Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego

Operacja zaćmy +

Cena od 3500 zł Zapytaj o raty

Największe korzyści z operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego mogą odnieść pacjenci, dla których ważna jest zdolność prawidłowego widzenia w warunkach ograniczonego oświetlenia,

Znajdź klinikę  Umów wizytę Suplementy urody 

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego

Ocena

4.05
21

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego charakterystyka

Spośród wszystkich chorób dotyczących soczewki oka, zaćma stanowi najczęstszy problem będąc jednocześnie najpowszechniejszą przyczyną utraty wzroku w grupie pacjentów w starszym wieku. Istnieje wiele przyczyn prowadzących do stopniowego mętnienia soczewki i ograniczania zdolności widzenia, aż do całkowitej utraty możliwości odbioru obrazu. Choroba postępuje powoli i z tego względu często zostaje niezauważona przez pacjentów, aż do momentu, kiedy ich codzienne funkcjonowanie staje się znacznie utrudnione. Fakt, iż po pięćdziesiątym roku życia pogorszenie wzroku wynikające ze zmniejszenia plastyczności układu optycznego oka prowadzące do utrudnienia prawidłowego ogniskowania obrazu na siatkówce przy obserwowaniu przedmiotów znajdujących się w bliskiej odległości, dodatkowo pogłębia trudności diagnostyczne zaćmy. Pacjenci w średnim wieku oraz starsi często nie poszukują pomocy specjalisty z zakresu okulistyki próbując na własną rękę korygować wadę wzroku dostępnymi w salonach optycznych okularami. Dopiero kiedy postępujące zmętnienie soczewki skutecznie ograniczając odbiór obrazu doprowadzi do dużych trudności w codziennym funkcjonowaniu chorzy kierują się do lekarza i dowiadują o właściwej przyczynie problemów.
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego jest procedurą która z dużą skutecznością umożliwia wtedy prawidłowe widzenie, a efekty osiągane dzięki usunięciu nieprzeziernego elementu układu optycznego oka zauważalne są natychmiast po zabiegu. Chociaż do pewnego momentu w przypadkach łagodnej i powoli postępującej zaćmy wadę wzroku można z dużą skutecznością korygować za pomocą soczewek kontaktowych lub okularów, leczenie chirurgiczne jest jedyną szansą na skuteczne wyeliminowanie choroby i zachowanie trwałości rezultatów terapii. Najczęściej wykonuje się operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. W dalszej kolejności implantuje się sztuczny aparat mający zastępować usunięty, wadliwy element układu optycznego oka. Wybór soczewki zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb pacjenta. Implant dobiera się w taki sposób, aby jak najlepiej spełniał oczekiwania danej osoby i zwiększał komfort jej funkcjonowania. Soczewki asferyczne z filtrem światła niebieskiego są dobrym wyborem dla tych pacjentów, którzy chcieliby zachować możliwość dobrego widzenia w złych warunkach oświetlenia przy jednoczesnej ochronie dna oka przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Soczewki asferyczne w przeciwieństwie do sferycznych zapewniają ogniskowanie obrazu w jednym punkcie na siatkówce niezależnie od miejsca wpadania promieni świetlnych. Dzięki specjalnej budowie nawet obraz z brzeżnych krawędzi soczewki dociera do siatkówki załamując się pod odpowiednim kątem. Żółta bardwa soczewki stanowi o filtrowaniu światła niebieskiego. Chociaż nie ma jednoznacznych wyników badań potwierdzających skuteczność tego typu aparatów w prewencji degeneracji plamki żółtej, udało się dowieść ich rolę w ograniczaniu przepływu części fal świetlnych do wnętrza oka. Jest to istotną zaletą, zważywszy na fakt, iż w warunkach niezmienionego operacyjnie układu optycznego oka, dochodzi do żółknięcia elementu optycznego, co naturalnie ogranicza przechodzenie części szkodliwych promieni słonecznych. Po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego zadanie to jest realizowane przez sztuczny implant. Sugeruje się, że przy założeniu soczewki pozbawionej filtra, więcej szkodliwego promieniowania ultrafioletowego może przechodzić do wnętrza gałki ocznej i prowadzić do wytwarzania dużej ilości wolnych rodników co z kolei skutkuje stopniową degeneracją plamki żółtej.

Korzyści

Największe korzyści z operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego mogą odnieść pacjenci, dla których ważna jest zdolność prawidłowego widzenia w warunkach ograniczonego oświetlenia, a także osoby o dużym narażeniu narządu wzroku na działanie promieniowania świetlnego, zwłaszcza w warunkach wysokiego nasłonecznienie i przy wykonywaniu czynności utrudniających korzystanie z okularów z filtrem UV. Asferyczność soczewki zapewnia prawidłowe ogniskowanie odbitego na siatkówce obrazu w jednym punkcie nawet w warunkach, kiedy źrenica oka jest poszerzona. Zachodzą wtedy specyficzne zmiany w układzie optycznym gałki ocznej, a promienie przedostają się do siatkówki przechodząc nie tylko przez centralną część soczewki, ale również jej brzeżne fragmenty. W przypadku zastosowania soczewki sferycznej, obraz uzyskany z granicy pola widzenia może ogniskować się poza obszarem w którym stykają się fale z części centralnej. Skutkuje to problemami z rejestracją obrazu w warunkach zmroku lub ciemności. Obraz staje się rozmyty lub dochodzi do błędnej interpretacji odległości przedmiotów i dystansu między nimi. W przypadku soczewek asferycznych niweluje się te niedogodności poprzez specjalnie modyfikacje w obszarach bliskich granicy układu optycznego. Powstający na siatkówce obraz skupia się w jednym punkcie, a pacjent może prawidłowo interpretować kształty przedmiotów, albo ich odległość od siebie. Filtr światła niebieskiego jako dodatkowy element zastosowany w operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej zapewnia odpowiednią ochronę elementów optycznych oka przed działaniem szkodliwych promieni ultrafioletowych. W warunkach fizjologicznych, naturalna soczewka organizmu człowieka wraz z wiekiem stopniowo żółknie, co czyni ją mniej przezierną dla fal świetlnych o poszczególnych długościach. Stanowi to o ochronie wewnętrznych struktur gałki ocznej przed uszkodzeniami takimi jak degeneracja plamki żółtej, zwyrodnienie siatkówki oka, czy nawet przed kancerogenezą, czyli rozwojem zmian nowotworowych. Warto jednak zaznaczyć, że skutki stosowania soczewek z filtrem światła niebieskiego zostały udowodnione w badaniach laboratoryjnych poza ciałem pacjenta. Dla udowodnienia wpływu tej metody terapii na ochronę gałki ocznej przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym wymagają jeszcze dalszych badań i obserwacji przy zastosowaniu w praktyce. Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego jest techniką leczenia nieprzeziernego układu optycznego oka u pacjentów szczególnie narażonych na działanie promieni słonecznych, u których korzyści wynikające z ograniczenia przepływu pewnego zakresu promieniowania ultrafioletowego prowadzącego do szkodliwych i niebezpiecznych zmian może stanowić większe zagrożenie niż niedogodności i możliwe powikłania wynikające z zastosowania tego typu soczewki. Zwłaszcza, jeśli wykonywana przez pacjentów aktywność w ciągu dnia przy narażeniu na jaskrawe światło, uniemożliwia ochronę poprzez stosowanie okularów przeciwsłonecznych.

Wskazania do wykonania zabiegu

Operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego wskazana jest u pacjentów z chorobą układu optycznego oka, spowodowaną zmianami w soczewce ograniczającymi jego przezierność. Współczesna medycyna nie dysponuje możliwościami skutecznego leczenia zaćmy przy wykorzystaniu środków farmakologicznych. Jedynym skutecznym sposobem na przywrócenie prawidłowego widzenia, jest zabieg chirurgiczny.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Szczególne wskazanie do wykonania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego stwierdza się u pacjentów, którzy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub tryb życia wymagają dobrego widzenia po zmroku i w godzinach nocnych przy jednoczesnym silnym narażeniu na promieniowanie ultrafioletowe w spektrum światła niebieskiego w ciągu dnia. Pomaga to chronić układ optyczny oka, a także głębiej położone struktury gałki ocznej przed szkodliwym wpływem fal świetlnych. Soczewki z filtrem światła niebieskiego mogą być szczególnie wskazane do zastosowania u pacjentów pracujących w warunkach intensywnego oświetlenia i narażenia na działanie promieni słonecznych, zwłaszcza jeśli nie są w stanie chronić narządu wzroku odpowiednimi maskami ochronnymi lub okularami przeciwsłonecznymi ograniczającymi przenikanie szkodliwego promieniowania do wnętrza gałki ocznej. Poza tym wskazane jest przeprowadzenie operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego u chorych z obecnymi zmianami lub obawiających się zwyrodnienia plamki żółtej, uszkodzenia siatkówki lub rozwoju zmian nowotworowych wewnątrz gałki ocznej lub w jej strukturach spowodowanych działaniem wolnych rodników.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Istnieją nieliczne przeciwwskazania do zastosowania leczenia metodą operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego. Najważniejsze z nich to zły stan ogólny (np. świeżo przebyty zawał serca, udar itp), aktywna choroba zakaźne lub stan zapalny w gałce ocznej. W takiej sytuacji operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego powinna zostać odroczona do momentu przywrócenia stabilnego stanu zdrowia pacjenta, kiedy zabieg będzie mógł być wykonany bezpiecznie. Istnieją pewne doniesienia sugerujące, że wszczepienie soczewki z filtrem światła niebieskiego może zaburzać odbiór barw, a także wpływać na pogorszenie jakości snu i powodować trudności z zasypianiem. Z tego względu przeciwwskazaniem względnym do wykonania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego jest praca pacjenta związana z koniecznością dobrego rozróżniania barw (na przykład dotyczy to artystów, malarzy i tym podobnych). Poza tym sugeruje się, iż filtr światła niebieskiego może zaburzać wydzielanie melatoniny odpowiedzialnej za regulacje rytmu dobowego i z tego powodu ten typ implantu nie jest dobrym wyborem dla pacjentów z bezsennością. Lepszym rozwiązaniem jest wtedy ochrona dna oka przed działaniem wolnych rodników poprzez stosowanie okularów z filtrem UV w słoneczne dni i w warunkach dużego naświetlenia. Dla niektórych pacjentów wadą operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego może być też wysoki koszt zabiegu z zastosowaniem tego rodzaju implantu.

Przed zabiegiem

W przypadku gdy operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym konieczne jest przyjęcie pacjenta do szpitala przynajmniej dzień przed zabiegiem celem wykonania szczegółowych badań sprawdzających stan zdrowia, wydolność serca oraz dla potwierdzenia braku przeciwwskazań do zastosowania anestetyków wprowadzających w stan snu farmakologicznego. Taką metodę znieczulenia rezerwuje się jednak dla wyjątkowych przypadków. Częściej operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Taki sposób jest wystarczający dla zapewnienia bez bólowego przejścia przez cały okres zabiegu przy jednoczesnym zachowaniu dużego bezpieczeństwa i możliwie niewielkiego ryzyka powikłań. Przed operacją zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego konieczne jest wykonanie dokładnego badania okulistycznego w którym ocenie poddaje się ostrość widzenia, krzywiznę rogówki, długość gałki ocznej oraz stan siatkówki. Następnie przed przystąpieniem do zabiegu leczenia operacyjnego zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego należy odpowiednio dobrać moc skupiającą oraz rodzaj implantu.

Rodzaj znieczulenia

Operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego typowo wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Jest to sposób o wiele bezpieczniejszy od znieczulenia ogólnego, a przy okazji zapewnia możliwość współpracy między pacjentem i okulistą podczas przeprowadzania zabiegu. Znieczulenie miejscowe pozwala również skrócić czas pobytu w szpitalu chorego po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego. Chociaż miejscowo aplikowane medykamenty działają w stopniu wystarczającym dla zapewnienia bezbólowego przebiegu operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego pacjent powinien zostać poinformowany, iż nie eliminuje to pewnych niedogodności jakie mogą być odczuwane w trakcie zabiegu. Dla niektórych osób szczególnie nieprzyjemne doznania związane są z silnym światłem kierowanym na operowaną gałkę oczną, a także zakładaną na powieki rozwórką utrzymującą gałkę oczną nieprzykrytą tkankami na cały czas potrzebny do wykonania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego. Nie należy jednak obawiać się bólu. Przez cały okres zabiegu chirurg powinien dbać o komfort pacjenta i informować go o kolejno wykonywanych czynnościach związanych z możliwymi nieprzyjemnymi doznaniami. Poza tym, nad bezbolesnym przebiegiem operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego czuwa lekarz anestezjolog, który w razie potrzeby poda dodatkową porcję leków znieczulających lub uspokajających poprzez wlew dożylny.

Jak przebiega zabieg?

Zastosowanie fakoemulsyfikacji celem usunięcia zmętniałej i nieprzeziernej dla promieni świetlnych soczewki pozwoliło ograniczyć wymiary cięcia koniecznego dla usunięcia jądra z komory przedniej oka. Dzięki temu zwiększono bezpieczeństwo operacji zaćmy dzięki zastosowaniu metody fakoemulsyfikacji z następującym w dalszej kolejności wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego. Cięcie umożliwiające dostanie się do przedniej komory oka udało się ograniczyć nawet do dwóch – trzech milimetrów szerokości. Przez nie chirurg wprowadza mikroskopijne narzędzia celem wykonania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego. Jądro soczewki dzieli się na cztery kwadranty celem łatwiejszej manipulacji mniejszymi elementami. W dalszej kolejności rozbija się je za pomocą ultradźwięków (fakoemulsyfikacja) i kolejno odsysa umożliwiając sprawne przechodzenie promieni świetlnych do układu optycznego oka. Przed wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego komorę przednią wypełnia się materiałem wiskoelastycznym. Ułatwia on manipulacje podczas implantacji sztucznego aparatu optycznego podczas przeprowadzania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Czas rekonwalescencji po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego w zależności od źródeł ocenia się na dziesięć do czternastu dni, a czasem nawet do trzech tygodni. Zdolność widzenia ulega poprawie natychmiast po usunięciu nieprzeziernej soczewki. Wraz z przyzwyczajaniem się układu nerwowego do odbioru i właściwej interpretacji obrazu powstającego na siatkówce po przejściu przez nowy, sztuczny element układu optycznego oka ostrość obrazu ulega dalszej poprawie. Zaleca się, aby po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego zgłaszać się w regularnych odstępach czasu na wizyty kontrolne do okulisty. Jest to ważne, nawet jeśli pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości i jest zadowolony z efektów operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego.

Efekty po zabiegu

Efekty operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego obserwowane są przez pacjentów natychmiast po zabiegu. Jednak ostrość widzenia może ulec zmianie jeszcze w ciągu kilku do kilku nastu dni po usunięciu nieprzeziernego elementu układu optycznego oka. Dlatego soczewki kontaktowe lub okulary korekcyjne powinny zostać dobrane dopiero po przeprowadzenia badania ostrości wzroku najwcześniej w dziesięć dni po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego. Niektórzy zalecają, aby nawet odsunąć to w czasie do dwóch- trzech tygodni. Dzięki asferyczności soczewki ulega poprawie zdolność odbioru obrazu nie tylko w warunkach dobrego oświetlenia, ale również po zachodzie słońca, w nocy i w źle oświetlonych pomieszczeniach. Jest to ważną zaletą operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego zwłaszcza dla osób wykonujących pracę zawodową lub aktywnych również w warunkach półmroku i w nocy.

Zalecenia po zabiegu

Po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego konieczne jest stosowanie środków farmakologicznych zaleconych przez lekarza, a także regularne kontrole w gabinecie okulistycznym. Do około trzech tygodni po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego pacjentom poleca się zakraplać oczy lekami zawierającymi substancje o działaniu przeciwzapalnym oraz antybakteryjnym. Pomaga to uniknąć powikłań operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego w postaci zakażenia drobnoustrojami, zapalenia gałki ocznej oraz utrudnienia gojenia.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Efekt operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego jest permanentny.

Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Celem uniknięcia powikłań po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego pacjenci powinni skrupulatnie stosować się do zaleceń okulisty. Należy według wskazań lekarskich korzystać z leków- zarówno tych podawanych w postaci kropli dospojówkowych jak i doustnych jeśli takie zostaną polecone. Poza tym ważne jest, aby pacjenci po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego zgłaszali się na wizyty kontrolne w ustalonych z okulistą terminach lub częściej w razie wystąpienia niepokojących powikłań.

Możliwe powikłania po zabiegu

Jak w przypadku każdej interwencji chirurgicznej również podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego może dojść do zdarzeń niepożądanych i rozwoju powikłań. Ocenia się, iż powikłania śródoperacyjne wikłają około czterech procent zabiegów tego rodzaju. Przeważnie są to wewnątrz lub zewnątrzgałkowe wylewy krwi w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych, uszkodzenie tęczówki, rozerwanie torby tylnejoraz przemieszczenie soczewki. Powikłania pooperacyjne w krótkim odstępie czasu od leczenia katarakty zdarzają się rzadziej (u około jednego procenta chorych). Dotyczą one zapalenia któregoś z elementów gałki ocznej, zakażenia, przemieszczenia wszczepianej podczas operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego, a także wzrostu ciśnienia śródgałkowego. U około trzydziestu procent pacjentów leczonych z powodu zmętnienia układu optycznego oka w ciągu dwóch lat od zabiegu dochodzi do rozwoju powikłania w postaci zaćmy wtórnej.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego


Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Po przeprowadzeniu operacja leczenia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego istnieje konieczność doboru odpowiednich szkieł korygujących powstałą po zabiegu wadę wzroku. Poza tym konieczne są regularne kontrole w gabinecie okulistycznym. Zaleca się, aby po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego zgłosić się na wizytę u lekarza w kolejnym dniu po zabiegu. Następna kontrola powinna mieć miejsce między dziesiątym, a czternastym dniem po operacji zaćmy. Wtedy też dobiera się odpowiednie soczewki kontaktowe lub okulary korygujące powstałą po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego wadę wzroku.

Autor: Lek. Anna Kołodziejska

Bibliografia:
„Chirurgia okulistyczna”- George L. Spaeth

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg - Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego.

Zapoznaj się z innymi metodami leczenia zaćmy:

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego

Cena

od 3500 zł

Czas trwania

ok. 20 min.

Znieczulenie

miejscowe lub ogólne

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

ok. 14 dni

Efekty

natychmiastowe

Trwałość leczenia

permanentna

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego nie jest zabiegiem refundowanym w ramach NFZ. Pacjenci mogą się poddać procedurze leczniczej korzystając z usług prywatnych oddziałów okulistycznych.
Chorzówod 3595 złRaty od 89 złWięcej
Częstochowaod 3500 złRaty od 86 złWięcej
Krakówod 4900 złRaty od 121 złWięcej
Sopotod 3700 złRaty od 91 złWięcej
Warszawaod 4900 złRaty od 121 złWięcej