Operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym

Operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem hist-pat

Cena od 200 zł Zapytaj o raty

Chorzy z tłuszczakami są kierowani do zabiegu operacyjnego głównie ze względów kosmetycznych i dyskomfortu, a czasem bólu związanego z położeniem tłuszczaka. Operacja wycięcia tłuszczaka to właściwie prosty zabieg wykonywany w warunkach ambulatoryjnych, po którym spokojnie możemy udać się do domu.

Znajdź klinikę  Umów wizytę

Operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym

Ocena

3.27
44

Wiele osób jest zaskoczonych faktem, że tłuszczaki to zmiany nowotworowe. Nie ma jednak powodu do obaw – te miękkie guzy są najczęściej spotykanymi łagodnymi nowotworami. Uważa się, że stanowią połowę wszystkich guzów tkanek miękkich kończyn. Czy należy je usuwać?

Operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym - charakterystyka

Operację wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym wykonuję się zazwyczaj w celach kosmetycznych, kiedy zmiana zlokalizowana jest w miejscu widocznym i prowadzi do szpecących deformacji powierzchni ciała. Poza tym operację wycięcia  tłuszczaka z badaniem histopatologicznym wykonuje się w przypadku obecności objawów miejscowych takich jak ból powodowany uciskiem na tkanki, albo dyskomfort związany z położeniem guza w miejscu gdzie upośledza zginanie kończyny, na przykład kiedy tłuszczak zajmuje okolicę łokcia, albo kolana. Badanie histopatologiczne pozwala rozpoznać charakter zmiany i postawić ostateczną diagnozę. Dzięki operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym można ze stu procentową pewnością zawyrokować, czy guz miał charakter łagodny, czy może wstępnie postawione rozpoznanie było błędne, a narośl zawierała komórki rakowe.

Operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym - korzyści

Korzyści wynikające z przeprowadzenia operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym dotyczą przede wszystkim zwiększenia komfortu pacjenta. Przez osoby poddane zabiegowi ceniona jest głównie poprawa wyglądu powierzchni ciała. Zwłaszcza jeśli tłuszczak odznaczał się pod powierzchnią skóry i znacznie deformował jej wygląd. Dodatkową, a czasem nawet największą z punktu widzenia lekarzy korzyścią z operacji wycięcia tłuszczaka jest możliwość wykonania badania histopatologicznego na pobranym preparacie, co pozwala na rozpoznanie charakteru guza. Jest to ważne zwłaszcza jeśli istnieją podstawy, by obawiać się schorzenia onkologicznego. Potwierdzenie na podstawie wyniku z pracowni patomorfologicznej braku komórek neoplastycznych świadczących o złośliwości zmiany pozwala uspokoić osobę dotkniętą problemem i wyzbyć się obawy przed nowotworem. U pacjentów u których głównym powodem zgłoszenia się do lekarza z deformacją tkanek powłok skóry były dolegliwości bólowe, dyskomfort lub zaburzenia ruchomości korzyścią osiąganą dzięki operacja wycięcia  tłuszczaka z badaniem histopatologicznym jest poprawa stanu klinicznego i ustąpienie objawów.

Wskazania do wykonania zabiegu

Wskazane jest przeprowadzenie operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym u tych osób u których istnieje podejrzenie nowotworzenia tkanek. Chociaż sam tłuszczak klasyfikowany jest jako guz o pochodzeniu nowotworowym to jednak jego charakter jest zawsze łagodny, a wzrost ograniczony wyłącznie do miejsca powstania, dzięki czemu nie trzeba obawiać się przerzutów. Warto jest jednak przeprowadzić operację wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym w tych przypadkach co do których nie mamy pewności dotyczącej źródła wyjścia dla tworu. W rzadkich sytuacjach może się okazać, że zmiana podskórna początkowo uznawana za nowotwór łagodny ma zupełnie inne pochodzenie, a komórki w niej zawarte wykazują cechy zezłośliwienia. Pacjentów u których istnieje takie podejrzenie należy zakwalifikować i skierować na operację wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym. Poza tym wskazane jest usuwanie guzów łagodnych, ale uciążliwych pod względem dolegliwości towarzyszących jak miejscowy ból, albo częste urazy w okolicy narośli spowodowane jej rozmiarem (znaczne uwypuklanie się na powierzchni ciała) lub lokalizacją (w zgięciu podkolanowym, dole łokciowym lub obszarze typowym dla mocowań ubrań jak pasek od spodni, zapięcie od biustonosza i tym podobne). Wskazane jest również wykonanie operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym w tych przypadkach, kiedy patologiczne tkanki stale zwiększają swoją objętość, a narośl się powiększa. Wczesne usunięcie guza, przed osiągnięciem przez niego znacznych rozmiarów będzie o wiele prostsze technicznie do wykonania dla lekarza i bezpieczniejsze dla pacjenta, a także związane z niższym ryzykiem powikłań.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Przeciwwskazane jest kwalifikowanie i przystępowanie do operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym przez osoby w złym stanie ogólnym spowodowanym przez poważne choroby, których przebieg może wpływać na np. ryzyko krwawienia w trakcie zabiegu, albo gorsze gojenie się rany po usunięciu guza. Nie powinno się także wykonywać operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym jeśli w jego okolicy mieści się zmiana o charakterze zapalnym lub zakaźnym - dotyczy to na przykład ropni skórnych położonych nad guzem. Należy się również zastanowić nad istotnością i celowością przeprowadzenia operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym, zwłaszcza jeśli patologiczne tkanki nie są dla pacjenta uciążliwe, ani nie obarczają go dodatkowymi powikłaniami w postaci bólu, dyskomfortu czy innych zaburzeń, a guz nie wykazuje tendencji do powiększania swoich rozmiarów. Poza tym nie zawsze jest zasadne usuwanie tłuszczaków u osób z mnogimi zmianami o udowodnionym na podstawie badania histopatologicznego łagodnym charakterze, zwłaszcza jeśli nie towarzyszą im żadne objawy, a pacjent nie czuje potrzeby pozbycia się tłuszczaków i nie nalega na operacje. Usuwanie licznych tłuszczaków u pacjentów z tendencją do ich tworzenia celem poprawy wyglądu i estetyki powierzchni ciała może nie przynieść spodziewanych efektów, a blizny pozostałe po operacji wycięcia wielu, dużych tłuszczaków mogą dawać znacznie gorszy rezultat kosmetyczny niż pozostawienie guzów w tkankach.

Przed zabiegiem

Operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym jest procedurą stosunkowo łatwą i bezpieczną, a jej wykonanie możliwe jest do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych. Oznacza to, że pacjent zgłasza się do lekarza rano (lub o umówionej godzinie) w dniu zabiegu i tego samego dnia wykonuje się ew. badania dodatkowe, ewakuuje chore tkanki i po upewnieniu się, że wszystko przebiegło zgodnie z planem wypisuje się pacjenta do domu. Operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym właściwie nie wymaga żadnego szczególnego przygotowania pod warunkiem, że wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym. W innym wypadku konieczne jest wykonanie podstawowych badań sprawdzających np. pracę serca (EKG). Przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym pacjent powinien pozostawać na czczo. Tylko w wyjątkowych sytuacjach stosuje się taką metodę ograniczenia bólu i usypia się chorego do zabiegu usuwania guza. Znieczulenie ogólne do operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym nie jest proponowane rutynowo i dotyczy głównie małych dzieci u których występują trudności z długotrwałym unieruchomieniem na czas konieczny do ewakuacji wyrośli. Poza tym przed operacją wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym wykonuje się badanie podstawowych parametrów krwi w tym przede wszystkim morfologii. U pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe należy oznaczyć INR, a tym samym ocenić ryzyko krwawienia i powikłań zabiegu z tym związanych.

Rodzaj znieczulenia

Operację wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Zabieg trwa krótko i może być przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych, a lokalne i czasowe ograniczenie przewodnictwa impulsów nerwowych w skórze operowanego obszaru jest metodą skuteczną i u większości pacjentów pozbawioną poważnych powikłań. Najczęściej do miejscowego znieczulenia używa się lidokainy podawanej w formie wstrzyknięć podskórnych wokół guza. Operację wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym można zacząć zazwyczaj po kilku minutach od ostrzyknięcia okolicy planowanego cięcia chirurgicznego. Ograniczenie czucia w obszarze gdzie podano lidokainę może utrzymywać się jeszcze przez pewien czas po zakończeniu zabiegu, a związane z tym mrowienie czy wrażenie drętwienia w tej okolicy powinno ustąpić w ciągu godziny.

Jak przebiega zabieg?

Operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym jest procedurą stosunkowo prostą, a jej wykonanie nie zajmuje zbyt wiele czasu. Przeważnie na usunięcie guza z tkanek podskórnych doświadczonemu chirurgowi wystarcza około pół godziny. Przed przystąpieniem do operacji wycięcia  tłuszczaka z badaniem histopatologicznym należy oczyścić powierzchnię ciała. Dobrze, jeśli zgłaszająca się na zabieg osoba samodzielnie jeszcze w warunkach domowych przygotuje się dokładnie myjąc powierzchnię skóry i usunie włosy o ile tłuszczak mieści się w okolicy gęsto pokrytej włosami. Na sali zabiegowej pacjent zostanie poproszony o położenie się na specjalnym stole i odkrycie partii ciała w rejonie której mieści się narośl. Następnie skóra zostanie zdezynfekowana celem eliminacji bakterii i innych drobnoustrojów z jej powierzchni. Chirurg dokona miejscowego znieczulenia poprzez ostrzyknięcie tkanek roztworem leku osłabiającego przewodnictwo impulsów w zakończeniach nerwowych (często używa się w tym celu np. lidokainy). Kiedy pacjent przestanie odczuwać ból w danej lokalizacji, jałowym skalpelem nacina się powłoki ciała, aby wypreparować guza. Jeszcze w trakcie zabiegu lekarz dokonuje oceny charakteru narośli, aby mieć pewność, że nowotwór nie prezentuje cech złośliwienia. W tym momencie może nastąpić decyzja o zmianie postępowania, jeśli pojawi się takie ryzyko.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Podczas typowej operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym tkanki narośli usuwane są doszczętnie wraz z torebką otaczającą guz. Ocena doszczętności resekcji jest ważna, gdyż pozostawienie komórek tłuszczaka w loży będzie mogło skutkować nawrotem choroby. Uzyskany podczas operacji wycięcia  tłuszczaka z badaniem histopatologicznym preparat umieszcza się w pojemniku z odpowiednim roztworem konserwującym i przesyła do pracowni patomorfologicznej celem uzyskania analizy składu komórkowego narośli, a także ich cech. Brzegi ran zbliża się do siebie, aby przyspieszyć proces gojenia i zaszywa odpowiednio dobranymi nićmi. Wybór rodzaju nici oraz techniki szwu leży po stronie chirurga, który podejmie decyzję w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie z zachowaniem dbałości o jak najlepszy efekt kosmetyczny i dobro chorego. Na koniec zabezpiecza się miejsce po cięciu jałowym opatrunkiem.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Rekonwalescencja po operacji wycięcia  tłuszczaka z badaniem histopatologicznym ograniczona jest właściwie do czasu potrzebnego na zagojenie rany i wytworzenie blizny. Przeważnie zajmuje to od siedmiu do czternastu dni, w zależności od lokalizacji loży po usunięciu tłuszczaka, grubości skóry osoby poddawanej zabiegowi i stopnia jej ukrwienia, a także właściwej pielęgnacji rany. W przypadkach niepowikłanych skóra goi się w ciągu kilku dni, a pacjent szybko wraca do codziennej aktywności.

Efekty po zabiegu

Efekty operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym są natychmiastowe (w postaci usunięcia niepokojącej lub uciążliwej zmiany) oraz odsunięte w czasie (oczekiwanie na wynik badania histopatologicznego). Dla pacjentów bardzo często najważniejszy jest sam efekt kosmetyczny zabiegu, czyli pozbycie się brzydkiej wyrośli i ew. towarzyszących dolegliwości. Z punktu widzenia lekarza o wiele ważniejszy jest wynik badania histopatologicznego i upewnienie się co do charakteru guza. Jeśli chodzi o ten aspekt, zazwyczaj na rezultaty należy oczekiwać około dwóch tygodni. Tyle czasu zajmuje pracownikom zakładu patomorfologicznego wykonanie dogłębnej analizy składu komórkowego wydobytych z chorego tkanek. Po uzyskaniu wyniku potwierdzającego łagodny charakter zmiany pacjent może mieć blisko stu procentową pewność, że uzyskany z operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym preparat nie miał pochodzenia rakowego.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym


Zalecenia po zabiegu

Po operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym należy odpowiednio dbać i pielęgnować ranę. Istotne jest zarówno odkażanie miejsca po chirurgicznym nacięciu skóry jak i wymiana opatrunków z częstotliwością zapewniającą zachowanie czystości co ma znaczenie dla prewencji zakażeń. Tkanki powłok ciała do czasu całkowitego zespolenia brzegów ran i wytworzenia blizny nie powinny być nadmiernie rozciągane, ani poddawane naprężeniom. Jeśli loża po usunięciu guza znajduje się na kończynie może być konieczne jej unieruchomienie do czasu pełnego zagojenie. Ma to znaczenie dla przyspieszenia procesu regeneracji tkanek oraz ogranicza rozmiar późniejszej blizny. Wszelkie patologie, a zwłaszcza zmiana zabarwienia powierzchni skóry, bardzo silny ból, obrzęk lub obecność ropnej wydzieliny, albo wyciek treści o innym charakterze powinny być niezwłocznie zgłaszane lekarzowi.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Efekt po operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym jest natychmiastowy i zauważalny od razu po ewakuacji guza. Rezultaty zabiegu zazwyczaj są trwałe, chociaż niektóre osoby mają genetyczną tendencję do tworzenia guzów tego typu i wtedy możliwy jest nawrót patologicznych tkanek zazwyczaj w innej lokalizacji. Warunkiem, aby nie dopuścić do nawrotu tłuszczaka w loży po wycięciu narośli i zachowania trwałości efektów jest zadbanie o całkowite usunięcie masy tkankowej wraz z torebką podczas operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym. W innym wypadku, jeśli komórki nowotworu łagodnego pozostaną w okolicach rany najpewniej będą dalej się dzielić i kontynuować wzrost, a efekt zabiegu będzie nietrwały.

Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Celem uniknięcia powikłań po operacji wycięcia  tłuszczaka z badaniem histopatologicznym należy stosować się do poleceń lekarza. Odpowiednio oczyszczać skórę w miejscu loży po ewakuowanych tkankach, a także wystarczająco często zmieniać opatrunki na czyste. Powinno się unikać zabrudzeń, a także ograniczyć ruchomość, a dzięki temu możliwość uszkodzenia w okolicach rany. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym umieszczonego na kończynach. Po tygodniu do dwóch od zabiegu należy zgłosić się do poradni chirurgicznej celem usunięcia szwów.

Możliwe powikłania po zabiegu

Powikłania po operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym zdarzają się rzadko i zazwyczaj ograniczają się do niepożądanych komplikacji w miejscu po wycięciu tkanek. Zaliczyć tutaj należy krwotok w przypadku uszkodzenia dużych naczyń w trakcie zabiegu, a w dalszej kolejności zakażenie rany, trudności z gojeniem, rozejście się brzegów ran, czy patologiczne bliznowacenie z wytworzeniem keloidu (bliznowca) u osób predysponowanych. Rzadko dochodzi do sytuacji, kiedy brak radykalności operacji wycięcia  tłuszczaka z badaniem histopatologicznym prowadzi do nawrotu choroby, a wyjątkowo sporadycznie do rozprzestrzenienia nowotworu złośliwego, jeśli usunięcie guza odbyło się bez pozostawienia marginesu zdrowych tkanek lub przeniesiono neoplastyczne komórki na narzędziach chirurgicznych w przypadku, kiedy zmiana traktowana jak łagodna okazała się w wyniku badania patomorfologicznego wyroślą złośliwą. Do takich pomyłek dochodzi na szczęście rzadko. Sama operacja wycięcia  tłuszczaka z badaniem histopatologicznym jest rzadko obarczona dużym ryzykiem, a pacjenci przystępujący do procedury mogą czuć się bezpiecznie.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Po operacji wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym zazwyczaj nie są konieczne żadne zabiegi dodatkowe. Czasami pacjenci korzystają z usług klinik medycyny estetycznej i poddają się laserowemu usuwaniu blizn, aby zlikwidować ślady po usunięciu zmiany. Dotyczy to zwłaszcza dużych tłuszczaków zlokalizowanych w miejscach widocznych, jak twarz, dekolt lub przedramiona. Można wykorzystać również dostępne w aptekach bez recepty maści i kremy przyspieszające regenerację komórek, zmiękczające naskórek i zmniejszające widoczność blizn.

Autor: Lek. Anna KołodziejskaCena

od 200 zł

Czas trwania

ok. 30 min

Znieczulenie

miejscowe, rzadziej ogólne

Hospitalizacja

przeważnie niewymagana

Czas regeneracji

7-14 dni

Efekty

natychmiastowe

Trwałość leczenia

trwałeCennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja wycięcia tłuszczaka z badaniem histopatologicznym w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Operacja wycięcia dużego tłuszczaka z badaniem histopatologicznym wykonywana jest w ramach NFZ
Bielsko-Białaod 300 złWięcej
Częstochowaod 450 złWięcej
Krakówod 500 złRaty od 87 złWięcej
Lublinod 350 złWięcej
Łódźod 200 złWięcej
Szczecinod 300 złWięcej
Warszawaod 345 złWięcej
Wrocławod 300 złWięcej