Klasyczna liposukcja brzucha

Klasyczna liposukcja brzucha

Klasyczna liposukcja brzucha

Cena od 4000 zł Zapytaj o raty

Podczas operacji chirurg przeprowadza niewielkie nacięcie i wprowadza do tkanki tłuszczowej pacjenta sondę połączoną z urządzeniem ssącym, tak zwaną kaniulę. Przy użyciu specjalnego aparatu wytwarzane jest ujemne ciśnienie, które umożliwia odessanie uszkodzonej tkanki tłuszczowej z jej jednoczesnym usunięciem.

Znajdź klinikę  Umów wizytę Suplementy urody 

Klasyczna liposukcja brzucha

Ocena

5.00
5

Liposukcja brzucha jest metodą plastyki powłok brzusznych, której celem jest redukcja nagromadzonej podskórnej żółtej tkanki tłuszczowej w ograniczonych obszarach.

Klasyczna liposukcja brzucha - charakterystyka

U ludzi występują dwa rodzaje tkanki tłuszczowej:

 • brunatna, której główną funkcją jest termogeneza, czyli produkcja ciepła,
 • żółta, która pełni funkcję „magazynu” tłuszczu. To właśnie ona jest celem chirurga plastycznego podczas zabiegu klasycznej liposukcji.

Pierwsze zabiegi aspiracji tłuszczu za pomocą cienkich kaniuli i ujemnego ciśnienia atmosferycznego były wykonane w Europie w późnych latach 70. Na początku zostały przyjęte dość sceptycznie, jednak od tego czasu zyskały ogromną popularność wraz ze wzrastającą świadomością własnego ciała wśród społeczeństwa. Obecnie jest jedną z procedur najczęściej wykonywanych przez lekarzy związanych z medycyną estetyczną.

Technicznie nie jest to zabieg trudny do przeprowadzenia, jednak wymaga wprawnego oka lekarza potrafiącego ocenić, jak duża liposukcja będzie konieczna dla osiągnięcia idealnego konturu brzucha.

Klasyczna liposukcja brzucha - korzyści

Niewątpliwą korzyścią klasycznej liposukcji brzucha jest pozbycie się tłuszczu rozmieszczonego w ciele nieproporcjonalnie i „opornego” na dietę czy ćwiczenia fizyczne – u kobiet najczęściej w dolnych partiach brzucha. W dorosłym życiu sumaryczna liczba komórek magazynujących tłuszcz w ciele człowieka nie ulega zmianie, zmienia się jedynie ich objętość. Co za tym idzie, odsysając komórki tłuszczowe podczas tego zabiegu, pozbywamy się problematycznych obszarów niejako na stałe – przy założeniu, że po zabiegu będziemy utrzymywać zbilansowaną, właściwą do składu ciała i aktywności fizycznej dietę, zapobiegając tym samym ponownemu wypełnianiu się adipocytów (komórek tłuszczowych) nadmiarem tłuszczu. Należy nieprzerwanie mieć na uwadze, że liposukcja to nie jest zabieg, który służy opracowaniu bardzo rozległych obszarów ciała i nie jest cudownym lekarstwem na zaniedbania dietetyczne. Ma na celu jedynie nadanie pożądanego, estetycznego konturu danym partiom brzucha i nie jest rozwiązaniem alternatywnym dla osób otyłych.

klasyczna liposukcja brzucha

Wskazania do wykonania zabiegu

Wskazaniem do wykonania liposukcji brzucha metodą klasyczną jest chęć miejscowej poprawy konturów ciała w obrębie brzucha. Przez poprawę estetyki i konturu można rozumieć również usunięcie asymetrii pomiędzy prawą a lewą stroną brzucha. Idealnym pacjentem, u którego wykonuje się liposukcję brzucha, jest osoba, która przekracza swoją idealną masę ciała o maksymalnie 20%. Wagę idealną do wzrostu można obliczyć na różne sposoby, jednak należy wiedzieć, że jest to zmienna o charakterze jedynie orientacyjnym i ocenę należy pozostawić lekarzowi.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Zabiegu klasycznej liposukcji brzucha nie wykonuje się u osób:

 • bardzo otyłych,
 • z zaburzeniami odżywiania,
 • z historią dużych wahań masy ciała,
 • leczonych z powodu depresji i problemami z samoakceptacją,
 • chorujących na cukrzycę i ciężkie choroby serca,
 • z zaburzeniami krzepnięcia

Odradza się również liposukcję brzucha, gdy skóra nad obszarem, który ma być poddany zabiegowi, jest zbyt luźna – efekt estetyczny może być wówczas mierny, gdyż zwiotczała skóra nie obkurczy się prawidłowo. Nie wykonujemy liposukcji, gdy za zamiarem przeprowadzenia zabiegu nie idzie świadoma deklaracja utrzymywania zbilansowanej diety.

Przed zabiegiem

Przed zabiegiem klasycznej liposukcji brzucha każdorazowo odbywa się konsultacja lekarska, podczas której lekarz pyta pacjenta o oczekiwania względem zabiegu, pyta o „problematyczne” zdaniem pacjenta strefy i wskazuje ewentualne inne miejsca wymagające korekty. W pozycji stojącej na ciele pacjenta zaznaczane są permanentnym mazakiem obszary mające być poddane liposukcji.

Klasyczna liposukcja brzucha

Należy powiedzieć lekarzowi przede wszystkim o:

 • przyjmowanych lekach,
 • przebytych chorobach,
 • przebytych zabiegach – przede wszystkim w obszarze jamy brzusznej:
  • ciąża ukończona cięciem cesarskim,
  • przepukliny brzuszne itp.

Ma to znaczenie dla planowania zarówno zabiegu, jak i znieczulenia. Lekarz będzie zapewne wymagał również kompletu badań laboratoryjnych. W razie gdy liposukcja brzucha ma zapewnić odessanie większej objętości tłuszczu (>1500 ml), zaleca się również przetoczenie odpowiedniej objętości krwi zgodnej grupowo, dlatego wymaga się przed zabiegiem również oznaczenia grupy krwi.

Rodzaj znieczulenia

Klasyczną liposukcję brzucha przeprowadza się na ogół w znieczuleniu ogólnym, jako że jest to relatywnie duży obszar poddany zabiegowi.

Znieczulenie ogólne, popularnie zwane narkozą, ma na celu czasowe i odwracalne zniesienie czucia bólu, odruchów, świadomości pacjenta, jak i również zwiotczenie mięśni. Zwykle znieczulenie takie przebiega dwuetapowo: we wstępnej fazie podaje się pacjentowi środki uspokajające, mające na celu relaksację i zmniejszenie stresu związanego z samym zabiegiem. Następnie podaje się właściwe środki znieczulające i może się to odbyć różnymi drogami – najczęściej dożylną (ewentualnie wziewną, domięśniową lub doodbytniczą). Przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym prosi się pacjenta o powstrzymanie się od przyjmowania posiłków i płynów tak, aby do zabiegu przystąpić na czczo.
Ogólne znieczulenie uważa się za procedurę bezpieczną dla większości pacjentów i stosowaną przy szerokiej gamie zabiegów chirurgicznych, jednak istnieją pewne grupy ryzyka, które mają większe prawdopodobieństwo powikłań śródoperacyjnych – jak osoby otyłe, z zaburzeniami krzepnięcia, źle kontrolowaną cukrzycą, zaburzeniami oddychania, nadciśnieniem tętniczym. Rzadko są to jednak powikłania związane bezpośrednio z anestezją (o ile wcześniej nie wystąpiły reakcje niepożądane po podaniu środków znieczulających), a raczej z samym stanem zdrowia pacjenta. Ryzyko poddania pacjenta znieczuleniu ogólnemu pozostaje oczywiście do oceny lekarzowi prowadzącemu i anestezjologowi.

Jak przebiega zabieg?

Tkanka tłuszczowa w brzuchu rozmieszczona jest niejako w dwóch warstwach:

 • powierzchownej- bardziej zbitej,
 • głębokiej- luźniejszej i o większych komórkach.

Mogą być rozdzielone cienką warstwą tkanki łącznej. Zabiegowi liposukcji poddajemy warstwę głębszą, podczas gdy powierzchowna, cienka warstwa tkanki tłuszczowej brzucha służyć będzie pokryciu drobnych nierówności po zabiegu.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Pacjenta znieczula się i kładzie na plecach, a następnie wykonuje drobne nacięcie (lub kilka nacięć) odpowiadające średnicy tępej igły (od 1,5 do 8 mm) w niewielkim oddaleniu (8-10 cm) od miejsca liposukcji. Przez otwór wprowadza się igłę, kieruje się jej czubek w kierunku powięzi (aby uniknąć powierzchownych nierówności) i porusza w przód i w tył – za pomocą pompy próżniowej komórki tłuszczowe są stopniowo usuwane. Zwykle wykonuje się zabieg „na mokro”, czyli z wprowadzeniem pod skórę płynu składającego się z soli fizjologicznej, adrenaliny obkurczającej naczynia i środków znieczulających – pozwala to na mniejsze uszkodzenia w zakresie naczyń i nerwów tkanki podskórnej.
Zabieg wykonywany „na sucho” jest obecnie rzadkością – jest to najstarsza z metod, z przełomu lat 70. i 80. obejmująca jedynie wprowadzenie środków znieczulających pod skórę. Wiązało się to z relatywnie większą utratą krwi u pacjentów (śródoperacyjne uszkodzenia naczyń, nieobkurczonych wcześniej adrenaliną), silniejszym odczuciem bólu po zabiegu (krwiaki, obrzęki) a co za tym idzie, dłuższym unieruchomieniem w czasie rekonwalescencji, a to przy każdym zabiegu chirurgicznym podwyższa ryzyko powikłań zatorowych. Sama technika odsysania tłuszczu za pomocą kaniuli pozostaje w tej metodzie taka sama jak „na mokro”.

W razie gdy liposukcja brzucha ma zapewnić odessanie większej objętości tłuszczu (>1500 ml), zaleca się również przetoczenie odpowiedniej objętości krwi zgodnej grupowo, dlatego wymaga się przed zabiegiem również oznaczenia grupy krwi.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Przy odsysaniu większej objętości tłuszczu (>5000 ml całkowitego aspiratu) lub gdy zabieg liposukcji jest połączony z innym zabiegiem, np. abdominoplastyką, zalecana jest 24-godzinna ścisła obserwacja w warunkach szpitalnych. Na okolicę poddaną liposukcji zakłada się opatrunki kompresyjne zapobiegające tworzeniu się obrzęków czy krwiaków. Delikatne zasiniaczenie bezpośrednio po zabiegu jest jednak rzeczą normalną i wynika z działania ujemnych ciśnień podczas liposukcji na sąsiadujące naczynia krwionośne. Przez jakiś czas po zabiegu przez drobne nacięcia w ciele może sączyć się płyn o charakterze krwisto-surowiczym, z tego powodu zakłada się specjalne dreny, które zdejmuje się gdy wyciek płynu będzie mniejszy niż ok. 30 ml/dobę. Opatrunek uciskowy nosi się zazwyczaj około 3 tygodnie po zabiegu w dzień i w nocy. Po około tygodniu od zabiegu klasycznej liposukcji brzucha pacjent może wrócić do normalnych aktywności i pracy, zaleca się nawet lekkie ćwiczenia fizyczne. Po około miesiącu, jeśli gojenie jest prawidłowe, pacjent powraca do pełnej aktywności. Nie należy zapominać jednak, że indywidualne zalecenia dla każdego pacjenta poddanego liposukcji klasycznej brzucha zależą od objętości odessanego tłuszczu.

Klasyczna liposukcja brzucha - efekty po zabiegu

Końcowe efekty zabiegu można najwcześniej ocenić po 3 miesiącach od wykonania liposukcji brzucha po zdjęciu szwów, ustąpieniu obrzęków i siniaków. Efekt końcowy najczęściej ocenia się po pół roku. Ważne, aby pacjent miał świadomość, że efekt zabiegu jest w dużej mierze zależny od jego nawyków w czasie i po zakończeniu rekonwalescencji – nie należy rezygnować ze zbilansowanej diety i aktywności fizycznej odpowiedniej do wieku.

Zalecenia po zabiegu

Najważniejszym z zaleceń jest niewątpliwie noszenie opatrunków uciskowych w formie np. opasek nieprzerwanie przez minimum 3 tygodnie i regularne stawianie się na kontrole do kliniki celem oceny procesu gojenia. Opaski ściąga się jedynie do kąpieli, po czym należy włożyć je ponownie i, o ile może być to niekomfortowe, w opatrunkach uciskowych również się sypia. Ma to na celu umożliwienie prawidłowej retrakcji (ściągnięcia) skóry brzucha po zabiegu dla możliwie jak najlepszego efektu kosmetycznego. Bezpośrednio po zabiegu następuje obserwacja w klinice przez 24 godziny. Do codziennych aktywności nie należy wracać wcześniej niż po tygodniu przy czym należy ograniczyć nadmierną aktywność sportową. Po całkowitym wygojeniu obszaru poddanego liposukcji można oczywiście wspomagająco stosować różnego typu balsamy i kremy ujędrniające skórę brzucha.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Komórek tłuszczowych zmagazynowanych w okolicach brzucha pozbywamy się podczas liposukcji na stałe – nie zachodzi nowotworzenie adipocytów. Można więc powiedzieć, że efekt utrzymuje się tak długo, jak długo po udanym zabiegu klasycznej liposukcji brzucha przestrzegać będziemy zasad racjonalnego żywienia, a nasz bilans kaloryczny nie będzie przekraczał tego, który jest odpowiedni dla wieku i wykonywanej aktywności.

Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Aby uniknąć powikłań po klasycznej liposukcji brzucha, należy bezwzględnie powiedzieć lekarzowi o przyjmowanych lekach, przebytych zabiegach szczególnie w obrębie jamy brzusznej i mieć świadomość, że zabiegu liposukcji brzucha nie można wykonać za wszelką cenę. Nawet jeśli zostaniesz zdyskwalifikowany z zabiegu liposukcji, lekarz może pomóc Ci znaleźć alternatywne rozwiązanie.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Klasyczna liposukcja brzucha


Po wykonanym zabiegu należy pamiętać o nakazie noszenia opatrunków uciskowych. Mimo że liposukcja brzucha jest zabiegiem relatywnie mało inwazyjnym, to jak każda interwencja chirurgiczna, jest obarczona ryzykiem infekcji, więc wszystkie niepokojące objawy w postaci stanów podgorączkowych, gorączek, złego samopoczucia czy np. zauważalnego nadmiernego ucieplenia skóry brzucha należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi.

Możliwe powikłania po zabiegu

Klasyczna liposukcja brzucha należy do procedur obarczonym niskim ryzykiem powikłań, jednak do najczęstszych efektów niepożądanych należą nierówności powłok brzusznych wywołane nieumiejętnym wykonaniem zabiegu lub nieprawidłowym obkurczaniem się skóry nad obszarem odsysanym. Zbyt masywne odessanie tłuszczu w danym obszarze spowoduje powstanie nieestetycznych wgłębień, a zetknięcie czubka igły ze skórą – tzw. blizny ciała tłuszczowego. Takie niepożądane efekty zabiegu mogą wymagać reoperacji.

Poza tym należy wymienić: krwiaki podskórne, zator tłuszczowy, zatorowość płucną, martwicę skóry czy perforację trzewi - na szczęście rzadkie.

Osobną grupą działań niepożądanych jest reakcja toksyczna na lidokainę używaną w celu znieczulenia, mogąca objawiać się różnorako (wczesne objawy: metaliczny smak w ustach, splątanie, drętwienia warg i języka, zmęczenie, senność; późniejsze: dreszcze, kurcze mięśniowe; późne: drgawki, depresja ośrodkowego układu nerwowego i śpiączka).

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Niektórzy pacjenci po zabiegu klasycznej liposukcji brzucha mogą wymagać również niewielkiej abdominoplastyki w celu poprawy napięcia skóry nad obszarem poddanym odsysaniu. Generuje to jednak dodatkowe koszty. Abdominoplastyka jest procedurą bardziej inwazyjną od samej liposukcji i pozostaje do konsultacji z lekarzem.

Autor: Wiktoria Feret

Studentka 6 roku kierunku lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Bibliografia:
Grabb & Smith Plastic Surgery, VIth edition by Charles H. Thorne, Lippincott Williams & Wilkins 2007; Chirurgia plastyczna, Jurgen Holle, PZWL Warszawa 1997

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg klasycznej liposukcji brzucha.

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Klasyczna liposukcja brzucha

Cena

od 4000 zł

Znieczulenie

ogólne

Hospitalizacja

wymagana

Czas regeneracji

około 1 miesiąca

Efekty

po 3 miesiącach

Trwałość leczenia

długo

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Klasyczna liposukcja brzucha w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Zabieg klasycznej liposukcji brzucha nie jest wykonywany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jako że jest zabiegiem z zakresu stricte medycyny estetycznej i ma na celu poprawę wyglądu i samopoczucia pacjenta, a także podwyższenie poziomu samoakceptacji.
Częstochowaod 6000 złRaty od 148 złWięcej
Krakówod 6000 złRaty od 148 złWięcej
Łódźod 4000 złRaty od 99 złWięcej
Szczecinod 12000 złRaty od 296 złWięcej
Warszawaod 7000 złRaty od 173 złWięcej
Wrocławod 10000 złRaty od 247 złWięcej