Plastyka powiek górnych - metoda nieinwazyjna Plazma Maglev

Plastyka powiek górnych - metoda nieinwazyjna Plazma Maglev

Cena od 990 zł Zapytaj o raty

Plastyka powiek górnych - metoda nieinwazyjna Plazma Maglev - Podstawową zaletą tej metody jest to, że do przeprowadzenia tego zabiegu nie jest wymagane jakiekolwiek naruszenie ciągłości tkanek.

Znajdź klinikę  Umów wizytę

Plastyka powiek górnych - metoda nieinwazyjna Plazma Maglev

Ocena

3.33
9

Plastyka powiek górnych - metoda nieinwazyjna Plazma Maglev- charakterystyka

Starzenie się jest procesem zasadniczo nieuniknionym, który to – prędzej czy później – w końcu dopada każdego człowieka. Z biegiem lat zawartość wody w ludzkich tkankach zmniejsza się, oprócz tego dochodzi również do osłabienia włókien kolagenowych – wymienione zjawiska stanowią jedynie przykłady procesów, przez które u pacjentów pojawiają się zmiany związane ze starzeniem się organizmu.

Plastyka powiek górnych - metoda nieinwazyjna Plazma Maglev

U różnych osób oznaki mijającego czasu mogą być całkowicie odmienne. U jednych pacjentów dochodzi do pojawienia się przede wszystkim zmarszczek w obrębie twarzy, u innych z kolei procesy starzenia widoczne mogą być przede wszystkim w obrębie ich szyi. Czas wpływa niekorzystnie na wiele innych elementów ludzkiej twarzy, w tym również na chroniące gałki oczne powieki górne.

Powieki pełnią bardzo ważne funkcje. Jako ich przykład można podać chociażby to, że poprzez mruganie możliwe jest usuwanie drobnych ciał obcych z powierzchni oka, a także nawilżanie powierzchni narządu wzroku. Zakrycie gałki ocznej powiekami podczas snu zapewnia ochronę gałki ocznej przed wysuszeniem. Powieki są jednak również i jednym z elementów, których wygląd wpływ na całościową prezentację twarzy pacjentów.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Na skutek procesów starzenia się w obrębie powiek dochodzić może do osłabienia jędrności i utraty elastyczności tych struktur. Skutkiem tego może być np. nadmierne obniżenie powieki górnej, skutkujące nawet – poprzez zakrywanie części gałki ocznej – występowaniem zaburzeń widzenia. Innymi problemami, które mogą pojawiać się w okolicy powiek, są tzw. kurze łapki oraz zmarszczki mimiczne tego rejonu ciała.

Współcześni pacjenci nie są zmuszeni do tego, aby po prostu pogodzić się z posiadaniem zmian związanych z procesami starzenia się – medycyna oferuje w końcu szereg różnych metod, dzięki którym możliwe jest odmłodzenie okolic powiek górnych. Pacjenci mogą wybierać spośród wielu różnych zabiegów, wśród których znajdują się zarówno procedury inwazyjne, jak i te całkowicie nieinwazyjne. Przykładem tych pierwszych może być chirurgiczny lifting powiek, z kolei wśród zabiegów o znacznie mniejszej inwazyjności wymienić można chociażby lifting przy pomocy medycznych nici, zabiegi z zastosowaniem medycznych substancji wypełniających czy też iniekcje preparatów osocza bogatopłytkowego. Zabiegiem, który stosunkowo niedawno stał się dostępny dla pacjentów, jest plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych. Pacjenci mogą być zainteresowani tą nową metody korekty powiek górnych chociażby ze względu na jej brak inwazyjności, uwagę mogą jednak wzbudzać również i inne zalety tej procedury.

Plastyka powiek górnych - metoda nieinwazyjna Plazma Maglev- korzyści

Podstawową zaletą plastyki powiek górnych plazmą Maglev jest to, że do przeprowadzenia tego zabiegu nie jest wymagane jakiekolwiek naruszenie ciągłości tkanek. Pacjentów interesować może również to, że dzięki zastosowaniu znieczulenia, przebycie zabiegu nie jest związane z doświadczaniem dolegliwości bólowych. Dla osób wyjątkowo zabieganych, mających na co dzień dużo obowiązków, zaletą zabiegu plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych może być także to, że do jego przeprowadzenia wystarcza zaledwie kilkanaście minut, a już po zakończeniu zabiegu – nawet jeszcze tego samego dnia - zasadniczo możliwe jest powrócenie do standardowych zobowiązań.

Wskazania do wykonania zabiegu

Zabieg plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych wykonywany może być przede wszystkim u tych pacjentów, którzy chcieliby poprawić wygląd swoich okolic oczu. Dzięki przebyciu tej procedury możliwe jest poprawienie elastyczności skóry powiek czy też doprowadzenie do wzmożenia jej jędrności. Wskazaniem do zabiegu może być również chęć zlikwidowania istniejących u pacjenta zmarszczek w okolicy górnej powieki czy zredukowanie tzw. cieni (sińców) pod oczami. Przy pomocy plazmy możliwe jest też zlikwidowanie istniejących w obrębie powiek górnych przebarwień skórnych.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Plastyka powiek z wykorzystaniem plazmy to procedura, której przebycie ma na celu poprawę wyglądu pacjentów. Wszelkie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wykonywane są tylko u takich pacjentów, którzy znajdują się w dobrej ogólnej kondycji zdrowotnej. Z tego właśnie względu zabieg plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych może być przeciwwskazany u osób ze schorzeniami nowotworowymi czy u pacjentów z różnymi chorobami przewlekłymi, których przebieg jest w danym momencie nieunormowany (jako przykłady takich jednostek można podać przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność serca czy cukrzycę). Procedury nie wykonuje się również u kobiet będących w ciąży oraz karmiących piersią, a także u pacjentów obojga płci, u których istnieją jakieś aktywne procesy infekcyjne w rejonie ciała, który to miałby być poddawany działaniu plazmy.

Przed zabiegiem

Zanim u pacjenta zostanie przeprowadzony zabieg plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych, najpierw odbywa się konsultacja ze specjalistą, który miałby wykonywać tę procedurę. Najważniejszym celem takiej konsultacji jest ocenienie, czy pacjent rzeczywiście może uzyskać oczekiwane korzyści z korekty powiek przy wykorzystaniu plazmy. Aby móc to stwierdzić, okolice powiek górnych pacjenta są przede wszystkim dokładnie oglądane.

Poza poszukiwaniem wskazań do zabiegu plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych, podczas konsultacji istnieje również konieczność wykluczenia istnienia u pacjenta jakichkolwiek ewentualnych przeciwwskazań do przebycia procedury. Z tego względu z pacjentem zebrany może być dokładny wywiad chorobowy (czasami pacjenci otrzymują specjalny kwestionariusz, w którym wymienione są potencjalne przeciwwskazania do zabiegu).

Jeżeli pacjent zostanie zakwalifikowany do nieinwazyjnej plastyki powiek, to wtedy możliwe staje się już ustalenie terminu przeprowadzenia zabiegu. Zanim pacjent opuści placówkę medyczną możliwe jest, że zostaną wykonane zdjęcia przedstawiające okolice jego powiek górnych. Celem takiego postępowania jest to, aby możliwe było porównaniu stanu tej okolicy ciała pacjenta przed zabiegiem z tym, jaki o ton będzie już po zabiegu – dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu zdecydowanie łatwiej będzie później ocenić, czy zabieg plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych rzeczywiście przyniósł pożądane rezultaty.

Na sam koniec konsultacji pacjent otrzymuje jeszcze pewne wskazówki co do tego, jak powinien on postępować przed przybyciem na zabieg. Istotne jest to, aby w dniu procedury przybyć do kliniki bez makijażu, dodatkowo w tym dniu pacjent – w celu oczyszczenia twarzy – nie powinien używać jakichkolwiek drażniących skórę preparatów. Czasami pacjenci mogą się zastanawiać, czy przed zabiegiem plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych mogą oni zjeść jakiś posiłek, czy też powinni oni zgłosić się do placówki medycznej będąc na czczo. Otóż w przypadku omawianego zabiegu stosowane jest znieczulenie miejscowe, a nie ogólne, dlatego też pacjenci zdecydowanie nie muszą powstrzymywać się od spożywania pokarmów w okresie poprzedzającym procedurę.

Rodzaj znieczulenia

Plastyka powiek górnych z użyciem plazmy jest co prawda zabiegiem nieinwazyjnym, mimo tego występujące pod wpływem działania plazmy zjawiska potencjalnie mogłoby doprowadzać do występowania u pacjentów dolegliwości bólowych. Z tego względu zanim zostaną podjęte jakiekolwiek zasadnicze działania, najpierw skóra w okolicy powiek górnych podlega znieczuleniu – w przypadku zabiegu plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych wykorzystywane jest znieczulenie miejscowe.

Jak przebiega zabieg?

Jak już wspomniano powyżej, zabieg plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych rozpoczyna się od miejscowego znieczulenia tych okolic oczu, które będą poddawane odmładzającym ingerencjom. W tym celu w okolice powiek górnych nakładany jest krem znieczulający.

Po upewnieniu się, że pacjent nie będzie doświadczał jakiegokolwiek dyskomfortu, możliwe staje się rozpoczęcie zasadniczego etapu zabiegu. Zanim jednak zostanie opisany przebieg korekty powiek górnych przy pomocy plazmy, najpierw należałoby wspomnieć o tym, czym ta plazma w ogóle jest. Plazma uznawana jest za czwarty (obok stałego, ciekłego i gazowego) stan skupienia. Tworzą ją zjonizowane cząstki materii, które ostatecznie mają stan skupienia przypominający gaz. Plazma nie bierze się znikąd – do przeprowadzenia opisywanego zabiegu wymagany jest specjalne urządzenie z generatorem plazmy.

Zabieg plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych polega na emitowaniu drobnych wiązek plazmy. Odbywa się to dzięki wytwarzaniu przez generator specjalnych łuków elektrycznych. Końcówka urządzenia przypomina igłę, pacjenci nie muszą się jednak obawiać – generowanie plazmy odbywa się bez styczności tej części generatora z ich skórą.

Istotą nieinwazyjnej plastyki powiek górnych przy pomocy plazmy jest niejako odparowywanie zewnętrznych warstw skóry okolicy oka. Odbywa się to punktowo – poszczególne wiązki plazmy działają na skórę co około 0,5-1 mm. Już samo odparowanie części komórek sprawia, że zwiększa się elastyczność skóry powiek górnych, dzięki czemu wstępne rezultaty zauważalne są nawet już w trakcie przeprowadzania zabiegu plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych.

Całkowity czas trwania procedury nie przekracza zwykle kilkunastu minut – do odmłodzenia powiek górnych wystarczające jest nawet 15-30 minut. Bezpośrednio po zakończeniu zabiegu pacjent wraca do domu – nie jest wymagane nawet krótkotrwałe pozostawanie w placówce medycznej.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Nie tylko zabieg plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych trwa krótko, ale i krótko trwa rekonwalescencja po jego przebyciu. Jeżeli nawet po procedurze pojawiają się jakieś ślady jej przebycia, to zanikają one w ciągu kilku (maksymalnie pięciu-siedmiu) dni. W tym okresie funkcjonowanie pacjentów (m.in. widzenie) nie jest w żadnym stopniu zaburzone – podejmowanie zwyczajnych obowiązków jest wtedy jak najbardziej możliwe.

Efekty po zabiegu

Rezultatem zabiegu plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych jest wspomniany już wzrost elastyczności skóry powiek pojawiający się bezpośrednio podczas procedury, ale nie tylko. Plazma ostatecznie doprowadza nie tylko do punktowego usunięcia powierzchniowej warstwy skóry, ale i dodatkowo pod jej wpływem dochodzi do pobudzenia naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu. Bazują one m.in. na stymulacji produkcji włókien kolagenowych, dochodzi także do przebudowy już istniejących włókien tego białka. Z wymienionych względów wstępny efektu korekty powiek przy użyciu plazmy pojawia się od razu po zakończeniu zabiegu, do ostatecznego dochodzi jednak w ciągu kilkunastu-kilkunastudziesięciu dni od procedury. Finalnym rezultatem może być redukcja istniejących wcześniej przebarwień skórnych, likwidacja zmarszczek w okolicy powiek górnych czy też uniesienie – wcześniej znajdującej się zbyt nisko – powieki.

U niektórych pacjentów zadowalający rezultat uzyskuje się już po jednej sesji zabiegu plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych. U innych osób pojedyncze przeprowadzenie procedury może nie być wystarczające, w takiej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej sesji nieinwazyjnej plastyki powiek przy użyciu plazmy.

Zalecenia po zabiegu

Z zabiegiem plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych kojarzyć można to, że jest on bezinwazyjny, trwa krótko i w zasadzie nie zaburza funkcjonowania pacjentów w okresie rekonwalescencji. Podobnie jest w przypadku zaleceń pozabiegowych – po przebyciu omawianej procedury pacjenci nie otrzymują długiej listy tego, co robić powinni, a czego zdecydowanie nie. Osobom, które skorzystają z korekty powiek górnych przy użyciu plazmy, zaleca się zwykle stosowanie przez kilka dni preparatów przyspieszających gojenie tkanek, a także środków zmniejszających ryzyko wystąpienia przebarwień skórnych. W przypadku, gdy pacjent miałby wychodzić na zewnątrz, zalecane jest, aby wyposażył się on w okulary przeciwsłoneczne – takie postępowanie zalecane jest przede wszystkim przez tydzień od przebycia zabiegu.

Przez pierwszych około 7 dni od zabiegu plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych korzystne byłoby unikanie nakładania preparatów kosmetycznych w okolice oczu. Jeżeli zaś chodzi o ewentualny urlop, to po opisywanej procedurze jego wzięcie nie jest konieczne – jeżeli tylko w warunkach zawodowych danego pacjenta jego oczy nie są narażone na działanie czynników drażniących, to zasadniczo skorzystanie z urlopu nie powinno być konieczne.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, przez jak długi czas u pacjenta będą widoczne rezultaty nieinwazyjnej plastyki powiek. Związane jest to z tym, że odpowiedź organizmu na działanie plazmy jest cechą indywidualną, różnice osobnicze dotyczą również i tempa procesów starzenia się ciał poszczególnych osób. Ogólnie szacuje się, że efekty zabiegu plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych utrzymują się przez 12 do 36 miesięcy.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Plastyka powiek górnych - metoda nieinwazyjna Plazma Maglev


Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Po nieinwazyjnej plastyce powiek przy pomocy plazmy zasadniczo nie obserwuje się powikłań. Nawet jeżeli niewielkie, to jednak jakiegoś stopnia ryzyko zawsze istnieje. Aby zwiększyć swoje własne bezpieczeństwo, pacjenci powinni rozważnie wybierać specjalistę, który przeprowadzi u nich zabieg plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych. Procedurę tę wykonują zwykle specjaliści medycyny estetycznej. Warto udawać się do takiej osoby, która posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności – najkorzystniej, gdyby takowe były potwierdzone posiadaniem przez specjalistę odpowiednich certyfikatów.

Możliwe powikłania po zabiegu

Zasadniczo trudno jest mówić o powikłaniach plastyki powiek z wykorzystaniem plazmy, bo takowe zdarzenia raczej nie występują. Owszem, po zabiegu mogą pojawiać się w okolicy powiek drobne strupki, jednakże stanowią one raczej naturalną i przewidywaną konsekwencję przeprowadzenia procedury. Oprócz tego dochodzi do ich samoistnego zaniku w ciągu maksymalnie tygodnia od wizyty w placówce medycznej.

Czasami zdarzyć się może obrzęk okolicy powieki górnej, jednakże ma on zwykle niewielkie natężenie i, podobnie jak wspomniane powyżej strupki, ustępuje on po maksymalnie kilku dobach.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Czasami jako zabieg dodatkowy pacjentom polecona może zostać dodatkowa, więcej niż jedna, sesja zabiegu plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych. Tak postępuje się jednak u tych pacjentów, u których po pojedynczej sesji zabiegu uzyskane efekty nie są zadowalające.

Jako zabieg dodatkowy do opisywanego można traktować analogiczną procedurę, jednakże przeprowadzoną w obrębie powieki dolnej. Pacjentom polecić można również zupełnie odmienne zabiegi niż te z wykorzystaniem plazmy, które jednak również wpływają na poprawienie wyglądu okolic oczu. Takim zabiegiem mogą być chociażby iniekcje osocza bogatopłytkowego (PRP). Te naturalnego pochodzenia preparaty zawierają czynniki wzrostu, dzięki którym stymulowane są procesy regeneracyjne organizmu, a także dochodzi do poprawy stopnia nawilżenia i odżywienia skóry.

Autor: lek. Tomasz Nęcki

Bibliografia:
Eric M Hink, Upper Eyelid Blepharoplasty, Medscape, 2015; "Podstawy Medycyny Estetycznej", pod red. A. Przylipiaka, Białystok 2014

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg – Plastyka powiek górnych - metoda nieinwazyjna Plazma Maglev

Cena

od 990 zł

Czas trwania

kilkanaście minut

Znieczulenie

miejscowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

kilka dni

Efekty

natychmiast

Trwałość leczenia

zmienna

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Plastyka powiek górnych - metoda nieinwazyjna Plazma Maglev w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Zabieg plazma Maglev – nieinwazyjna plastyka powiek górnych jest procedurą wykonywaną ogólnie z pobudek czysto estetycznych. Takich procedur Narodowy Fundusz Zdrowia najczęściej nie refunduje, z tego względu pacjenci zainteresowani plastyką powiek górnych przy pomocy plazmy muszą być przygotowani na to, że koszty zabiegu będą oni ponosić w pełni samodzielnie.
Katowiceod 1500 złRaty od 262 złWięcej
Kielceod 990 złRaty od 173 złWięcej
Warszawaod 1200 złRaty od 210 złWięcej