Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki

Operacja zaćmy

Cena Zapytaj o raty

Znajdź klinikę  Umów wizytę Suplementy urody 

Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki

Ocena

4.50
12

Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki - charakterystyka

Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki jest zabiegiem stosunkowo prostym i niemalże bezbolesnym dla pacjenta. W większości przypadków możliwe jest przeprowadzenie operacji usunięcia zaćmy bez wszczepienia soczewki jedynie w miejscowym znieczuleniu gałki ocznej i pozostawanie chorego w stanie świadomości przez cały czas trwania zabiegu. Umożliwia to leczenie starszych, schorowanych osób, dla których usunięcie zmętniałej soczewki jest jedyną szansą na odzyskanie możliwości widzenia. Na uwagę zasługuje fakt, że katarakta stanowi jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u pacjentów w wieku podeszłym. Zazwyczaj mętnienie soczewki jest procesem długotrwałym, a pogarszanie widzenia następuje stopniowo. Od momentu pojawienia się pierwszych możliwych do zaobserwowania objawów takich jak przymglenie obrazu, utrata ostrości widzenia, utrudniona ocena odległości przedmiotów w przestrzeni i związane z tym kłopoty w poruszaniu się (czasem objaw może być tłumaczony innymi chorobami, zwłaszcza w przypadkach, kiedy choroba pojawia się u osób w wieku podeszłym i z licznymi obciążeniami). U chorych z mętniejącą soczewką ważne jest, aby sprawnie rozpoznać chorobę i skierować na odpowiednie leczenie.

Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki

Jedyną metodą w tym wypadku jest operacja usunięcia zaćmy bez wszczepienia soczewki, albo z implantacją sztucznej soczewki o właściwościach odpowiednio dobranych do potrzeb, trybu życia i rodzaju aktywności pacjenta. Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki jest najbardziej podstawowym typem zabiegu. Fakt, iż może być przeprowadzana bez wprowadzania chorego w stan snu farmakologicznego na czas potrzebny do wykonania procedury dodatkowo przyczynia się do zwiększenia grona pacjentów, którzy mogą z zostać poddani operacji usunięcia zaćmy bez wszczepienia soczewki lub z zamocowaniem sztucznego implanta poprawiającego właściwości akomodacyjne oka.

Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki - korzyści

Korzyści operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki to przede wszystkim poprawa widzenia dzięki usunięciu zdegenerowanej struktury. Pacjenci nie tylko odzyskują możliwość rejestracji obrazu, co wcześniej było niemożliwe, gdyż promienie świetlne zatrzymywały się przez nieprzezierny, zmętniały element oka. Problemy związane z pogorszeniem widzenia wynikającym z przymglenia soczewki dotykają przeważnie pacjentów starszych, ale pierwsze objawy mogą rozpocząć się już w wieku średnim i skutecznie utrudniać nie tylko codzienne funkcjonowanie, ale również ograniczać aktywność zawodową i stać się przyczyną poważnych problemów natury społecznej, ekonomicznej, a nawet psychologicznej. O wiele rzadziej katarakta jest chorobą wrodzoną lub pojawiającą się już od wczesnych lat dzieciństwa. W takich sytuacjach korzyścią z operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki lub z implantacją odpowiednio dobranego sztucznego aparatu to przede wszystkim umożliwienie choremu normalnego funkcjonowania i przywrócenie go do pełnej aktywności zarówno zawodowej jak i społecznej. Sama operacja usunięcia zaćmy, zwłaszcza bez wszczepienia soczewki jest procedurą stosunkowo prostą w wykonaniu, a liczba powikłań jest nie wielka. Decyduje to o fakcie, że operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki lub z implantacją odpowiednio dobranej sztucznej soczewki prowadzi do znacznej poprawy sprawności i jakości życia chorego.

Wskazania do wykonania zabiegu

W chwili obecnej dysponujemy wieloma rodzajami soczewek (akrylowych bądź silikonowych), które aplikuje się w miejsce usuniętego elementu gałki ocznej celem poprawy widzenia po zabiegu usunięcia katarakty. Z tego względu odchodzi się od leczenia metodą operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki. Zwłaszcza, iż u większości pacjentów, u których możliwe jest przeprowadzenie chirurgicznego usunięcia zmętniałej soczewki istnieje również możliwość jedno czasowej implantacji sztucznej struktury mającej pełnić funkcje poprawiające zdolności ogniskowania w operowanym oku. Wszczepienie sztucznej soczewki tylko nieznacznie wydłuża czas trwania zabiegu względem operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki, a efekt w postaci poprawy widzenia w tym pierwszym przypadku jest znacznie lepszy.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki jest procedurą stosunkowo prostą i powiązaną z niewielką liczbą zdarzeń niepożądanych stanowiących o przeciwwskazaniach do kwalifikacji pacjenta do tej metody leczenia. Należy zaznaczyć, iż leczenie chirurgiczne jest jedyną skuteczną metoda leczenia choroby. Operację zaćmy bez wszczepienia soczewki należy jednak odroczyć u pacjentów u których w niedługim czasie przed zabiegiem pojawiły się niepokojące objawy świadczące o toczącym się w organizmie procesie zapalnym. Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki powinna być odroczona u chorych w złym stanie ogólnym, w przypadku nasilenia choroby przewlekłej, z wysoką gorączką, z potwierdzonym zakażeniem wirusowym, bakteryjnym, bądź o innym czynniku etiologicznym lub z podejrzeniem choroby ogólnoustrojowej. W takich sytuacjach czeka się z wykonaniem operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki do czasu przywrócenia stabilnego stanu organizmu lub wyleczenia choroby będącej przyczyną pogorszenia stanu. Ponieważ możliwe jest przeprowadzenie operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki bez wprowadzania pacjenta w tzw. sen anestezjologiczny, a jedynie w znieczuleniu miejscowym okołogałkowym znaczna część osób starszych i cierpiących z powodu dolegliwości przewlekłych może zostać zakwalifikowana do tej metody leczenia. Przeciwwskazania do zastosowania znieczulenia miejscowego do operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki to młody wiek pacjenta, znaczny niepokój psychoruchowy, ograniczenie umysłowe osoby poddawanej zabiegowi lub schorzenia psychiczne nie dające gwarancji odnośnie zastosowania się chorego do poleceń lekarzy w trakcie wykonywania procedury.

Przed zabiegiem

Przed operacją zaćmy bez wszczepienia soczewki poddaje się pacjenta badaniom stanu ogólnego organizmu celem wykluczenia ewentualnych chorób stanowiących przeciwwskazanie do przeprowadzenie leczenia tą metodą. Czasem konieczne może być odroczenie operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki do czasu poprawy stanu zdrowia ustroju i pozytywnego przejścia kolejnej weryfikacji. Przed przystąpieniem do operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki wykonuje się również wnikliwe badanie okulistyczne. Ocenie podlega ostrość widzenia, długość gałki ocznej, stan rogówki oraz siatkówki dna oka. W przypadku operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki nie ma konieczności przeprowadzania analizy gałki ocznej pod kątem doboru odpowiedniego sztucznego implantu poprawiającego zdolność ogniskowania.

Rodzaj znieczulenia

Znieczulenie najczęściej wykorzystywane do operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki to znieczulenie miejscowe. Tylko w nielicznych przypadkach wykorzystuje się znacznie bardziej skomplikowane i obciążone większym ryzykiem powikłań znieczulenie ogólne. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, chorych młodych, niespokojnych, cierpiących na zaburzenia neurologiczne, a także z zaburzeniami psychicznymi mogącymi skutkować niesubordynacją podczas operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki. U pozostałej, większości pacjentów operację zaćmy bez wszczepienia soczewki wykonuje się w znieczuleniu lokalnym. Do worka spojówkowego podaje się krople o działaniu ograniczającym przewodzenie bólu. Po rozpoczęciu działania przez medykament metodą iniekcji okołogałkowych odpowiedniego preparatu znieczula się okolice operowanej gałki ocznej. Taki rodzaj nie ogranicza świadomości pacjenta i daje możliwość pełnej współpracy między chirurgiem, a chorym podczas operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki. Jest to ważne, ponieważ możliwość poproszenia pacjenta o zwrócenie wzroku we wskazanym przez lekarza kierunku może usprawnić przebieg zabiegu. Warto zaznaczyć, że znieczulenie okołogałkowe podawane na czas operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki jest metodą skuteczną w zwalczaniu bólu. Pacjent może odczuwać dotyk lub czuć lekki dyskomfort związany z operowaniem chirurga w okolicy czułego narządu zmysłu, jednak nie odczuwa on bólu. O komfort psychiczny chorego przez cały okres operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki dba doświadczony anestezjolog, który w razie potrzeby może wzmocnić znieczulenie lekami o działaniu przeciwbólowym, wyciszającym i uspokajającym podawanymi dożylnie przez zabezpieczony wcześniej wenflon.


Zobacz zaufane kliniki najbliżej


Jak przebiega zabieg?

Operację zaćmy bez wszczepienia soczewki rozpoczyna się od odpowiedniego znieczulenia pacjenta. Najczęściej wykorzystywane jest znieczulenie miejscowe. Po ułożeniu na stole operacyjnym, okolice operowanej gałki ocznej zostają zdezynfekowane. Usta pacjenta osłania się maseczką chirurgiczną. Kiedy pacjent jest gotowy, chirurg może przystąpić do operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki. Celem uzyskania dostępu do zmętniałej struktury chirurg wykonuje mikroskopijne nacięcie w przedniej komorze oka. Soczewka usuwana jest w całości lub przy pomocy ultradźwięków rozbijana na drobne kawałeczki o odsysana. Ta ostatnia technika określana mianem fakoemulsyfikacji należy obecnie do najczęściej wykorzystywanych metod podczas operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki. Po upewnieniu się, że wszystkie fragmenty nieprzeziernej struktury zostały usunięte, oczyszcza się część tylną komory w gałce ocznej. Ostatnim etapem operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki jest zamknięcie miejsca cięcia cienkimi nićmi.

Czas i przebieg rekonwalescencji

Po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki pacjenci szybko wracają do zdrowia. Bardzo często możliwe jest opuszczenie przez nich oddziału jeszcze tego samego dnia w kilka godzin po zabiegu. Czasem konieczne może być pozostanie w jednostce szpitalnej na dobę po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki. Chociaż źródło problemu w postaci zmętniałej przedniej struktury gałki ocznej zostało wyeliminowane, nie oznacza to, że natychmiast po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki zdolność widzenia pacjenta się poprawia. Przeważnie potrzeba paru dni, aby chory przystosował się do nowych, zmienionych warunków panujących w gałce ocznej. W przypadku wykonania operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki dodatkowo konieczne jest dopasowanie odpowiednich okularów korekcyjnych, zazwyczaj o grubych szkłach korygujących zaburzenia widzenia związane z pozbawienia oka struktury odpowiadającej za akomodację. Należy pamiętać, że po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki konieczne jest zgłaszanie się do okulisty na badania kontrolne. Zazwyczaj pacjenci proszeni są o zgłoszenie się do gabinetu okulistycznego w pierwszym dniu, po operacji usunięcia zaćmy bez wszczepienia soczewki. Kolejne wizyty planowane są w kolejnym tygodniu, miesiącu, a następie po trzech miesiącach po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki. Okulary korekcyjne dobierane są po dwóch do trzech tygodni po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki.

Efekty po zabiegu

Efekty operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki to przede wszystkim poprawa zdolności widzenia. Dzięki usunięciu zmętniałego elementu układu optycznego oka, promienie świetlne mogą swobodnie przedostawać się do głębiej leżących struktur pełniących funkcję rejestracji obrazu. Pacjenci u których doszło do rozwoju bardzo zaawansowanych zmian w soczewce oka, która całkowicie utraciła swoją przezierność odzyskują zdolność widzenia. W pozostałych przypadkach chorych ze zmętnieniem mniejszego stopnia po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki ulega poprawie ostrość widzenia, a obraz staje się wyraźniejszy i pozbawiony „przymglenia”. Poprawa dotyczy także możliwości oceny odległości przedmiotów w przestrzeni. Dzięki operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki i zastosowaniu odpowiednich szkieł korekcyjnych pacjenci mogą powrócić do codziennej aktywności, a nawet pracy zawodowej. Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy komfortu życia chorych.

Zalecenia po zabiegu

Podobnie jak w przypadku większości zabiegów chirurgicznych, po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki ważne jest, aby pacjent stosował się do wskazówek udzielonych przez lekarza prowadzącego.

Jak długo utrzymują się efekty po zabiegu?

Efekt operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki jest trwały. W niektórych przypadkach po operacji usunięcia zaćmy bez wszczepienia soczewki może dojść do rozwoju zaćmy wtórnej, kiedy to mętnieje część tylna pozostawionej torebki. Dla pacjenta związane jest to z nieprzyjemnymi objawami i uczuciem nawrotu choroby. Leczenie katarakty wtórnej po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki polega na laseroterapii, która trwa kilka minut i jest możliwa do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych.


Porozmawiaj z pacjentami na temat Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki


Jak uniknąć powikłań po zabiegu?

Sporej części powikłań operacji usunięcia zaćmy bez wszczepienia soczewki można uniknąć dzięki właściwemu stosowaniu się do zaleceń lekarzy. Już przed samym zabiegiem ważne jest, aby pacjenci odpowiednio przygotowali się do procedury. Chociaż operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym okolicy gałko ocznej, a pacjent przez cały czas trwania zabiegu pozostaje przytomny ważne jest, aby nie przesadzić z objętością posiłków przyjmowanych na dzień przed oraz w dniu usuwania katarakty. Włosy powinny być umyte, a twarz oczyszczona i bez makijażu, co może pomóc uniknąć przeniesienia zanieczyszczeń oraz drobnoustrojów z obszaru głowy pacjenta do worka spojówkowego lub okolicy rany po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki. Wszelkie nieprawidłowości, takie jak pogorszenia stanu ogólnego, wzrost temperatury ciała (a zwłaszcza wysoka gorączka), ból narządów wewnętrznych czy inne niepokojące stany powinny być bezwzględnie zgłaszane personelowi medycznemu. Chociaż na operację zaćmy bez wszczepienia soczewki w ramach NFZ czasem czeka się długo, warto odroczyć w takich wypadkach zabieg, aby uniknąć groźnych powikłań. Podobnie, już w trakcie samego wykonywania procedury, należy zgłaszać jeśli coś pacjenta niepokoi. W przypadku silnego pobudzenia emocjonalnego związanego z lękiem przed operacją zaćmy bez wszczepienia soczewki lekarz anestezjolog może zwiększyć dawki leków podawanych dożylnie, które mają za zadanie chorego uspokoić i wyciszyć. Jest to bardzo ważne ponieważ w innym wypadku pobudzony i niespokojny pacjent może poruszyć się w trakcie operacji usuwania zaćmy bez wszczepienia soczewki, co może prowadzić do groźnych następstw oraz utrudnić wykonywanie zabiegu chirurgowi.

Po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki należy stosować się do zaleconych przez lekarzy czynności pielęgnacyjnych. Oka nie należy trzeć, drapać, ani drażnić w inny sposób. Po operacji usunięcia zaćmy bez wszczepienia soczewki może minąć nawet kilka dni, zanim oko przyzwyczai się do rejestrowania obrazu w nowych warunkach, dlatego na sam zabieg nie wolno przyjeżdżać samodzielnie samochodem, gdyż powrót tym sposobem nie będzie możliwy. Warto również ograniczyć codzienną aktywność do czasu, aż organizm przystosuje się do nowych warunków widzenia i funkcjonowania po operacji usunięcia zaćmy bez wszczepienia soczewki

Możliwe powikłania po zabiegu

Powikłania operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki są dosyć rzadkie. Decyduje o tym między innymi niewielka inwazyjność zabiegu oraz możliwość przeprowadzenia leczenia inwazyjnego w znieczuleniu miejscowym. Z jednej strony taki rodzaj przygotowania do procedury zapewnia niewielką ingerencję i obciążenie organizmu środkami leczniczymi, a z drugiej daje możliwość współpracy między pacjentem, a zespołem medycznych podczas operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki. Każda jednak ingerencja chirurgiczna związana jest z możliwością powikłań. W trakcie operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki najczęściej mamy do czynienia z uszkodzeniem tęczówki oka. Ryzyko zwiększa się w przypadku braku współpracy ze strony chorego i na przykład poruszenia głową w kluczowym momencie operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki. Poza tym obawiamy się powikłań w postaci krwotoku w przypadku uszkodzenia naczyń tętniczych, a także uszkodzenia lub przemieszczenia soczewki. Po operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki może dojść do obrzęku elementów gałki ocznej, wzrostu ciśnienia wewnętrzgałkowego, zapalenia błony naczyniowej, delokalizacji soczewki (szczególnie jej przesunięcia do tylnego odcinka gałki ocznej), a także odwarstwienia siatkówki czy zapalenia wewnątrzgałkowego.

Polecane zabiegi dodatkowe po zabiegu

Podczas operacji zaćmy usuwana jest zmętniała soczewka, która nie przepuszcza w prawidłowy sposób promieni świetlnych. Wpływa to na pogarszanie się wzroku pacjenta, aż do jego utraty. Większość aktualnie przeprowadzanych zabiegów połączona jest z wszczepieniem sztucznej aparatury mającej spełniać funkcję akomodacyjną oka i ułatwiać prawidłowe widzenie z bliskiej odległości. W przypadku przeprowadzenia operacji zaćmy bez wszczepienia soczewki po zabiegu konieczne jest dobranie odpowiednich szkieł kontaktowych, które zapewnią odpowiednie i umożliwiające sprawne funkcjonowanie widzenie zarówno przedmiotów położonych blisko jak i oddalonych w przestrzeni. Zwłaszcza jeśli operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki została przeprowadzona u osoby stosunkowo młodej, aktywnej zawodowo, będącej kierowcą i tak dalej.

Autor: Lek. Anna Kołodziejska

Bibliografia:

  • Chirurgia okulistyczna, George L. Spaeth

 
Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki klinik, gabinetów oraz placówek medycznych znajdujących się na terenie Polski, oferujących zabieg - Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki.

Zapoznaj się z innymi metodami leczenia zaćmy:

Promocje

Informuj mnie o promocjach i nowościach dotyczących zabiegu Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki

Czas trwania

ok. 15 min.

Znieczulenie

miejscowe

Hospitalizacja

niewymagana

Czas regeneracji

do 14 dni

Efekty

natychmiastowe

Trwałość leczenia

trawłe

Cennik zabiegu

Zachęcamy do zapoznania się z cenami zabiegu Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki w wybranym przez Państwa mieście. Cena uzależniona jest od zakresu, sposobu przeprowadzenia zabiegu, rodzaju znieczulenia oraz lokalizacji i renomy kliniki.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w umówieniu prywatnej wizyty w klinice. Pomożemy znaleźć najlepszą klinikę w dogodnym dla Państwa terminie.


Refundacja NFZ

Operacja zaćmy bez wszczepienia soczewki jest zabiegiem podlegającym refundacji w ramach umowy z NFZ. Należy jednak pamiętać, że w zależności od kliniki okulistycznej kolejki oczekujących na zabieg mogą być bardzo długie. Dlatego warto zgłosić się do lekarza jeszcze na długo, zanim rozwinięte zmętnienie soczewki uniemożliwi normalne funkcjonowanie oraz zapisać się na operację usunięcia zaćmy bez wszczepienia soczewki tak wcześnie, jak to możliwe, najlepiej zaraz po fakcie zakwalifikowania pacjenta do inwazyjnego leczenia.