Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej

Operacja zaćmy

Cena od 3500 zł Zapytaj o raty

U większości pacjentów po wykonaniu operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej udaje się uniknąć konieczności korekcji wady wzroku przy wykorzystaniu szkieł kontaktowych lub okularów korekcyjnych.

Znajdź klinikę  Umów wizytę Suplementy urody 

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej

Ocena

5.00
40
100% poleca ten zabieg

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej charakterystyka

Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym zabiegiem na większości oddziałach okulistycznych. Choroba przeważnie rozpoczyna się w wieku średnim. Soczewka mętnieje stopniowo, powoli tracąc przezierność, aż do utraty możliwości widzenia. W chwili obecnej najczęściej wybieraną techniką operacji zaćmy jest metoda fakoemulsyfikacji. Polega ona na rozbiciu jądra soczewki i rozkawałkowaniu jej na małe fragmenty przy zastosowaniu ultradźwięków. Drobne elementy odsysa się następnie, pozostawiając oczyszczone z nieprzeziernych elementów wnętrze torby soczewki. Daje to możliwość wszczepienia implantu, mającego za zadanie spełnianie funkcji ogniskowania obrazu za utracony element układu optycznego oka. Zazwyczaj daje się pacjentom możliwość samodzielnego doboru rodzaju oraz siły skupiającej soczewki, która najlepiej sprosta ich wymaganiom. W zależności od aktywności życiowej, sposobu spędzania wolnego czasu, czy rodzaju wykonywanej pracy zawodowej pacjentom może zależeć na dobrym widzeniu bez okularów z bliska lub z daleka.

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej zapewnia dobre widzenie zarówno przy patrzeniu z bliskiej jak i z dalszej odległości i może być polecana dla osób, które chciałyby uniknąć konieczności noszenia okularów. Soczewka pseudoakomodacyjna umożliwia prawidłowe widzenie przedmiotów znajdujących się zarówno w bliskiej jak i dalekiej odległości. Jej szczególne właściwości uzyskiwane są dzięki odmiennemu załamywaniu promieni słonecznych w zależności od miejsca ich wpadania do układu optycznego oka. Centralna część soczewki charakteryzuje się właściwościami rozpraszającymi promienie świetlne, natomiast obwodowa cechuje się zdolnością ich skupiania. U większości pacjentów po wykonaniu operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej udaje się uniknąć konieczności korekcji wady wzroku przy wykorzystaniu szkieł kontaktowych lub okularów korekcyjnych.

Korzyści

Zaćma jest chorobą, która w wysokim stadium zaawansowania utrudnia przedostawanie się promieni świetlnych do układu optycznego oka i zaburza lub całkowicie uniemożliwia odbiór obrazów. Chory zaczyna widzieć wyłącznie światło, bez możliwości rozróżniania odległości przedmiotów lub ich kształtu. Oko jest jednym z elementów narządu zmysłu, który w bardzo dużym stopniu przyczynia się do komunikacji ze światem, a jego uszkodzenie może w znacznej mierze ograniczać prawidłowe funkcjonowanie. Z tego względu operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej stanowi zabieg umożliwiający pacjentowi nie tylko prawidłowy odbiór obrazu, ale również niezaburzoną komunikację z otoczeniem i stanowi o dobrym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej jest również procedurą ważną dla zachowania możliwości wykonywania wyuczonego zawodu i pracy zarobkowej, zwłaszcza jeśli ograniczenie przezierności układu optycznego oka rozpoczyna się w młodym wieku i skutecznie zaburza odbiór obrazu. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu implantu w postaci sztucznej soczewki wszczepianej podczas operacji zaćmy zmniejsza się konieczność korzystania z okularów korygujących wadę wzroku, która powstaje jako konsekwencja usunięcia jednego z elementów układu optycznego gałki ocznej. Wybór soczewki pseudoakomodacyjnej pozwala dodatkowo zmniejszyć zależność pacjenta od okularów lub soczewek kontaktowych. Dzięki wykonaniu operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej u pacjentów z wadą wzroku obecną przed operacją, czasem udaje się osiągnąć poprawę zdolności ogniskowania obrazuu i ograniczyć zależność tych osób od szkieł korekcyjnych. Szacuje się, że nawet powyżej osiemdziesięciu procent pacjentów po wykonaniu operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej lepiej ogniskuje obraz na siatkówce oka. Dzięki temu, poza korzyścią wynikającą z samego usunięcia katarakty i poprawy przenikania promieni świetlnych do wnętrza układu optycznego oka pacjenci, którzy wcześniej niewłaściwie skupiali obraz (przed lub za siatkówką), mają możliwość prawidłowego widzenia i funkcjonowania bez wykorzystania szkieł korygujących wadę wzroku.

Wskazania do wykonania zabiegu

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej jest wskazana do wykonania u wszystkich pacjentów z chorobą układu optycznego polegającą na zmniejszeniu jego przezierności, zwłaszcza jeśli przy okazji chcieli by ograniczyć swoją zależność od okularów lub szkieł kontaktowych po leczeniu. Soczewki pseudoakomodacyjne są nowym osiągnięciem technologicznym w leczeniu zaćmy. Zaleca się je zwłaszcza w przypadku leczenia operacyjnego zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej u pacjentów stosunkowo młodych i aktywnych zawodowo, dla których zachowanie ostrości widzenia w zmieniających się warunkach pracy jest szczególnie istotne. Poza tym soczewki pseudoakomodacyjne można zaproponować w przypadku leczenia operacyjnego zaćmy metodą fakoemulsyfikacji u dzieci i młodych dorosłych. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia stosunkowo rzadko, przeważnie w przypadku wad wrodzonych i zespołów genetycznych. Soczewki pseudoakomodacyjne umożliwiają prawidłowe widzenie, często bez konieczności dodatkowego wsparcia układu optycznego oka przy zastosowaniu szkieł kontaktowych luk okularów korygujących wadę wzroku powstałą po zabiegu.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej nie wykonuje się u pacjentów u których istnieje możliwość skutecznego prowadzenia terapii i poprawy jakości widzenia przy wykorzystaniu okularów korekcyjnych, zwłaszcza jeśli mętnienie soczewki postępuje powoli i nie utrudnia codziennego funkcjonowania. Względne przeciwwskazanie do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej stanowią również choroby ogólnoustrojowe mogące wpływać na ogólną kondycję i stan zdrowia pacjenta przed zabiegiem. Na przykład po świeżo przebytym zawale serca, udarze mózgu lub chorobie przebiegającej z wysoką gorączką operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej powinna być odsunięta w czasie do momentu przywrócenia pełni sił witalnych organizmu. Poza tym zabieg jest stosunkowo bezpieczny i wiąże się z niewielką liczbą powikłań. Dodatkowo, dzięki wykonywaniu procedury w znieczuleniu miejscowym nawet pacjenci w wieku podeszłym i z licznymi obciążeniami zdrowotnymi mogą skorzystać z leczenia operacyjnego zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu jest brak zgody pacjenta na wyżej wymienioną technikę leczenia.

Przed operacją zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej

Przed przystąpieniem do zabiegu operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej pacjent powinien uzyskać obszerną i pełną informację odnośnie przebiegu zabiegu, korzyści oraz możliwych powikłań. Jest bardzo istotne, aby zgoda na przeprowadzenie operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej była wyrażana przez pacjenta z pełną świadomością wad i zalet wynikających z takiej terapii. Zgoda powinna zostać udzielona na piśmie. Sam zabieg operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej najczęściej przeprowadza się w trybie ambulatoryjnym lub ogranicza się konieczność pobytu pacjenta w szpitalu do jednego , maksymalnie dwóch dni (w przypadku braku powikłań). Przed samą operacją zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej pacjent powinien mieć wykonany panel badań sprawdzających stan zdrowia i możliwości kwalifikacji do zabiegu. Poza tym należy wykonać dokładne badanie okulistyczne, które pozwoli odpowiednio dobrać moc i siłę skupiającą wszczepianej soczewki, aby do maksimum ograniczyć konieczność korzystania z okularów przez pacjenta po przeprowadzeniu zabiegu i zwiększyć tym sposobem komfort funkcjonowania.

Rodzaj znieczulenia

Znieczulenie stosowane do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej w większości przypadków ogranicza się do leków o działaniu miejscoym. Metodą iniekcji znieczula się okolicę gałki ocznej. Całą procedurę rozpoczyna się na około dwie godziny przed operacją zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej, aby mieć pewność, iż podczas zabiegu gałka oczna będzie w dostatecznym stopniu objęta działaniem medykamentów i skutecznie pozbawiona możliwości odbioru wrażeń bólowych. U osób szczególnie wrażliwych na ból, przed wykonaniem właściwej iniekcji celem podania leku do znieczulenia okołogałkowego, można zakroplić oczy środkiem znieczulającym podawanych w postaci kropel do worka spojówkowego. Zmniejsza to doznania bólowe odczuwane w momencie wkłuwania igły w tkanki ciała. Chociaż nie jest to konieczne, u niektórych pacjentów na czas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej można zastosować znieczulenie ogólne. Wykorzystuje się je zwłaszcza u dzieci oraz u młodych dorosłych, którzy wykazują znaczny stopień poddenerwowania ze względu na przeprowadzany zabieg i istnieje ryzyko, iż nie będą w stanie zastosować się do poleceń lekarzy podczas wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej. Znieczulenie ogólne wiąże się jednak z pewnym ryzykiem zdarzeń niepożądanych i należy unikać wykonywania go w nieuzasadnionych przypadkach lub u osób starszych ze znacznie podniesionym progiem bólu, u których operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej można bez obaw przeprowadzić wyłącznie przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego.

Jak przebiega zabieg?

Na około dwie godziny przed operacją zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej pacjent powinien zacząć być przygotowywany do zabiegu. W pierwszej kolejności należy znieczulić oko oraz okolicę gałki ocznej. Iniekcję leku zaburzającego przewodzenie impulsów nerwowych z tej części twarzy należy wykonać na około dwie godziny przed zabiegiem. Przed samą operacją zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej pacjent przebierany jest w specjalną, jałową pidżamę i przewożony jest na salę operacyjną. Usta i nos izolowane są poprzez przykrycie chirurgiczną maseczką. Materiał z którego została ona wykonana swobodnie przepuszcza powietrze, zatrzymując jedynie większe cząsteczki pary wodnej czy zanieczyszczeń, dlatego pacjenci nie muszą obawiać się duszności i trudności w oddychaniu podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej. Okolica gałki ocznej zostaje oczyszczona, aby ograniczyć ryzyko rozwoju zakażenia. Kiedy pacjent jest już w pełni przygotowany, lekarz może przystąpić do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej. Przeważnie w pierwszej kolejności wykonuje się niewielkie nacięcie pod soczewką oka przez które okulista będzie mógł wprowadzać narzędzia chirurgiczne, czy implant do torby soczewki. Metodą ultradźwięków rozbija się nieprzezierną soczewkę na drobne elementy, które w dalszej kolejności dzieli się na kwadranty i kolejno odsysa. W ten sposób usunięta zostaje nieprzezierna warstwa układu optycznego oka. Na jej miejsce wszczepia się odpowiednio dobrany sztuczny aparat- w przypadku operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej posiadający funkcje zastępujące zdolności akomodacyjne zdrowego oka. Nacięcie wykonane celem usunięcia chorej soczewki i umieszczenia na jej miejsce sztucznego implantu zabezpiecza się szwami wykonywanymi nicią o mikroskopijnej średnicy.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Czas i przebieg rekonwalescencji

Zazwyczaj tuż po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej zdolność widzenia pacjentów ulega poprawie. Potrzeba jednak ponad tygodnia do dwóch, aby narząd wzroku przyzwyczaił się do nowych warunków pracy i zaczął odpowiednio ogniskować obraz i rejestrować go odpowiednimi rejonami półkul mózgowych. Z tego względu nie ocenia się zdolności widzenia natychmiast po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej, a dopiero po upływie około dwóch do trzech tygodni od jej wykonania. Wtedy też lekarz może zadecydować o konieczności dobrania odpowiednich soczewek kontaktowych lub szkieł korekcyjnych celem zniwelowania wady wzroku obecnej w gałce ocznej. Warto jednak wspomnieć, że soczewki pseudoakomodacyjne stanowią jedno z najnowszych osiągnięć technologicznych w leczeniu zaćmy i u przeważającej większości pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej udaje się uniknąć konieczności dodatkowego korygowania wzroku. Efekt ten udaje się uzyskać nawet u części pacjentów, którzy przed operacją zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej wymagali poprawy zdolności ogniskowania obrazu poprzez noszenie okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych.

Efekty po zabiegu

Efekty operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej to przede wszystkim poprawa zdolności widzenia, dzięki usunięciu wadliwego elementu układu optycznego oka skutecznie ograniczającego zdolność rozróżniania kształtów i odległości obrazów. Poza tym implant, charakteryzujący się różnymi właściwościami ogniskowania lub rozpraszania promieni świetlnych w zależności od miejsca ich wpadania do gałki ocznej pozwala na bardzo dobrą korektę wady wzroku powstałą po usunięciu naturalnej soczewki podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej. Często pacjenci, którzy przed zabiegiem korzystali z okularów lub soczewek kontaktowych po wszczepieniu sztucznej soczewki pseudoakomodacyjnej mogą sprawnie funkcjonować bez nich. Z tego względu operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej zaleca się zwłaszcza w grupie osób młodych i w średnim wieku, którym ze względu na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej szczególnie zależy na zachowaniu ostrości widzenia przedmiotów zarówno z bliskiej jak i dalekiej odległości. Po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej przeważnie potrzeba dwóch do trzech tygodni zanim pacjent nauczy się prawidłowo interpretować obraz odbijany na siatkówce oka.

Zalecenia po zabiegu

Pierwsze efekty w postaci poprawy zdolności widzenia mogą być zauważalne właściwie natychmiast po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej. Należy jednak pamiętać, iż narząd wzroku potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do zmiany warunków panujących w układzie optycznym oka. Z tego względu zaleca się, aby po zabiegu pacjenci zachowali ostrożność i ograniczyli swoją aktywność. Szczególnie ważne jest, aby nie podejmować się samodzielnego prowadzenia samochodu, gdyż zdolność widzenia w dynamicznie zmieniających się warunkach na drodze może być szczególnie zaburzona po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej. Poza tym należy stosować się do zaleceń lekarskich, odpowiednio pielęgnować narząd wzroku. Należy również pamiętać o ustalonych wcześniej terminach wizyty kontrolnych u okulisty i zgłaszać się na badanie niezależnie od występowania niepokojących objawów ze strony układu optycznego oka lub gałki ocznej.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Efekt operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej jest zazwyczaj trwały, chociaż u części pacjentów z czasem dochodzi do powstania tak zwanej zaćmy wtórnej. Szacuje się, że w przeciągu dwóch lat od operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej nawet jedna trzecia pacjentów spotka się z tą przypadłością. Jej leczenie jest proste, trwa zaledwie kilka minut i może być wykonane w warunkach ambulatoryjnych. Warto jednak zachować czujność i w przypadku ograniczenia przezierności układu optycznego oka po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej odpowiednio wcześniej zgłosić niepokojące objawy lekarzowi prowadzącemu leczenie.

Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej nie wiąże się z dużym ryzykiem rozwoju powikłań. Aby zapobiec powstawaniu zaćmy wtórnej po operacyjnym leczeniu zaćmy ważne jest, aby lekarz dokładnie oczyścił torbę soczewki, zwłaszcza w jej tylnej części po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej. Poza tym zniwelowanie ryzyka powikłań osiąga się dzięki stosowaniu się pacjenta do zaleceń lekarza zarówno podczas samej operacji jak i w trakcie rekonwalescencji. Pomaga to w uniknięciu takich powikłań operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej jak zwichnięcie i przemieszczenie soczewki, uszkodzenie naczyń krwionośnych, rozejście szwów, czy zakażenie gałki ocznej.

Możliwe powikłania po zabiegu

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej jest zabiegiem bezpiecznym podczas którego zdarzenia niepożądane występują stosunkowo rzadko. Należy jednak pamiętać, że żadna ingerencja w organizm człowieka, zwłaszcza inwazyjna i związana z chirurgicznymi manipulacjami nie jest pozbawiona ryzyka rozwoju działań niepożądanych. W przypadku operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej wśród możliwych powikłań możemy mieć do czynienia z krwawieniem w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych oka, zakażeniem, zwichnięciem soczewki lub koniecznością korekcji wady wzroku do widzenia z bliska lub daleka pomimo zastosowania implantu o właściwościach pseudoakomodacyjnych Poza tym powikłaniem po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej może być przemieszczenie implantu.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej


Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej właściwie nie ma konieczności przeprowadzania zabiegów dodatkowych. Zaleca się, aby po upływie dwóch do trzech tygodni od zabiegu pacjent zgłosił się do gabinetu okulistycznego celem wykonania badania wzroku i ewentualnego dobrania odpowiednich soczewek kontaktowych celem korekty wady wzroku. Jednak większość osób po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej jest zadowolonych z efektów zabiegu i sprawnie rejestruje obrazy przedmiotów znajdujących się zarówno w bliskiej jak i dalekiej odległości, co ogranicza konieczność korekcji wady wzroku, nawet jeśli patologia była obecna jeszcze przed leczeniem katarakty.

Autor: Lek. Anna Kołodziejska

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej.

 

Zapoznaj się z innymi metodami leczenia zaćmy:

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej

Cena

od 3500 zł

Czas trwania

ok. 20 min

Znieczulenie

miejscowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

ok 2-3 tygodni

Efekty

natychmiastowe

Trwałość leczenia

trwałe

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Soczewki pseudoakomodacyjne są jedną z najnowszych technologii stosowanych w leczeniu zaćmy. Wykonanie operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki pseudoakomodacyjnej jest możliwe w ramach prywatnej opieki medycznej w kilku ośrodkach okulistycznych w kraju.

Pacjenci mogą skorzystać z zabiegów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wyłącznie w przypadku podjęcia decyzji o wszczepieniu soczewek jednoogniskowych. Soczewki pseudoakomodacyjne zaliczane są do soczewek z grupy wieloogniskowych.

Jeśli pacjent podejmie decyzję o wszczepieniu soczewek pseudoakomodacyjnych podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, za implanty musi zapłacić z własnej kieszeni.
Częstochowaod 3500 złRaty od 86 złWięcej
Gdańsk od 4000 złRaty od 99 złWięcej
Sopotod 5700 złRaty od 141 złWięcej
Warszawaod 6500 złRaty od 160 złWięcej