Przeszczep włosów FUT

Przeszczep włosów FUT

Przeszczep włosów FUT

Cena od 3000 zł Zapytaj o raty

Przeszczep włosów FUT jest obecnie podstawową metoda przeszczepu włosów.

Znajdź klinikę  Umów wizytę

Przeszczep włosów FUT

Ocena

5.00
81

Współcześnie przeszczepiać można różne narządy – rogówka, wątroba, nerka czy kończyna górna to tylko przykłady organów, które podlegają transplantacjom. Przeszczepiać można również włosy i tak naprawdę możliwe jest to już od dłuższego czasu – pierwsze próby uzupełniania braków owłosienia, przypominające te zabiegi, które wykonywane są obecnie, podejmowano już w XIX wieku.

Przeszczep włosów FUT

Przeszczep włosów FUT- charakterystyka

Obecnie wyróżnia się wiele różnych technik przeszczepiania włosów, jako ich przykłady można wymienić zabiegi FUT czy FUE, ale także nowsze procedury, takie jak SAFER czy BHT.

Włosy przeszczepiać rzeczywiście można, pozostaje jednak pytanie: u kogo się to wykonuje i z jakich powodów? Otóż uzupełnianie braków owłosienia przeprowadzane jest zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. To, że wśród przedstawicieli płci męskiej problem łysienia jest stosunkowo częsty, zapewne nie budzi zdziwienia, z kolei wspominanie o łysieniu w przypadku kobiet może już budzić pewne zastanowienie. Wytłumaczenie jest jedno: tracić włosy w nadmiarze mogą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a związane jest to z ogromną mnogością przyczyn, które mogą doprowadzić do łysienia.

Łysienie spowodowane może być bowiem zarówno niewłaściwą dietą stosowaną przez pacjentów, jak i skutkiem występowania różnego rodzaju chorób. Do nadmiernej utraty włosów prowadzić mogą:

  • zaburzenia hormonalne (np. zaburzenia czynności tarczycy, zespół policystycznych jajników czy nadmiar androgenów),
  • leczenie środkami przeciwnowotworowymi czy przebycie radioterapii w obrębie głowy (wypadanie włosów w tej sytuacji stanowi skutek uboczny wymienionych sposobów leczenia),
  • stany niedożywienia (łysienie występować może zarówno na skutek niedoboru jakiegoś jednego składnika odżywczego, jak i w związku z ogólnym, skrajnym niedożywieniem – np. związanym z jadłowstrętem psychicznym),
  • stosowanie pewnych leków (np. hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych – tutaj łysienie pojawiać się może zarówno podczas ich zażywania, jak i już po ich odstawieniu),
  • obciążenia genetyczne (zdarza się bowiem, że tendencja do wczesnego i nadmiernego wypadania włosów występuje rodzinnie).

Osobom, u których dochodzi do nadmiernej utraty włosów, polecić można zasadniczo dwie opcje leczenia tego stanu. Pierwszą z nich jest postępowanie zachowawcze, bazujące na stosowaniu leków zwiększających porost włosów – najbardziej popularne są obecnie preparaty zawierające substancję zwaną minoksidil. Istotne jest także, aby razem ze stosowaniem farmakoterapii starać się dążyć do ustalenia przyczyny łysienia – może się bowiem okazać, że wyrównanie istniejących zaburzeń (np. doprowadzenie do unormowania poziomów hormonów tarczycy) będzie skutkowało zaprzestaniem utraty włosów.

W sytuacji, kiedy wdrożenie u pacjenta postępowania zachowawczego nie doprowadza do ustąpienia problemu z wypadaniem włosów, możliwe jest zastosowanie kolejnej metody – zabiegowego leczenia łysienia. Spośród wcześniej wymienianych zabiegów, jednym ze starszych, ale wciąż z powodzeniem wykonywanych, jest przeszczep włosów FUT. Nazwa FUT wywodzi się od angielskiego terminu „follicular unit transplantation”. W tym typie przeszczepiania włosów z tkanki dawczej do biorczej przeszczepiane są nie pojedyncze włosy, a ich zespoły – w jednej jednostce włosowej (zwanej również unitem włosowym) znajduje się od 1 do 4 włosów.

Przeszczep włosów FUT- korzyści

Główną korzyścią, która związana jest z przeszczepem włosów FUT, jest ilość transplantów, którą można uzyskać podczas jednego zabiegu – wśród wszystkich obecnie wykonywanych zabiegów transplantacji włosów, to właśnie w przypadku metody FUT uzyskiwać można największą ich ilość. Zaletą tej metody jest także to, że po jej przebyciu pacjent nie musi pozostawać w szpitalu – z tego względu zabieg można polecić szczególnie tym osobom, które nie mogą sobie pozwolić na dłuższy odpoczynek od swoich codziennych obowiązków. Warto wspomnieć również o inwazyjności zabiegu – jest ona co prawda większa niż w przypadku innych metod leczenia łysienia, jednakże do uzyskania transplantów wystarczające jest uzyskanie niewielkiego płata skórnego – ostatecznie więc procedura nie cechuje się znaczącą inwazyjnością.

Wskazania do wykonania zabiegu

Przeszczep włosów FUT wykonywać można zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, u których wystąpiło łysienie. Zabieg proponowany może być szczególnie tym pacjentom, którzy w przyszłości planują posiadać dłuższe włosy – odpowiedniej długości fryzura pozwala bowiem całkowicie zamaskować pozostającą po zabiegu w miejscu dawczym bliznę. Ze względu na to, że wybierając metodę FUT można uzyskiwać wyjątkowo dużą ilość transplantów, zabieg można polecić szczególnie tym pacjentom, u których istnieją rozległe obszary pozbawione włosów.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Przeszczep włosów FUT ogólnie można wykonywać u większości pacjentów borykających się z łysieniem. Mimo tego istnieją pewne stany stanowiące barierę uniemożliwiającą wykonanie tego zabiegu. Zaliczane są do nich:
-zły stan ogólny pacjentów (wynikający np. z nieunormowanych zaburzeń hormonalnych, choroby nowotworowej czy zaburzeń dotyczących gospodarki węglowodanowej),
-obecność w obrębie skóry głowy aktywnych ognisk zapalnych,
-tendencja do zmniejszonej krzepliwości krwi (związana czy to z chorobami hematologicznymi, czy też ze stosowaniem leków przeciwkrzepliwych, np. aspiryny lub warfaryny),
-uczulenie na leki znieczulające stosowane podczas zabiegu.

Zabieg przeciwwskazany jest również w sytuacji, kiedy w okolicy dawczej (którą zazwyczaj jest skóra tylnej, ewentualnie tylno-bocznej części głowy) nie ma wystarczającej liczby włosów, które miałaby służyć przeszczepieniu.

Przed zabiegiem

Przeprowadzenie przeszczepu włosów FUT poprzedzone jest konsultacją lekarską. Specjalista, który miałby przeprowadzić transplantację włosów, najpierw szczegółowo zapoznaje się z problemem danego pacjenta. Sprawdzana jest przede wszystkim kondycja włosów pacjenta oraz to, czy przeszczep rzeczywiście będzie mógł przynieść zadowalające obie strony – pacjenta i lekarza – rezultaty. W trakcie konsultacji wykluczona musi zostać również obecność jakichkolwiek przeciwwskazań do przeszczepu włosów FUT. Jako jedno z potencjalnych przeciwwskazań wymieniono wcześniej stosowanie przez pacjenta środków zmniejszających krzepliwość krwi. Tutaj sytuacja tak naprawdę jest stosunkowo względna, ponieważ jeżeli stan pacjenta będzie na to pozwalał, to leki te na jakiś czas można po prostu odstawić. Dzięki takiemu postępowaniu zredukowane zostanie ryzyko nadmiernych krwawień i przebycie przeszczepienia włosów stanie się możliwe.

Jeżeli pacjent pomyślnie przejdzie konsultację, możliwe staje się umówienie terminu zabiegu. Lekarz wydać może ogólne zalecenia dotyczące postępowania przed zabiegiem, takie jak unikanie spożywania alkoholu oraz palenia papierosów (korzystanie z wymienionych mogłoby bowiem pogarszać procesy gojenia po zabiegu, a także doprowadzać do wydłużenia okresu rekonwalescencji po jego przebyciu). Niektórzy specjaliści mogą również poprosić pacjenta o wykonanie przed przeszczepem włosów FUT podstawowych badań laboratoryjnych (takich jak morfologia krwi, ocena parametrów układu krzepnięcia czy badanie ogólne moczu).

Rodzaj znieczulenia

Przeszczep włosów FUT wymaga dokonania nacięcia skóry, jednak pacjenci nie muszą obawiać się, że będą oni z tego powodu odczuwać jakiś dyskomfort – zarówno rejon skóry, z którego pozyskiwane są transplanty, jak i okolica biorcza przed dokonaniem jakichkolwiek poczynań zostają najpierw miejscowo znieczulone.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Jak przebiega zabieg?

Transplantacja włosów FUT rozpoczyna się od miejscowego znieczulenia miejsca, z którego będą pochodziły przeszczepiane jednostki włosowe. W przypadku tej metody z tylnej (potylicznej), rzadziej z tylno-bocznej części głowy uzyskiwany jest najpierw cienki płat skórny – określa się go również mianem strip. Uzyskiwany fragment skóry ma szerokość kilkunastu milimetrów i długość kilkunastu centymetrów. Po pobraniu tego materiału, trafia on do specjalnego odżywczego płynu – przechowywanie płata skórnego w takich warunkach ma na celu utrzymanie maksymalnej żywotności przyszłych transplantów. Następnym etapem jest zaszycie powstałej rany. Zamykana jest ona przy pomocy szwów, stosowana jest do tego specjalna technika chirurgiczna, dzięki której widoczność pozostającej blizny jest znikoma.

Kolejnym etapem jest uzyskanie pojedynczych jednostek włosowych, które to będą przeszczepiane w rejon biorczy. Lekarz wykonuje to własnoręcznie, do tego celu wykorzystuje on mikroskop. Uzyskiwanie transplantów jest czasochłonne, podkreślić tutaj jednak trzeba, że cierpliwość po prostu jest wymagana – tylko odpowiednio pobrane i nieuszkodzone jednostki włosowe będę miały szansę utrzymać się przy życiu po przeszczepieniu w rejon biorczy.

Po uzyskaniu transplantów możliwe jest już uzupełnianie przy ich pomocy braków owłosienia. Zanim jednak do tego dojdzie, najpierw w obrębie skóry biorczej przygotowywane są drobne zagłębienia – najczęściej wykonuje się to przy pomocy narzędzia przypominającego kształtem i wielkością zwykłą igłę. Zabieg zakańczany jest wtedy, kiedy wszystkie transplanty zostaną przeniesione do rejonu biorczego.

Całkowity czas trwania przeszczepu włosów FUT wynosi kilka godzin, może on jednak być różnych u odmiennych pacjentów. Długość zabiegu uzależniona jest przede wszystkim od ilości przeszczepianych jednostek włosowych – logiczne jest to, że im jest ich więcej, tym dłużej trwa procedura. Po zakończeniu zabiegu i po założeniu na ranę w tylnej części głowy opatrunku pacjent może powrócić do domu – hospitalizacja po przeszczepie włosów FUT nie jest konieczna.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Rekonwalescencja po przeszczepie włosów FUT odbywa się w warunkach domowych. Jej czas może być dłuższy niż w przypadku alternatywnych metod transplantacji włosów – związane jest to z tym, że w przypadku techniki FUT dochodzi do pozostawienia rany na skórze głowy pacjenta. Główne ograniczenia (związane np. z ograniczeniem wysiłku fizycznego) obowiązuje zazwyczaj nie dłużej niż przez 21 dni. Ślady przebycia zabiegu (takie jak zaczerwienie skóry w miejscach, w których wprowadzano transplanty) utrzymują się przez maksymalnie kilka dni.

W przypadku opatrunku, który zakładany jest na skórę w regionie dawczym, zazwyczaj wymagane jest jego noszenie przez jedną dobę po zabiegu. O tym, czy będzie konieczność ściągnięcia założonych w tej okolicy szwów, decyduje ich rodzaj – czasami lekarze stosują formy rozpuszczalne i wtedy nie ma konieczności ich ściągania, w innych przypadkach może być konieczne zgłoszenie się na wizytę lekarską, podczas której będą one usuwane.

Jak szybko po przeszczepie włosów FUT możliwy jest powrót do pracy? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – wszystko zależy w tym przypadku od tego, jaki jest wykonywany przez pacjenta zawód. Czasami możliwe jest powrócenie do obowiązków zawodowych już po dobie od przeszczepu włosów, w innych przypadkach możliwe się to staje dopiero po całkowitym wygojeniu rany na głowie – o szczegółach najlepiej porozmawiać z lekarzem przeprowadzającym zabieg.

Efekty po zabiegu

Rezultat przeszczepiania włosów FUT widoczny jest od razu po zabiegu – pacjent jest w stanie nawet gołym okiem zauważyć te miejsca, w których umieszczono u niego transplanty. Ostatecznego efektu transplantacji włosów należy się jednak spodziewać po upływie kilku miesięcy – przeniesione włosy muszą mieć przecież czas na to, aby urosnąć.

Zalecenia po zabiegu

Jak po w zasadzie każdym zabiegu, tak i po przeszczepie włosów FUT pacjenci otrzymują pewne zalecenia – nie ma ich jednak wyjątkowo dużo. Jako pierwsze można tutaj wymienić zalecenia dotyczące higieny miejsc, które podlegały procedurze. Jeżeli lekarz zaleci stosowanie miejscowych antybiotyków i środków odkażających, należy je wówczas stosować przed dokładnie taki czas, przez jaki określił to lekarz. Zazwyczaj taka terapia zapobiegająca zakażeniom tkanek nie musi trwać dłużej niż maksymalnie kilka dni.

Jeżeli chodzi o higienę skóry głowy, należy także wspomnieć o myciu włosów. Możliwe jest to nawet kolejnego dnia po przebyciu zabiegu, jednakże przez minimum tydzień należy szczególnie delikatnie traktować skórę głowy. Do mycia włosów należy używać ciepłej, ale nie gorącej wody. Najbezpieczniejszym środkiem do utrzymania włosów w czystości w tym okresie będzie delikatny, posiadający pH podobne do pH skóry, szampon. Ostrożnie należy również wycierać głowę – najkorzystniej jest niejako dociskać przeszczepione włosy do powierzchni skóry. Takie ruchy, jak silne pocieranie, mogłyby natomiast doprowadzić do uszkodzenia przeszczepionych włosów.

Po przebyciu przeszczepu włosów FUT należy unikać również znacznego wysiłku fizycznego (najlepiej przez około trzy tygodnie – przestrzeganie tego zalecenia ma na celu zmniejszenie ryzyka rozejścia się rany w tylnej części głowy), a także zrezygnować z wystawiania głowy na działanie silnego światła słonecznego.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Ogólnie przeniesione do rejonów biorczych włosy utrzymują się w nim. Warunkiem długiego utrzymywania się efektów przeszczepu włosów FUT jest jednak to, że u pacjenta nie będą istniały stany zwiększające ilość wypadających włosów. Jeżeli np. u pacjenta będą występowały niedobory składników odżywczych, to włosy – również i te przeszczepione – będą mogły nadal wypadać. Pacjenci mogą się zastanawiać – a jak jest z nadmiarem androgenów, odpowiedzialnym za łysienie androgenowe? Otóż rzeczywiście, po zabiegu poziom androgenów u pacjentów nie ulega zmianie. Przeszczepiane są jednak włosy z takich okolic, w których nie są one wrażliwe na działanie androgenów, a jeżeli nawet stają się (na skutek przeszczepienia w inne rejony skóry) podatne na ich działanie, to w znacznie mniejszym stopniu niż te włosy, które naturalnie rosną w strefie biorczej. Ostatecznie można więc powiedzieć, że przeszczepione włosy nie wypadają pod wpływem androgenów.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Przeszczep włosów FUT


Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Aby uniknąć powikłań przeszczepu włosów FUT, należy po prostu przestrzegać otrzymanych od lekarza zaleceń co do postępowania po zabiegu. Tak proste czynności, jak unikanie wysiłku fizycznego czy odpowiednia higieny miejsc poddawanych zabiegowi, pozwalają uniknąć takich komplikacji, jak rozejście się pooperacyjnej rany czy wystąpienie zakażeń okolic poddawanych zabiegowi.

Możliwe powikłania po zabiegu

Powikłanie, które prawdopodobnie jest najbardziej kojarzone z jakimikolwiek zabiegami przeszczepiania – czyli odrzucenie przeszczepu – w przypadku transplantacji włosów zasadniczo nie występuje. Taka sytuacja możliwa jest dzięki temu, że stosowane podczas zabiegu są własne włosy pacjenta – ich jego organizm nie odrzuca.

Inne komplikacje zabiegu FUT są rzadkie i wymienia się wśród nich:

  • rozejście się rany w okolicy dawczej,
  • zakażenie skóry w rejonie biorczym lub dawczym,
  • krwawienia,
  • martwicę skóry w miejscu, skąd pobierano transplanty,
  • powstawanie blizn przerostowych lub keloidów.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Przeszczep włosów FUT może być wykonany jako samodzielny zabieg i pozwolić na uzyskanie zadowalających pacjenta rezultatów. Można jednak uzupełnić tę procedurę o wykonanie dodatkowej, wzmagającej jej rezultaty – mowa tutaj o mezoterapii skóry głowy preparatem osocza bogatopłytkowego. Ten pochodzący bezpośrednio od samych pacjentów preparat sprawia bowiem, że skóra głowy ulega odżywieniu, a także pobudzane jest zachodzenie w niej procesów regeneracyjnych – ostatecznie dzięki osoczu bogatopłytkowemu skracać się może okres rekonwalescencji, jak i dochodzić może do zmaksymalizowania efektów przeszczepu włosów FUT.

Autor: lek. Tomasz Nęcki

Bibliografia:
Balakrishnan Nirmal et al., A Study of Donor Area in Follicular Unit Hair Transplantation, J Cutan Aesthet Surg. 2013 Oct-Dec; 6(4): 210–213; Paul T Rose, Hair restoration surgery: challenges and solutions, Clin Cosmet Investig Dermatol. 2015; 8: 361–370; "Podstawy Medycyny Estetycznej", pod red. A. Przylipiaka, Białystok 2014, 65-71;

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg - Przeszczep włosów FUT.

Zapoznaj się z innymi metodami przeszczepu włosów:

Przeszczep włosów FUE
Przeszczep włosów BHT
Przeszczep włosów metodą S.A.F.E.R.

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Przeszczep włosów FUT

Cena

od 3000 zł

Czas trwania

kilka godzin

Znieczulenie

miejscowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

kilka dni

Efekty

ostateczne po kilku miesiącach

Trwałość leczenia

zasadniczo trwałe

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Przeszczep włosów FUT w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Choć przebycie przeszczepu włosów FUT i odzyskanie dawnego wyglądu fryzury z pewnością może pozytywnie wpływać na psychikę pacjentów, to jednak procedura wpływa przede wszystkim na aspekty estetyczne. NFZ takich zabiegów nie refunduje – pacjenci chętni do uzupełnienia braków owłosienia metodą FUT zmuszeni są samodzielnie opłacić koszty przebycia zabiegu.
Bielsko-Białaod 3000 złRaty od 74 złWięcej
Lublinod 3500 złRaty od 86 złWięcej
Poznańod 16000 złRaty od 395 złWięcej
Warszawaod 3500 złRaty od 86 złWięcej