia powikłań.

Wskazania do wykonania zabiegu

Leczenie żylaków odbytu metodą operacyjnego usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej jest ostatecznym postępowaniem, które wskazane jest u pacjentów z bardzo zaawansowanymi zmianami. Przed zastosowaniem leczenia sposobem operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej należy rozważyć możliwość wdrożenia leczenia zachowawczego lub innych metod mających na celu usunięcie miejsc poszerzenia splotu żylnego kanału odbytu. Dopiero kiedy inne metody zawiodą, a w żylakach odbytu pojawi się zakrzepica, a często idące za tym dolegliwości bólowe o znacznym nasileniu, należy rozpatrzyć wdrożenie leczenia metodą operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Nie należy przeprowadzać operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej u pacjentów w złym stanie ogólnych. Zwłaszcza jeśli istnieje znaczne ryzyko rozwoju powikłań w związku z samą operacją i jeśli istnieje możliwość odroczenia w czasie wykonania operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej do momentu ustabilizowania stanu zdrowia na tyle, że możliwe będzie bezpieczniejsze przeprowadzenie zabiegu. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów po świeżo przebytym zawale serca, udarze mózgu, świeżych urazach wielonarządowych, czy z innymi chorobami, które w znacznym stopniu upośledzają siły obronne ustroju i mogą wiązać się ze zwiększeniem zagrożenia rozwoju powikłań lub komplikacji podczas lub po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej.

Przed zabiegiem

Przed operacją usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej pacjenci proszeni są o zgłoszenie się do szpitala na czczo. Ostatni posiłek należy spożyć przynajmniej na 12 godzin przed operacją usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej. Zazwyczaj może to być lekka kolacja spożyta wieczorem w przeddzień zabiegu. Poza tym jeśli istnieje taka potrzeba pacjenci jeszcze przed zakwalifikowaniem do leczenia metodą operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej proszeni są o poszerzenie panelu badań diagnostycznych. W niektórych przypadkach zasadne jest na przykład wykonanie kolonoskopii przed operacją usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej co ma na celu wykluczenie innych przyczyn chorobowych mogących powodować niektóre z obserwowanych dolegliwości (między innymi obecność krwi w kale lub podczas wypróżniania). W razie wystąpienia wszelkich dodatkowych dolegliwości w dniu planowanej operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej lub w czasie okołozabiegowym należy zgłosić objawy lekarzowi.

Rodzaj znieczulenia

W przypadku konieczności wykonania leczenia metodą operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej pacjentom mogą zostać zaproponowane dwa sposoby znieczulenia. Istnieje możliwość zastosowania znieczulenia ogólnego, kiedy operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej przeprowadzana jest w stanie snu wywołanego środkami farmakologicznymi. Druga metoda polega na podaniu do kanały kręgowego w odcinku lędźwiowym lidokainy- substancji o działaniu blokującym przewodzenie impulsów czucia bólu w zakończeniach nerwowych. Przy wykorzystaniu tej drugiej metody pacjenci mogą czuć dotyk podczas operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej, jednak nie odczuwają bólu. Dodatkowo stosuje się też środki farmakologiczne podawane dożylnie, czym zabezpiecza się chorych przed nadmiernym niepokojem i stresem na czas wykonywania operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej. Zazwyczaj anestezjolodzy dobierają metodę najbezpieczniejszą dla danej osoby i w pierwszej kolejności to właśnie ona jest proponowana choremu jako znieczulenie do operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Jak przebiega zabieg?

Celem przeprowadzenia zabiegu metodą operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej pacjenci przyjmowani są do szpitala najpóźniej rano, w dniu wykonania zabiegu. Po podpisaniu potrzebnych zgód na wybraną metodę leczenia, a także wykonania niezbędnych badań diagnostycznych pacjenci transportowani są na blok operacyjny. Tam układani są na stole operacyjnym. Aby uzyskać niezbędny do przeprowadzenia operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej dostęp do pożądanej okolicy ciała, chirurg układa nogi pacjenta na specjalnych podpórkach utrzymujących kończyny zgięte w kolanach i uniesionych w górę. Anestezjolog wykonuje znieczulenie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (znieczulenie ogólne lub podawane do kanału kręgowego w okolicy lędźwiowej). Po wprowadzaniu pacjenta w stan znieczulenia chroniącego go przed odczuwaniem bólu podczas operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej okolice kanału odbytu oczyszcza się kilkakrotnie. Przed przystąpieniem do zabiegu chirurdzy przykrywają ciało pacjenta jałowymi serwetami, zabezpieczając w ten sposób pole operacyjne przed niepotrzebnym przenoszeniem drobnoustrojów z innych, niezdezynfekowanych tkanek. Następnie chirurg może przystąpić do właściwego etapu operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej. Poszerzone naczynia żylne w których doszło do powstania zakrzepu zostają odpowiednio podwiązane, co zabezpiecza przed krwawieniem, a następnie patologiczne miejsca zostają wycięte. Z oczywistych względów kanał odbytu pozostawia się bez opatrunku. Ważne jest jednak, aby po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej pacjent stosował się do wskazówek lekarskich i dbał o zachowanie miejsc intymnych w czystości i w suchych warunkach, a także unikał nadmiernego parcia podczas wydalania stolca, co mogłoby wpłynąć na wzrost ciśnienia w naczyniach żylnych i spowodować nawrót choroby. Odpowiednia profilaktyka praktykowana przez pacjenta po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej jest bardzo ważnym czynnikiem chroniącym przed nawrotem choroby i dolegliwości.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Zazwyczaj już w kilka dni po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej możliwy jest powrót pacjentów do pracy zawodowej i codziennej aktywności. W pewnym zakresie okres też może ulec skróceniu pod warunkiem stosowania odpowiedniej profilaktyki nawrotu choroby, tworzenia zaparć, a także rozwoju zakażenia tkanek okolicy odbytu po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej. Warto jednak zgłaszać się do leczenia zanim dojdzie do powstania zakrzepicy w naczyniach kanału okołoodbytniczego i konieczne będzie podjęcie leczenia operacyjnego celem usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej.

Efekty po zabiegu

Efekty operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej to przede wszystkim usunięcie chorych naczyń żylnych z zakrzepicą. Poprawie ulega stan zdrowia pacjenta. Dzięki przeprowadzeniu leczenia metodą operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej zmniejsza się ryzyko rozwoju powikłań spowodowanych chorobą pacjenta, w tym między innymi zakażenia w okolicy chorych tkanek. Po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej i zagojeniu okolicy kanału odbytu pacjenci mogą cieszyć się z powodu ustąpienia dolegliwości bólowych występujących stale lub podczas wypróżniania. Po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej ulega zahamowaniu ewentualne krwawienie z uszkodzonych naczyń splotu żylnego kanału odbytu, a dzięki temu pacjenci przestają tracić krew podczas wypróżniania i nie muszą niepokoić się pod tym względem o swój stan zdrowia.

Zalecenia po zabiegu

Zaleca się, aby po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej pacjenci dbali o utrzymywanie okolicy odbytu w czystości. Odpowiednia higiena i dbanie o tę okolicę ciała ma duże znaczenie w unikaniu niektórych powikłań, jak na przykład zakażenie, infekcja w miejscu rany i rozwój stanu zapalnego, a nawet ropnia w tkankach podskórnych. Ważne jednak, aby po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej unikać zażywania gorących kąpieli, które mogą wpływać na poszerzanie splotów żylnych i wywoływać nawrót objawów chorobowych. W przypadku nie zagojonej rany skórnej tuż po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej przedłużające się przebywanie w gorącej wodzie może zwiększyć ryzyko krwawienia z odbytu. Na kilka dni po zabiegu warto ograniczyć aktywność fizyczną, jednak kiedy dolegliwości bólowe ustąpią, pacjent może, a nawet powinien wrócić do codziennej aktywności w tym między innymi pracy zawodowej, a nawet aktywności fizycznej. Ma to znaczenie dla uniknięcia nawrotu choroby, ponieważ wysiłek fizyczny wpływa pozytywnie na wspomaganie pracy jelit, a tym samym wraz z odpowiednią, bogatą w błonnik dietą może zmniejszać ryzyko zaparć. Tak jak wspomniano, po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej ważne jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki mającej na celu zapobieżenie nawrotowi choroby. Ważne jest unikanie pokarmów i trybu życie mogących wywoływać zaparcia, które z kolei poprzez podnoszenie ciśnienia w kanale odbytu podczas wypróżniania mogą promować niekorzystne zmiany w układzie naczyń splotu żylnego kanału odbytu. Jeśli jest to konieczne pacjenci mogą wspomagać leczenie po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej środkami zmiękczającymi masy kałowe, aby przeciwdziałać tworzeniu zaparć i wynikających z tego konsekwencji. W dalszej kolejności jeśli zaparcia i dolegliwości ze strony układu pokarmowego nawracają pomimo stosowania się pacjenta do zaleceń lekarskich, spożywania pokarmów bogatych w błonnik, picia dostatecznie dużej ilości płynów i regularnej aktywności fizycznej warto zastanowić się nad rozszerzeniem diagnostyki celem poszukiwania przyczyny takiego stanu rzeczy. Zwłaszcza jeśli po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej pacjent wciąż obserwuje świeżą krew w kale lub na powierzchni papieru toaletowego, albo skarży się na inne, niekojące objawy.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Docelowo efekt leczenia metodą operacyjnego usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej powinien być trwały. W przypadku stosowania się przez pacjenta do zaleceń lekarskich, a także odpowiedniej profilaktyki zaparć często ten efekt udaje się osiągnąć. Jeśli jednak dojdzie do nawrotu choroby i ponownego wytworzenia zakrzepicy w poszerzonym splocie okołoodbytniczym konieczne może być powtórne przeprowadzenie operacji zakrzepicy okołoodbytniczej. W łagodnych przypadkach, zanim dojdzie do zakrzepicy splotu żylnego okołoodbytniczego możliwe jest zastosowanie leczenia zachowawczego zmierzającego do cofnięcia zmian oraz łagodniejszych od metody operacyjnego usuwania zakrzepicy okołoodbytniczej sposobów postępowania. Możliwości zabiegowego leczenia poszerzonych splotów żylnych odbytu obejmują krioterapię, opaskowanie naczyń żylnych, usuwanie laserowe chorobowych zmian. Warunkiem podjęcia leczenia tymi metodami jest zgłoszenie się pacjenta do lekarza zanim dojdzie do powstania zakrzepicy. W tych przypadkach podjęcie leczenia metodą operacyjnego usuwania zakrzepicy okołoodbytniczej często jest już koniecznością.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej


Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Celem uniknięcia powikłań po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej zaleca się, aby pacjenci bezwzględnie stosowali się do zaleceń lekarza odpowiedzialnego za proces leczenia, a także by w razie pojawienia się jakichkolwiek niepokojących dolegliwości przekazywali o tym informacje lekarzowi. Pacjenci powinni poinformować chirurga jeszcze przed rozpoczęciem leczenia metodą operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej o wszystkich stosowanych przewlekle i aktualnie środkach farmakologicznych, w tym przede wszystkim o lekach wykazujących działanie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe. Należy pamiętać, że niektóre z tych substancji dostępne są w sprzedaży bez recepty w produktach reklamowanych jako środki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy). O stosowaniu tych leków lekarz również powinien zostać poinformowany. Być może pojawi się konieczność odstawienia niektórych leków na czas lub jeszcze przed wykonaniem operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej. Jest to ważne zwłaszcza dla uniknięcia powikłania w postaci nasilonego lub przedłużającego się krwawienia w trakcie lub po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej. Dodatkowo warto poinformować lekarza jeśli w wiemy, iż w rodzinie występowały choroby jelit. Dotyczy to zwłaszcza wywiadu nowotworowego, co może wpłynąć na poszerzenie diagnostyki przed przeprowadzeniem operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej. Tuż po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej należy unikać gorących kąpieli, utrzymywać okolice odbytu w czystości i w suchych warunkach, a także zaleca się przestrzegania wskazówek dietetycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka zaparć.

Możliwe powikłania po zabiegu

Najczęściej zdarzającym się powikłaniem w trakcie oraz po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej jest krwawienie wynikające z uszkodzenia naczyń krwionośnych splotu okołoodbytniczego lub z rozejścia się szwów. Wśród pozostałych powikłań wymienia się infekcję, stan zapalny w miejscu operacji, utrudnienie i przedłużające się gojenie rany, a także nawrót dolegliwości spowodowanych niewystarczającym usunięciem zmian podczas przeprowadzania operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej lub wynikający z braku stosowania lub nieodpowiedniej profilaktyki po zabiegu. W przypadku zainfekowania rany po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej może dojść do wytworzenia ropnia. Wiąże się to często z koniecznością interwencji chirurgicznej i nacięcia tkanek celem wydobycia treści ropnej na zewnątrz, a także z potrzebą leczenia poprzez stosowanie środków o działaniu bakteriobójczym. Odpowiednia higiena w miejscu po operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej ma duże znaczenie i pomaga w zmniejszeniu ryzyka rozwoju ropnia podskórnego.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Jeśli objawy wynikające z obecności żylaków odbytu w tym między innymi krwawienie towarzyszące wypróżnianiu, ból lub uczucie dyskomfortu pojawiły się u pacjenta po raz pierwszy warto wraz z lekarzem zastanowić się, czy po pierwsze podejmowanie natychmiastowo leczenia zabiegowego poprzez wykonanie operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej jest zasadne i czy w pierwszej kolejności nie należałoby zastanowić się nad podjęciem leczenia zachowawczego, a dopiero w dalszym procesie terapeutycznym i w przypadku niepowodzenia innych metod kierować pacjenta do leczenia operacyjnego. Poza tym, jeśli krew została zaobserwowana przez pacjenta pierwszorazowo, warto zastanowić się nad pogłębieniem diagnostyki w kierunku ewentualnych chorób jelita grubego, nawet jeśli krew w stolcu można wytłumaczyć obecnością hemoroidów. Jest to istotne zwłaszcza u pacjentów w średnim wieku i starszych, a także u tych gdzie w wywiadzie rodzinnym uzyskano informację o obecności chorób jelita grubego, takich jak polipy oraz guzy pochodzenia nowotworowego. W tych przypadkach proponuje się pacjentom przeprowadzenie diagnostyki przy pomocy badania kolonoskopowego przed wykonaniem operacji usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej. Poza uzyskaniem informacji odnośnie stanu jelita grubego i ewentualnego potwierdzenia lub wykluczenia tym sposobem innych chorób jelita grubego, dzięki przeprowadzeniu kolonoskopii przed samą operacją usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej można uzyskać cenne informacje dotyczące stanu splotów żylnych schowanych wewnątrz kanału odbytu i z tego względu niedostępnych gołym okiem.

Autor: Lek. Anna Kołodziejska

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg - Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej.

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej

Cena

od 400 zł

Czas trwania

ok. 60 min

Znieczulenie

ogólne lub dokanałowe

Hospitalizacja

zazwyczaj 1 dzień po zabiegu

Czas regeneracji

ok. tygodnia

Efekty

natychmiastowe

Trwałość leczenia

docelowo trwałe

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Operacja usunięcia zakrzepicy okołoodbytniczej jest zabiegiem wykonywanym w ramach NFZ. Pacjenci objęci ubezpieczeniem mogą liczyć na bezpłatne leczenie tą metodą.
Częstochowaod 400 złWięcej
Krakówod 400 złWięcej
Wrocławod 500 złRaty od 87 złWięcej