Operacja wrastających paznokci

Operacja wrastających paznokci

Operacja wrastających paznokci

Cena od 250 zł Zapytaj o raty

Efekty operacji wrastających paznokci są widoczne natychmiast po zakończeniu zabiegu. Paznokieć rosnący nieprawidłowo i przyczyniający się do powstawania dolegliwości bólowych przez wrastanie w skórę na paliczku zostaje usunięty w całości lub palec zostaje pozbawiony jego fragmentu, co najczęściej wystarcza dla złagodzenia dolegliwości bólowych związanych z wywieraniem ucisku na tkanki.

Znajdź klinikę  Umów wizytę

Operacja wrastających paznokci

Ocena

5.00
88

Operacja wrastających paznokci- charakterystyka

Wrastające paznokcie mogą być przyczyną silnego bólu okolicy opuszek palców, o największym nasileniu w miejscu wału skórnego, na który wywierany jest nacisk i w który wbija się nieprawidłowa płytka. W takich sytuacjach leczenie chirurgiczne polega na operacji wrastających paznokci.

Operacja wrastających paznokci

Usuwa się ich fragment wraz z boczną częścią macierzy od strony dającej uciążliwe objawy. Czasem przeprowadza się też operację wrastających paznokci polegającą na zdjęciu całej płytki. Decyzję o wyborze najlepszej techniki podejmuje lekarz wraz z pacjentem po uwzględnieniu indywidualnych właściwości tworów skórnych paliczków oraz preferencji chorego.

Operacja wrastających paznokci- korzyści

Korzyści wynikające z operacji wrastających paznokci to przede wszystkim pozbycie się źródła bólu w miejscu, w którym nieprawidłowo rosnąca płytka paznokcia dawała dolegliwości. Poprawia się ruchomość stopy lub palca, szczególnie jeśli ból przed operacją wrastających paznokci znacznie ją ograniczał i zmuszał pacjenta do oszczędzania danej części ciała. Poza tym wbijający się w wał skórny paznokieć może prowadzić do powstawania niewielkich ran i uszkadzać ciągłość tkanek. Czasem może to sprzyjać nadkażeniu, zwłaszcza jeśli problem dotyczy palców stóp, a stan higieniczny pozostawia wiele do życzenia. W takiej sytuacji operacja wrastających paznokci zapobiega traumatyzacji tkanek, a w konsekwencji rozwojowi powikłań w postaci na przykład nadkażenia grzybiczego (lub innym czynnikiem infekcyjnych) paliczków.

Wskazania do wykonania zabiegu

Wskazane jest wykonanie operacji wrastających paznokci u tych osób, u których nieprawidłowo rosnąca płytka paznokcia wywołuje objawy, a wśród nich ból, prowadzący nieraz do ograniczenia ruchomości i sprawności pacjenta. Poza tym leczy się operacyjnie wrastające paznokcie, które doprowadzają do mechanicznego uszkodzenia tkanek. Operacja wrastających paznokci zalecana jest zwłaszcza u tych osób, u których nie udało się osiągnąć zmniejszenia nasilenia dolegliwości poprzez próby nadania płytce paznokcia właściwego kształtu metodami niechirurgicznymi jak na przykład właściwe skracanie, zachowywanie odpowiedniego kąta cięcia podczas obcinania, albo próby ograniczenia wrastania poprzez ścieranie wrastającego fragmentu przy pomocy pilnika.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Operacji wrastających paznokci nie należy wykonywać u tych pacjentów, którzy nie skarżą się na żadne objawy wynikające z nieprawidłowego kierunku rozrostu płytek paznokci w stronę wału skórnego. Należy również rozważyć zasadność przeprowadzenia operacji wrastających paznokci jeśli dana osoba cierpi z powodu chorób ograniczających dopływ krwi do tkanek, występują u niej zaburzenia gojenia skóry i istnieje ryzyko wystąpienia poważnych powikłań po operacji wrastających paznokci i trudności z zasklepieniem miejsca po ingerencji chirurgicznej. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, kiedy objawy towarzyszące wrastaniu paznokci nie są uciążliwe dla pacjenta i nie domaga się on intensywnego leczenia. Wykonanie zabiegu należy również rozważyć u osób poważnie schorowanych, w złym stanie ogólnym. Również miejscowe patologie w danej lokalizacji mogą stanowić przeciwwskazanie do wykonania operacji wrastających paznokci lub stanowić o konieczności ich odroczenia, do czasu wyleczenia choroby podstawowej.

Przed zabiegiem

Przed operacją wrastających paznokci pacjent powinien zadbać o właściwą higienę miejsca poddawanego zabiegowi. Skóra powinna być czysta i sucha. Jeśli operacja wycinania wrastających paznokci będzie wykonywana na palcach stopy, należy założyć czyste skarpetki. Istotne jest również, aby przed zabiegiem przygotować i zabrać ze sobą luźne obuwie umożliwiające wsunięcie i zmieszczenie w nim stopy wraz z opatrunkiem po zakończeniu operacji wrastających paznokci. W tym przypadku buty powinny być dobrane w taki sposób, aby nie powodować ucisku na tkanki, zwłaszcza w okolicy palców oraz nie wpływać na dodatkową traumatyzację miejsca po usuniętych paznokciach.

Rodzaj znieczulenia

Operację wrastających paznokci wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Roztwór lidokainy podaje się metodą wielokrotnych wstrzyknięć po obu stronach paliczka. Po iniekcji leku należy odczekać chwile, aż zacznie on spełniać swoje zadanie poprzez ograniczenie przewodzenia impulsów nerwowych w palcu. Kiedy lek zacznie działać, a pacjent przestanie odbierać wrażenia bólu z danego obszaru możliwe jest rozpoczęcie operacji wrastających paznokci.

Jak przebiega zabieg?

Istnieją dwie techniki przeprowadzania operacji wrastających paznokci. Pierwsza z nich polega na zdjęciu całej płytki paznokcia, natomiast w drugiej wycinany jest tylko fragment w okolicy, która rośnie nieprawidłowo i wywołuje uczucie bólu uciskając i wrastając w skórę na paliczku. Obie metody operacji wrastających paznokci są zabiegami, których wykonanie zajmuje niewiele czasu i pacjent wkrótce po zakończeniu procedury może opuścić szpital lub poradnię chirurgiczną. Obie techniki wiążą się jednak z dużą bolesnością, a sam zabieg nawet po podaniu znieczulenia może być dosyć nieprzyjemny dla pacjenta. Efekty w postaci ustąpienia symptomów ze strony wbijającej się w skórę płytki nieprawidłowo rosnącego paznokcia dają dobre rezultaty łagodząc objawy po operacji wrastających paznokci, znacznie poprawiają komfort pacjenta i z tego powodu warto poddać się zabiegowi.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Operacja wrastających paznokci polegająca na zdjęciu całej płytki wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym. Po odpowiednim oczyszczeniu i zdezynfekowaniu pola zabiegu, lekarz prosi o zgięcie operowanego palca (dotyczy palców dłoni). Sterylne, ostre nożyczki wsuwa się pod płytkę, a następnie rozchyla ich ramiona co skutkuje oddzieleniem paznokcia od podłoża. Ostrza nożyczek muszą zostać wsunięte głęboko, aby oddzielić paznokieć od szczytu, aż do samej podstawy. Pomimo znieczulenia w danej lokalizacji, pacjent może w tym momencie odczuwać lekki dyskomfort, co jednak związane jest z silnym unerwieniem macierzy i nie świadczy o błędnym lub nieumiejętnym przeprowadzaniu operacji wrastających paznokci przez chirurga. Tak wypreparowany i oddzielony od skóry palca paznokieć chwyta się specjalnymi jałowymi kleszczami i szybkim ruchem oddziela wyrywając z paliczka palców stóp lud dłoni.
Operacja wrastających paznokci przeprowadzana drugą metodą klinowego wycięcia bocznej części macierzy może wydawać się nieco mniej drastyczna, gdyż pacjent nie jest pozbawiany całej płytki. Szybciej też po wykonaniu zabiegu tym sposobem ustępują dolegliwości bólowe, ponieważ paliczek chroniony jest pozostałym fragmentem twardych tkanek. Dodatkowo ogranicza to ryzyko urazu części dystalnej palca niechronionego płytką. W tej technice operacji wrastających paznokci nacina się skórę wzdłuż wału paznokciowego. Usunięta zostaje boczna cześć macierzy, a także kilka milimetrów krawędzi paznokcia po tej samej stronie.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Czas potrzebny na ustąpienie dolegliwości bólowych po wykonaniu operacji wrastających paznokci wynosi od około 3 dni do tygodnia. Na odrośnięcie płytki paznokcia należy zazwyczaj poczekać znacznie dłużej. Tutaj czas zależny jest od tego, czy operacja wrastających paznokci wykonywana była na palcach ręki czy stopy. Na dłoniach część paznokcia potrzebna dla pokrycia i ochrony paliczka powinna odrosnąć w ciągu miesiąca do dwóch od zabiegu. Na pełną regenerację po operacji wrastających paznokci palców stopy należy poczekać znacznie dłużej, zwłaszcza jeśli problem dotyczył dużego palucha. Tutaj czasem rekonwalescencja może wynieść nawet dwanaście miesięcy na co wpływ ma wolniejsze przyrastanie paznokcie na długość. Właściwa pielęgnacja i ochrona paliczków po operacji wrastających paznokci pomaga skrócić czas leczenia, zmniejszyć ryzyko powikłań i przyczynić się do ograniczenia ryzyka nawrotu, a także do osiągnięcia lepszych efektów końcowych pod względem kosmetycznym i zadowolenia pacjenta.

Efekty po zabiegu

Efekty operacji wrastających paznokci są widoczne natychmiast po zakończeniu zabiegu. Paznokieć rosnący nieprawidłowo i przyczyniający się do powstawania dolegliwości bólowych przez wrastanie w skórę na paliczku zostaje usunięty w całości lub palec zostaje pozbawiony jego fragmentu, co najczęściej wystarcza dla złagodzenia dolegliwości bólowych związanych z wywieraniem ucisku na tkanki. Pojawiają się natomiast nowe dolegliwości związane z traumatyzacją palców po operacji wrastających paznokci i na ich ustąpienie trzeba czekać do czasu zagojenia się rany. Ból jednak staje się mniejszy i nie tak bardzo uciążliwy szybciej, przeważnie po ustąpieniu stanu zapalnego i obrzęku po operacji wrastających paznokci. Dodatkowo można łagodzić nieprzyjemne doznania doskwierające pacjentowi w okolicy obrażeń poprzez stosowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Odpowiednie preparaty wskaże lekarz po wykonaniu operacji wrastających paznokci. Większość z leków wskazanych w tej sytuacji dostępna jest w aptekach bez konieczności posiadania recepty.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja wrastających paznokci


Zalecenia po zabiegu

Po przeprowadzeniu operacji wrastających paznokci należy odpowiednio dbać o okolicę w której wykonywano zabieg. Rana powinna być utrzymywana w suchych, higienicznych warunkach. Zaleca się, aby ograniczyć wykonywanie pracy dłonią i unikać obrażeń w danej okolicy. Jeśli operacja wrastających paznokci przeprowadzana była na palcach stopy (przeważnie problem dotyczy dużego palucha) powinno się przeciwdziałać nie tylko powstawaniu urazów , ale również nadmiernemu uciskowi wywieranemu na palce przez na przykład noszenie zbyt ciasnego obuwia. Jest to ważne dla uzyskania ładnego efektu kosmetycznego, a także dla uniknięcia odkształcanie osłabionej po operacji wrastających paznokci płytki. Paliczek palca z którego ściągano paznokieć lub wykonywano klinowe wycięcie bocznej krawędzi macierzy często jest bolesny przez cały okres regeneracji, aż do czasu wyrośnięcia nowej płytki i zagojenia rany. Pacjent nie powinien wykonywać żadnych czynności, które dodatkowo sprawiają ból. Istotne jest również, aby dbać o czystość okaleczonego po zabiegu chirurgicznym miejsca by nie dopuścić do zakażenia i związanych z tym dalszych powikłań. Odpowiednia pielęgnacja rany po operacji wrastających paznokci jest ważna dla utrzymania trwałości efektów zabiegu i w prewencji wrastania płytki paznokcia w przyszłości. Może być konieczne, aby pacjent zmienił sposób skracania paznokci. Nie powinno się obcinać płytki zbyt głęboko. Jeśli osoba z tendencją do wrastania paznokci w wał skórny paliczków nie potrafi wykonywać tego samodzielnie, może być konieczne korzystanie z usług profesjonalnej kosmetyczki. Pomocna może być też całkowita rezygnacja z obcinania paznokci obcinaczką lub nożyczkami i zastąpienie tej czynności poprzez skracanie tworu skórnego przy pomocy pilnika, którym pacjenci rzadziej popełniają błędy nacinając paznokieć zbyt głęboko.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Dąży się do tego, aby efekt operacji wrastających paznokci był trwały. Częściej permanentne rezultaty osiąga się po całkowitym zdjęciu płytki. Jest to jednak zabieg bardziej bolesny dla pacjenta niż klinowe wycięcie bocznej części macierzy paznokcia. Wyrwanie całej płytki paznokcia wiąże się też ze znaczną traumatyzacją tkanek, ryzykiem uszkodzenia macierzy, a w następstwie tego brzydkim kształtem odrastającej struktury. Klinowe wycięcie wrastającego paznokcia daje lepsze efekty końcowe pod względem kosmetycznym, wiąże się też z nieco mniejszą bolesnością (zwłaszcza w okresie potrzebnym na zagojenie tkanek po zabiegu) i szybszą regeneracją skóry paliczka. Niestety zdarza się, że po pewnym czasie odrastający paznokieć zaczyna znowu wrastać, a zabieg należy powtórzyć. Ryzyko konieczności ponownego wykonania operacji wrastających paznokci jest wyższe u pacjentów niestosujących się do zaleceń lekarskich i nie wykonujących w sposób prawidłowy zaleconych czynności pielęgnacyjnych na odrastającej płytkce paznokcia.

Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Tak jak w przypadku większości zabiegów medycznych, aby uniknąć powikłań po operacji wrastających paznokci należy słuchać zaleceń lekarza i skrzętnie się do nich stosować. Istotne jest dbanie o prawidłową pielęgnację opuszki palca na którym przeprowadzano procedurę. Należy przeciwdziałać zabrudzeniom oraz dbać o czystość rany i ograniczać ryzyko zakażenia. Do czasu pełnego zagojenia skóry nie powinno się kończyny nadwyrężać, zwłaszcza jeśli operację wrastających paznokci wykonywano na kończynie górnej. Należy wtedy do minimum ograniczyć pracę wykonywaną daną dłonią. Jest to ważne, ponieważ pomaga szybciej doprowadzić do regeneracji tkanek, minimalizuje ryzyko zabrudzenia i zanieczyszczenia okolicy operowanej, a także zmniejsza szansę doznania obrażenia w miejscu po wycięciu paznokcia i traumatyzacji odrastającego tworu skórnego, dzięki czemu efekt końcowy jest zazwyczaj lepszy. Właściwe przeprowadzenie wszystkich etapów operacji wrastających paznokci zwiększa szansę na osiągnięcie trwałych rezultatów i wyleczenie schorzenia. Pomaga też osiągnąć lepsze efekty pod względem kosmetycznym.

Możliwe powikłania po zabiegu

Groźne powikłania po operacji wrastających paznokci zdarzają się wyjątkowo rzadko, zwłaszcza jeśli zabieg wykonywany był w jałowych warunkach i z zachowaniem wszelkich medycznych procedur, takich jak właściwe oczyszczenie rany przed wykonaniem, odpowiednie wykonanie nacięcia i zabezpieczenie miejsca po usuniętej płytce lub jej fragmencie czystym opatrunkiem. Jeśli mimo wszystko dojdzie do zakażenia miejsca po operacji wrastającego paznokcia pojawia się ból, zaczerwienienie i często obrzęk w okolicach paliczka. Łatwiej też dochodzi wtedy do uszkodzenia macierzy i powikłań w postaci brzydkiego kształtu odrastającej płytki. W przypadku zakażenia bakteryjnego, pod powierzchnią pozostawionego wyrośla skóry może zacząć gromadzić się ropa. Konieczne wtedy jest przeprowadzenie zabiegu ściągnięcia pozostałego fragmentu płytki po operacji klinowego wycięcia wrastających paznokci. Ropa może również zacząć się gromadzić pod świeżo odrastającym paznokciem i utrudniać proces gojenia. Leczenie trwa wtedy dłużej, a efekt końcowy może być gorszy. Dlatego ważne jest właściwe oczyszczanie rany po operacji wrastających paznokci i dbanie o prawidłową higienę w tym miejscu. Poza tym pojawienie się ropy świadczącej o zakażeniu bakteryjnym często wymaga zastosowania antybiotyków. W przypadku nieumiejętnego wykonania operacji wrastających paznokci ze znacznym uszkodzeniem macierzy może dojść do trwałego zaburzenia wzrastania paznokcia, co na szczęście zdarza się w bardzo nielicznych przypadkach. Jest to jednak powikłanie dające bardzo złe wyniki kosmetyczne i trwałe w skutkach, a z tej przyczyny pacjenci często się go obawiają.
Bardziej błahe powikłania po operacji wrastających paznokci to zmiana kształtu odrastającej płytki lub brak pożądanego efektu zabiegu z koniecznością powtórnego wykonania procedury.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Po operacji wrastających paznokci nie ma konieczności przeprowadzania zabiegów dodatkowych, zwłaszcza jeśli pacjenci są zadowoleni z końcowego efektu zabiegu. Czasem po operacji wrastających paznokci płytka może ulec odkształceniu, rosnąć w nieprawidłowym kierunku lub nabrać w subiektywnej ocenie chorego brzydkiego kształtu. W takiej sytuacji warto jest skorzystać z zabiegów dodatkowych proponowanych w gabinetach zajmujących się medycyną estetyczną lub nawet u kosmetyczki. Odpowiednie wypiłowanie paznokcia i nadanie mu ładnego kształtu może przyczynić się do poprawy końcowego efektu po operacji wrastających paznokci i zwiększyć zadowolenie pacjenta poprzez osiągnięcie lepszego pod względem estetycznym rezultatu. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku leczenia operacyjnego wrastających paznokci na dłoniach, u osób wykonujących pracę biurową lub wymagającą częstego kontaktu z ludźmi i ekspozycji rąk, szczególnie jeśli po zabiegu kształt płytki paznokcia znacznie się zmienił i jest przyczyną odczuwania dyskomfortu lub wstydu przez pacjenta.

Autor: Lek. Anna Kołodziejska

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg - Operacja wrastających paznokci.

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Operacja wrastających paznokci

Cena

od 250 zł

Czas trwania

ok. 30 min.

Znieczulenie

miejscowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

7-14 dni

Efekty

natychmiastowe

Trwałość leczenia

najczęściej trwałe

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja wrastających paznokci w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Operacja wrastających paznokci wykonywana jest w ramach umowy z NFZ. Często jednak kolejki pacjentów oczekujących w kolejce do poradni chirurgicznej są bardzo długie, a zabieg odraczany w czasie co w związku z silnymi dolegliwościami bólowymi i stosunkowo niewysoką ceną za wykonanie operacji wrastających paznokci często skłania pacjentów do szukania pomocy na własną rękę w gabinetach prywatnych.
Bielsko-Białaod 300 złWięcej
Częstochowaod 500 złRaty od 87 złWięcej
Krakówod 250 złWięcej
Lublinod 350 złWięcej
Łódźod 350 złWięcej
Szczecinod 400 złWięcej
Warszawaod 345 złWięcej
Wrocławod 400 złWięcej