Kliniki (Kraków)

Średnia cena operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki torycznej (Kraków) to 4290 zł