Operacja przepukliny pachwinowej

Operacja przepukliny pachwinowej

Cena od 500 zł Zapytaj o raty

Przepuklina pachwinowa jest najczęściej występującą przepukliną brzuszną. Zazwyczaj nie zagraża ona bezpośrednio życiu, jednak nie można jej bagatelizować – uwięźnięcie jelita, do którego może dojść przy tego rodzaju przepuklinie prowadzi do bardzo niebezpiecznych powikłań.

Znajdź klinikę  Umów wizytę

Operacja przepukliny pachwinowej

Ocena

3.78
18

Przepuklina pachwinowa jest najczęściej występującą przepukliną brzuszną. Zazwyczaj nie zagraża ona bezpośrednio życiu, jednak nie można jej bagatelizować – uwięźnięcie jelita, do którego może dojść przy tego rodzaju przepuklinie prowadzi do bardzo niebezpiecznych powikłań, np. martwicy lub przedziurawienia jelit, które mogą zakończyć się śmiercią.

Operacja przepukliny pachwinowej

Przepuklina brzuszna jest jedną z najczęstszych chorób wymagających leczenia chirurgicznego. Rozróżnia się przepuklinę pachwinową, mosznową, udową, pępkową, przepuklinę w kresie białej oraz przepukliny pooperacyjne. Przepuklina brzuszna jest to nieprawidłowe przemieszczenie struktur jamy brzusznej przez otwory w powłokach (naturalne lub nabyte). Przepukliny brzuszne powstają w miejscach, w których ściana brzucha ma najmniejszą wytrzymałość (rysunek). Najczęstszą przyczyną tworzenia się przepuklin są zaburzenia w syntezie kolagenu, który jest podstawowym składnikiem powłok brzusznych. Przepuklina brzuszna składa się z worka przepukliny, jego zawartości oraz wrót przepukliny. Najczęściej przepukliny brzuszne tworzą się w okolicy pachwiny.Przepukliny pooperacyjne powstają w następstwie osłabienia tkanek po zabiegów chirurgicznych lub w następstwie infekcji ran pooperacyjnych. Przepukliny brzuszne dzieli się ponadto na pierwotne, które są obecne od urodzenia oraz nawrotowe.

  • Przepuklina Pachwinowa
  • Przepuklina Mosznowa
  • Przepuklina Udowa
  • Przepuklina Pępkowa
  • Przepuklina Kresy Białej
  • Przepuklina Pooperacyjna
  • Przepuklina Nawrotowa

Przepuklina Pachwinowa
Przepuklina pachwinowa jest to najczęściej spotykany rodzaj przepukliny brzusznej. Przyjmuje się, że przepuklina może występować nawet u co 4 osoby w populacji. Występuje dziesięciokrotnie częściej u mężczyzn. Przepuklina pachwinowa jest to nieprawidłowe przemieszczenie zawartości jamy brzusznej przez otwór w przedniej ścianie brzucha w okolicy pachwiny (tzw. kanał pachwinowy). W okresie rozwojowym przez kanał pachwinowy u mężczyzn jądra zstępują z brzucha do moszny, ponieważ u kobiet brak tego etapu w rozwoju posiadają one mniejszą tendencję do tworzenia się przepukliny pachwinowej.
Wyróżniamy przepuklinę pachwinową prostą i skośną. Przepuklina pachwinowa skośna przechodzi bezpośrednio przez światło omawianego kanału pachwinowego, drugi typ przepukliny pachwinowej to przepuklina prosta. Ten rodzaj przepukliny w przeciwieństwie do przepukliny pachwinowej skośnej nie przechodzi bezpośrednio przez światło kanału pachwinowego lecz przebija powłoki brzucha tworzące ten kanał.
Najczęściej zawartość worka przepuklinowego stanowi sieć (fartuch tłuszczowy zawieszony na jelicie grubym pokrywający jelita) oraz jelito cienkie. Najgroźniejszym powikłaniem przepukliny pachwinowej jest uwięźnięcie w niej jelita z jego następczą martwicą, która prowadzi do zapalenia otrzewnej i w konsekwencji może doprowadzić do śmierci. Z tego powodu przepukliny pachwinowej nie można bagatelizować.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Przyczyny powstawania przepukliny pachwinowej:
Przepuklina najczęściej pojawia się w miejscu zwanym punktem obniżonej oporności, takim punktem w przypadku przepukliny pachwinowej jest omawiany wcześniej kanał pachwinowy. Wewnątrz jamy brzusznej, w niektórych sytuacjach może dojść do wzrostu ciśnienia, jest to tak zwana tłocznia brzuszna. Dochodzi do niej w trakcie kichania, oddawania stolca, parcia w trakcie porodu, czy podnoszenia znacznych ciężarów. Ochronę przed naporem tłoczni brzusznej i powstawaniem przepuklin stanowi sprawność mięśni i i powięzi. Najczęstszą przyczyną tworzenia się przepuklin są zaburzenia w syntezie kolagenu, który jest podstawowym składnikiem powłok brzusznych. Inne czynnik predysponujące do powstawania przepukliny pachwinowej to przewlekłe choroby powodujące wzmożone parcie związane z działaniem tłoczni brzusznej, między innymi przerost gruczołu krokowego, choroby jelita czy choroby płuc związane z nadmiernym kaszlem. Czynnikami ryzyka są również palenie, otyłość, częste porody, kolagenozy w wywiadzie, tętniak aorty, wodobrzusze, dializa otrzewnowa a także osoby wykonujące ciężką pracę oraz osoby w podeszłym wieku. Pojawienie się tego schorzenia wymaga przeprowadzenia chirurgicznego leczenie przepukliny.

Korzyści operacji przepukliny pachwinowej

Pacjent poddając się operacji przepukliny pachwinowej zyskuje wiele korzyści. Leczenie przepukliny przede wszystkim eliminuje ryzyko uwięźnięcia przepukliny, które jest najgroźniejszym powikłaniem choroby. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, gdyż w takim momencie może dojść do przedziurawienia jelita i zapalenia otrzewnej, które często kończy się śmiercią. W takim momencie wymagana jest operacja w trybie pilnym, która jest obarczona większym ryzykiem powikłań. Uwięźnięta przepuklina objawia się wówczas jako bolesny guz, którego nie można odprowadzić do jamy brzusznej.
Inne korzyści wynikające z operacji przepukliny pachwinowej to zapobieganie narastaniu worka przepuklinowego, który na początku choroby może być postrzegany jedynie jako nieestetyczna deformacja w okolicy pachwiny. Z czasem rozmiary takiej przepukliny mogą pogarszać jakość życia a nawet prowadzić do kalectwa.
Poddanie się zabiegowi zmniejsza bądź całkowicie znosi dolegliwości bólowe związane z chorobą. Dzięki operacji przepukliny pachwinowej można powrócić do pełnej aktywności z przed choroby.

Wskazania do operacji przepukliny pachwinowej

Operacje przepukliny pachwinowej przeprowadza się w dwóch trybach, jako zabieg planowy i zabieg wykonywany ze wskazań życiowych w momencie jej uwięźnięcia.
Najbardziej oczekiwaną i dającą najmniej powikłań jest operacja w trybie planowym.
Wskazaniem do przeprowadzenia operacji przepukliny pachwinowej w trybie planowym jest pojawienie się objawów związanych z chorobą.
Podstawowym objawem przepukliny pachwinowej jest uwypuklenie w okolicy pachwiny zwiększające swoje rozmiary w trakcie kaszlu, w pozycji stojącej. W początkowym etapie przepuklina wyczuwalna jest jedynie poprzez dotyk, po wsunięciu palca w okolicę ujścia kanału pachwinowego i zakasłaniu chorego, można wyczuć nacisk worka przepukliny pachwinowej na opuszkę palca, jest to tak zwana “próba kaszlowa”. W późniejszym czasie dochodzi do jej widocznego uwypuklenia. Przepuklinie może również towarzyszyć ból. U mężczyzn ból przy przepuklinie pachwinowej może promieniować do jądra podczas napinania mięśni, podnoszenia ciężarów, wydalania, kaszlu.
Niekiedy przepuklina może się nie uwypuklać i dawać jedynie dolegliwości bólowe okolicy podbrzusza.
W przypadku ewidentnej przepukliny pachwinowej badanie kliniczne jest wystarczającym wskazaniem do zabiegu. Rozpoznanie przepukliny pachwinowej w większości przypadków nie sprawia trudności i ustala sie jedynie na podstawie objawów i badania palpacyjnego. W sytuacjach wątpliwych należy przeprowadzić USG przez doświadczonego ultrasonografistę.
W momencie, w którym brak objawów można odstąpić od operacji przepukliny pachwinowej i rozważyć samą obserwacje.

Przeciwwskazania operacji przepukliny pachwinowej

Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia operacji przepuklin pachwinowej w trybie planowym jest obecność stanu zapalnego bądź ropnego skóry lub tkanki podskórnej w okolicy przepukliny. Przeciwwskazaniem są również choroby przebiegające z ogólnym stanem zapalnym, inne to przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych np.: Polocard, Acard, Plavix itp.

Przed operacją przepukliny pachwinowej

W trakcie konsultacji przed operacją przepukliny pachwinowej lekarz zbiera wywiad i bada pacjenta. Istotne jest wówczas poinformowanie doktora o wszystkich posiadanych chorobach, przyjmowanych lekach, alergiach. Osoby przyjmujące leki przeciwkrzepliwe muszą według wskazań lekarza odpowiednio odstawić je na tydzień przed zabiegiem bądź przejść na inny lek przeciwkrzepliwy o mniejszej sile działania. Na dzień, do kilku dni przed operacją przepukliny pachwinowej zlecone mogą zostać odpowiednie badania. Chirurg może zlecić również konsultacje medyczną u innego specjalisty np. kardiologa w przypadku posiadania przez pacjenta przewlekłej choroby serca. W trakcie konsultacji ustalany jest również typ znieczulenia, któremu zostanie poddany pacjent. W przypadku operacji przepukliny pachwinowej najczęściej jest to znieczulenie miejscowe, jednak bywają sytuacje kiedy wymagany jest inny typ znieczulenia. Jeżeli pacjent poddany jest znieczuleniu ogólnemu nie wolno mu jeść 6 godzin przed zabiegiem i pić na 2 godziny przed operacją. Przed operacją przepukliny pachwinowej tak jak przed każdym zabiegiem chirurgicznym podpisywana jest zgoda. Przed jej podpisaniem pacjent powinien zostać poinformowany przez lekarza o tym jak zabieg będzie przebiegał, jakie są konsekwencje odstąpienia od operacji i jakie są możliwe powikłania. W przypadku operacji przepukliny pachwinowej ustalone również zostaje czy zostanie wszczepiona siatka.
Przed operacją przepukliny pachwinowej należy ogolić operowane miejsce.

Rodzaj znieczulenia przy operacji przepukliny pachwinowej

Operację przepukliny pachwinowej wykonywana jest zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym dzięki czemu pacjent w znacznie szybszym czasie powraca do pełnej aktywności. Zabieg ten przeprowadza się również w znieczuleniu zewnątrzoponowym (w kręgosłup), ten typ znieczulenia wiąże się z dłuższym okresem hospitalizacji. Przy wykorzystaniu metody laparoskopowej konieczne jest znieczulenie ogólne.

Jak wygląda operacja przepukliny pachwinowej

Plastykę przepukliny pachwinowej można podzielić na dwa typy:

 1. metoda beznapięciowa (bez naciągania tkanek pacjenta) z użyciem siatki
  zalety: szybki czas powrotu do pełnej aktywności, krótki czas rekonwalescencji, najniższy odsetek nawrotów
  wady: możliwy dyskomfort spowodowany obecnością sztucznego ciała, w nielicznych przypadkach operacji przepuklin zastosowanie syntetycznego wszczepu powoduje reakcję organizmu na obce ciało i konieczność usunięcia wszczepu
 2. metoda napięciowa bez użycia siatki
  zalety: zastosowanie własnych tkanek bez wszczepiania ciał obcych
  wady: duże ryzyko nawrotu, dłuższy powrót do pełni zdrowia, dłużej trwające dolegliwości bólowe związane z operacją


Najczęstszą metodą stosowaną w plastyce przepukliny pachwinowej jest tak zwana metoda Lichtenstaina.
Operacja przepukliny pachwinowej polega na plastyce tylnej ściany kanału pachwinowego z cięcia na skórze około 10-15 cm w okolicy pachwinowej. Operacja z wszczepieniem siatki polipropylenowej to metoda Lichtensteina. Plastyka wykonana z wykorzystaniem własnych tkanek powłok brzusznych to metoda Bassiniego lub Shouldice. Plastyka kanału pachwinowego sposobem Bassiniego lub Shouldice jest zalecana głównie u chorych poniżej 40 roku życia. Powyżej 40 roku życia preferowany jest zabieg metoda Lichtensteina.
Plastykę przepukliny pachwinowej z wszczepieniem siatki można również wykonać laparoskopowo, jednak większość klinik nie posiada zbyt dużego doświadczenia w ich stosowaniu.

Przebieg operacji przepukliny pachwinowej z użyciem siatki:
Chirurg ostrzykuje tkanki znieczuleniem w miejscu, w którym będzie operował przepuklinę pachwinową (jest to najbardziej nieprzyjemna część operacji). Następnie wykonuje nacięcie skóry około 10 -15 cm w okolicy pachwiny. Kolejno rozcina warstwy (tkankę podskórną, powięzi) dochodząc do kanału pachwinowego. Odnajduje i zaoszczędza nerwy, naczynia oraz powrózek nasienny u mężczyzn a u kobiet więzadło obłe macicy. Następnie lokalizuje worek przepuklinowy, który odprowadza do jamy brzusznej. Wykonuje plastykę kanału pachwinowego, zaopatruje go siatką. Siatka zostaje przykryta rozcięgnami, mięśniami i powięziami ściany jamy brzusznej a następnie skórą. W razie ryzyka pojawienia się krwawienia w ranie zostaje umieszczony dren (gumowa lub plastikowa rurka z otworami służąca do odprowadzania płynnej treści z rany). Na koniec szyta jest osobno tkanka podskórna nićmi wchłanialnymi i skóra nićmi niewchłanianymi. Rana jest przemywana, wycierana do sucha i położony zostaje na niej opatrunek. U mężczyzn chirurg na sam koniec po wykonaniu operacji pociąga za jądro po stronie operowanej sprawdzając czy jest odpowiednio ruchome. W ten sposób sprawdza czy nie obszył zbyt mocno powrózka nasiennego.
Operacja trwa od 45 min do 1,5 h.

Czas i przebieg rekonwalescencji po operacji przepukliny pachwinowej:

Czas rekonwalescencji po plastyce przepukliny pachwinowej i niezdolność do pracy zależny jest od typu operacji, po zabiegu z użyciem siatki czas ten to typowo 1-3 tygodnie, bez siatki 4-12 tygodni. Dolegliwości bólowe związane z operacją w większości przypadków ustępują całkowicie w przeciągu 2-3 miesięcy, w początkowym okresie pomagają leki przeciwbólowe
Największy dyskomfort związany z przeprowadzonym zabiegiem plastyki przepukliny pachwinowej pacjent odczuwa przez pierwsze kilka dni. W tym okresie pomocne są leki przeciwbólowe. W miejscu operowanym tak jak po każdym zabiegu chirurgicznym pojawia się obrzęk, może się również pojawić zasinienie. Po zabiegu może również dojść do obrzęku moszny, prącia i zasinienia tych okolic. Jeżeli obrzęk jest niedużego stopnia i ulega zmniejszeniu nie należy się obawiać gdyż jest to normalne. Obawiamy się sytuacji kiedy obrzęk moszny narasta i ma duże rozmiary, gdyż może być to objaw zbyt silnego ucisku na naczynia jąder, co może wymagać kolejnej operacji. Od początku powinno się stosować obcisłą bieliznę, która dociska opatrunek zmniejszając ryzyko narastania krwiaka, obrzęku oraz poprawia komfort pacjenta. W pierwszych dobach również można stosować żelowe, chłodzone poduszki tak zwane ice-packi.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja przepukliny pachwinowej


Należy szybko powrócić do codziennej aktywności, zbyt długie leżenie w łóżku zwiększa ryzyko powstania zakrzepów w naczyniach, co może być śmiertelnym powikłaniem. Należy codziennie zmieniać opatrunek, ranę przemywać preparatami dezynfekującymi do skóry np.: skinsept, octenisept, czy zwykłym mydłem z wodą. Należy pamiętać, żeby ranę należy wycierać do sucha przed założeniem opatrunku. Kąpiel w wannie i moczenie rany jest niewskazane, najlepiej myć się pod prysznicem.
Dren, który był umieszczony w ranie z powodu możliwości krwawienia zostaje usunięty przez chirurga w pierwszych dobach po operacji. Szwy na skórze utrzymywane są przez 7-10 dni. Po ściągnięciu szwów można stosować preparaty na blizny, szczególnie dobre efekty dają maści i plastry silikonowe.
Należy stosować się do zaleceń lekarza, zgłaszać się na umówione kontrole.
W przypadku pojawienia się krwawienia, znacznego nasilenia obrzęku, gorączki, uporczywego bólu, trudności w oddawaniu moczu, wycieku treści ropnej z rany należy zgłosić się do lekarza operującego lub innego chirurga jeżeli nie ma innej możliwości.

Efekty pooperacyjne po operacji przepukliny pachwinowej

Operacja przepukliny pachwinowej przeprowadzona z użyciem siatki daje o wiele rzadziej nawroty niż operacje bez jej użycia. Blizna na skórze w okolicy pachwinowej daje się ukryć pod bielizną, ma długości około 10-15 cm. Blizna w ludzkim organizmie tworzy się od pół roku do roku czasu, dopiero po tym okresie można w pełni ocenić efekt pracy chirurga.

Zalecenia pooperacyjne po operacji przepukliny pachwinowej

 • codzienna zmiana opatrunku,
 • zakaz stosowania leków przeciwkrzepliwych w pierwszych dobach po operacji np.: Polocar, Acard
 • w razie dolegliwości bólowych doustne leki przeciwbólowe np.: Paracetamol, Ketonal, Pyralgin
 • pierwsza kontrola pooperacyjna i usuniecie szwów po 7 do 10 dniach po operacji,
 • szybki powrót do codziennej aktywności, co znacznie przyśpiesza rekonwalescencję,
 • przez pierwsze cztery tygodnie po operacji przepukliny należy ograniczyć dźwiganie,
 • do pracy fizycznej pacjent może powrócić kilka tygodni po zabiegu,
 • zakaz dźwigania ciężarów powyżej 5 kg przez okres do pół roku po zabiegu operacyjnym

Jak długo utrzymuje się efekt operacji przepukliny pachwin?

Efekty operacji przepukliny pachwinowej mogą się utrzymywać do końca życia. Pooperacyjna częstość nawrotów pierwotnej przepukliny pachwinowej waha się od 0,2% w operacjach z użyciem siatek do nawet 10% bez ich zastosowania.

Jak uniknąć powikłań związanych z operacją przepukliny pachwinowej?

Jak w trakcie każdego leczeniu tak i w operacji przepukliny pachwinowej najważniejsze jest stosowanie się do zaleceń lekarza. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, dla każdego mogą być wymagane odrębne zalecenia. Ogólna zasada, które należy stosować celem uniknięcia powikłań to zakaz dźwigania w pierwszym okresie po operacji. Maksymalnie 5 kg od 3 miesięcy do pół roku od operacji przepukliny pachwinowej. Zakaz pracy fizycznej przez pierwsze kilka tygodni. Lekarz prowadzący wystawia ZLA. Stosowanie obcisłej bielizny po operacji przepukliny pachwinowej zmniejsza ryzyko gromadzenia się krwiaka czy nadmiernego obrzęku. Po operacji należy również szybko powrócić do aktywności i nie leżeć w łóżku gdyż grozi to pojawieniem się problemów zakrzepowych.

Możliwe powikłania związane z operacją przepukliny pachwinowej.

Jak każdy zabieg tak i plastyka przepukliny pachwinowej obarczona jest pewnym ryzykiem ryzykiem powikłań.

 • uszkodzenie naczyń mogące dawać krwawienie pooperacyjne lub krwiaka, które może wymagać ponownej operacji,
 • uszkodzenie nerwów znajdujących się w sąsiedztwie przepukliny pachwinowej przez co dochodzi do zaburzeń czucia na skórze w pobliżu wykonanego zabiegu, może też dojść do przeczulicy skóry w okolicy kilkunastu centymetrów od cięcia skórnego,
 • pojawienie się zbiorników surowiczych,
 • zakażenie rany pooperacyjnej, zakażenie siatki (wymaga usunięcia), ropnie wewnątrz jamy brzusznej,
 • uszkodzenie narządów jamy brzusznej w trakcie operacji (jelit, pęcherza moczowego)
 • u mężczyzn uszkodzenie powrózka nasiennego, między innymi nasieniowodu mogące prowadzić do niepłodności,
 • nawrót przepukliny pachwinowej,
 • nieestetyczna blizna pooperacyjne,
 • powstanie bliznowca,
 • obrzęk moszny,
 • przewlekły ból pooperacyjny.

Polecane zabiegi dodatkowe po operacji przepukliny pachwinowej.

W zasadzie po operacji przepukliny pachwinowej nie są wymagane żadne zabiegi. Pacjentom zalecane jest samodzielne zwiększanie wysiłku po około 2 tygodniach od operacji. Pacjenci mający problemy z samodzielnym podjęciem wysiłku mogą zostać skierowani na ćwiczenia do rehabilitanta. Niekiedy w sytuacji utrzymywania się obrzęku w okolicy operowanej można zastosować masaż limfatyczny. W sytuacji pojawienia się przewlekłego bólu pooperacyjnego mogą być potrzebne zabiegi z zakresu fizjoterapii np. z zastosowaniem lamp SOLLUX.

Autor: lek. med Piotr Bargiel

Bibliografia:
„Podstawy chirurgii. Tom I”; Jacek Szmidt, Jarosław Kużdżał oraz Zbigniew Gruca, Marek Krawczyk, Paweł Lampe, Jerzy Polański; Rok wydania: 2009 r. Wydawca: Medycyna; Praktyczna; Str. 512-530
„Leczenie przepuklin pachwiny. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego z komentarzem Polskiej Grupy Roboczej ds. Rekomendacji”; Polska Grupa Robocza ds. Rekomendacji: Maciej Śmietański, Andrzej Chrościcki, Stanisław Dąbrowicki, Jerzy Fridiger, Andrzej Matyja, Maciej Michalik, Kryspin Mitura, Rafał Solecki, Piotr Trojanowski, Tadeusz Wróblewski; Videosurgery and other miniinvasive techniques 2009; 4 (Suppl 1): S40–S52
„Porównanie dwóch metod operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych – sposobem Lichtensteina i Desarda” Mitura K, Romańczyk M. Pol Merk Lek 2008; 24: 392.
„Chirurgia. Podręcznik dla studentów medycyny.” J. Fibak; Warszawa: PZWL, 2002, s. 145-146.
„Zakażenia rany pooperacyjnej w chirurgii implantacyjnej przepuklin pachwiny – analiza dwóch serii chorych.” Polska Grupa Badaczy Przepuklin. Zakażenia 2006; 4: 51-55.

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg - Operacja przepukliny pachwinowej

Cena

od 500 zł

Czas trwania

od 45 min do 1,5 h.

Znieczulenie

miejscowe lub ogólne

Czas regeneracji

od 1 do 12 tygodni

Efekty

od pół roku do roku

Trwałość leczenia

trwałe

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja przepukliny pachwinowej w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Operacja przepukliny pachwinowej znajduje się w wykazie zabiegów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czas oczekiwania na zabieg w NFZ wynosi co najmniej kilka miesięcy. Schorzenie to jednak wymaga dość szybkiej interwencji.
Bielsko-Białaod 2500 złRaty od 89 złWięcej
Częstochowaod 2400 złRaty od 85 złWięcej
Gdańsk od 3320 złRaty od 82 złWięcej
Katowiceod 3700 złRaty od 91 złWięcej
Łódźod 4400 złRaty od 109 złWięcej
Poznańod 4000 złRaty od 99 złWięcej
Szczecinod 3200 złRaty od 79 złWięcej
Warszawaod 4700 złRaty od 116 złWięcej
Wrocławod 3100 złRaty od 76 złWięcej